ТРОКСЕГЕЛЬ®

Нажаль, термін дії препарата ТРОКСЕГЕЛЬ® (реєстраційне посвідчення UA/1083/01/01) вже закінчився. Інструкція застаріла.
Спробуйте новий пошук


Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ТРОКСЕГЕЛЬ®

(TROXEGEL®)

Склад:

діюча речовина:troxerutin;

1 г гелю містить троксерутину у перерахуванні на 100 % речовину – 20 мг;

допоміжні речовини: карбомер 934 Р (карбопол 934 Р), трометамін (трометамол), динатрію едетат (трилон Б), бензалконію хлорид, вода очищена.

Лікарська форма Гель.

Основні фізико-хімічні властивості:гель прозорий, желеподібний, жовтого або жовтого з зеленуватим відтінком кольору, зі слабким характерним запахом, однорідний за консистенцією.

Фармакотерапевтична група

Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Троксерутин. Код АТС  С05С А04.

Фармакологічні властивості

ФармакодинамікаТроксерутин чинить ангіопротекторну і флеботонізуючу дію. Троксерутин накопичується вибірково в ендотеліальному шарі вен, глибоко проникає у субендотеліальний шар венозної стінки, причому концентрація виявляється вищою, ніж у сусідніх тканинах. Лікарський засіб запобігає пошкодженню клітинних мембран, спричиненому окисненням. Антиоксидантний ефект проявляється у зниженні та усуненні окисних властивостей кисню, інгібуванні ліпідної пероксидації, захисті судинного ендотелію від окисної дії гідроксильних радикалів. Троксерутин зменшує підвищену проникність капілярів і збільшує тонус вен. Цитопротекторний ефект проявляється в інгібуванні активації та адгезії нейтрофілів, зниженні агрегації еритроцитів і підвищенні стійкості еритроцитів до деформації, зниженні вивільнення медіаторів запалення.

Препарат підвищує венозно-артеріальний рефлюкс, подовжує час венозного наповнення, знижує приплив крові до шкірних покривів (у положенні лежачи), поліпшує мікроциркуляцію і мікросудинну перфузію.

Дія препарату спрямована на зменшення болю, поліпшення трофіки та усунення різних патологічних порушень, пов’язаних з венозною недостатністю.

ФармакокінетикаЛікарська форма препарату Троксегель® забезпечує повну абсорбцію активної речовини через роговий шар епідермісу і проникнення у кровоносні судини у підшкірній тканині.

Клінічні характеристики

Показання.

Для симптоматичного лікування: венозної недостатності, передварикозного і варикозного синдрому, поверхневого тромбофлебіту, флебіту і післяфлебітних станів; набряків і болю при травмах і варикозному розширенні вен.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до троксерутину або до будь-якої іншої допоміжної речовини лікарського засобу. Троксегель® не слід наносити на слизові оболонки, відкриті рани та екзематозні ділянки шкіри.

Особливі заходи безпеки

Тривале застосування може спричинити гіперчутливість!

Бензалконію хлорид може спричинити шкірні реакції. Пацієнтам із вираженими порушеннями функції нирок не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу. Якщо при застосуванні препарату вираженість симптомів захворювання не зменшується, слід звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Посилює дію аскорбінової кислоти на структуру та проникність судинної стінки.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Клінічних даних щодо застосування препарату вагітним і жінкам, які годують груддю, немає. Тому застосування допустиме тільки за призначенням лікаря, який визначить співвідношення користь для жінки / ризик для плода (дитини).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Гель наносити на уражену ділянку рівномірним тонким шаром вранці та ввечері, втираючи легкими масажними рухами до повного всмоктування препарату. Гель не залишає жирних плям на одязі. Дозування та тривалість застосування лікарського засобу визначається лікарем, в залежності від тяжкості та перебігу захворювання.

Діти. Немає протипоказань щодо застосування препарату дітям.

Передозування.

При місцевому застосуванні випадки передозування не зареєстровані. При випадковому проковтуванні великої кількості лікарського засобу необхідно вжити загальних заходів для виведення препарату: спровокувати блювання, застосувати засоби для симптоматичного лікування. При наявності показань застосовувати перитонеальний діаліз.

Побічні реакції.

В окремих випадках можуть спостерігатися реакції гіперчутливості, у тому числі подразнення шкіри, еритема, свербіж, шкірні висипи, дерматит, ангіоневротичний набряк. Зазвичай ці симптоми зникають після припинення прийому препарату.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.По 40 г у тубі, 1 туба у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПАТ «Київмедпрепарат».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ТРОКСЕГЕЛЬ®

(TROXEGEL®)

Состав:

действующее вещество :troxerutin;

1 г геля содержиттроксерутина в пересчете на 100 % вещество – 20мг;

вспомогательные вещества: карбомер 934Р (карбопол 934Р), трометамин (трометамол), динатрия эдетат (трилон Б), бензалкония хлорид, вода очищенная.

Лекарственная форма. Гель.

Основные физико-химические свойства: гель прозрачный, желеподобный, желтого или желтого с зеленоватым оттенком цвета, со слабым характерным запахом, однородный по консистенции.

Фармакотерапевтическая группа. Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие средства. Троксерутин. Код АТС  С05С А04.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Троксерутин оказывает ангиопротекторное и флеботонизирующие действие. Троксерутин накапливается избирательно в эндотелиальном слое вен, глубоко проникает в субэндотелиальный слой венозной стенки, причем концентрация оказывается выше, чем в других тканях. Лекарственное средство предотвращает повреждение клеточных мембран, вызванное окислением. Антиоксидантный эффект проявляется в снижении и устранении окислительных свойств кислорода, ингибировании липидной пероксидации, защите сосудистого эндотелия от окислительного действия гидроксильных радикалов. Троксерутин уменьшает повышенную проницаемость капилляров и повышает тонус вен. Цитопротекторный эффект проявляется в ингибировании активации и адгезии нейтрофилов, снижении агрегации эритроцитов и повышении устойчивости эритроцитов к деформации, снижении высвобождения медиаторов воспаления.

Препарат повышает венозно-артериальный рефлюкс, удлиняет время венозного наполнения, снижает приток крови к кожным покровам (в положении лежа), улучшает микроциркуляцию и микрососудистую перфузию.

Действие препарата направлено на уменьшение боли, улучшение трофики и устранение различных патологических нарушений, связанных с венозной недостаточностью.

Фармакокинетика. Лекарственная форма препарата Троксегель® обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани.

Клинические характеристики.

Показания.

Для симптоматического лечения: венозной недостаточности, передварикозного и варикозного синдрома, поверхностного тромбофлебита, флебита и послефлебитных состояний; отеков и боли при травмах и варикозном расширении вен.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к троксерутину или к любому другому вспомогательному веществу лекарственного средства. Троксегель® не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.

Особые меры безопасности.

Длительное применение может вызвать гиперчувствительность!

Бензалкония хлорид может вызвать кожные реакции. Пациентам с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени. Если при применении препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.

Особенности применения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Клинических данных по применению препарата беременным и женщинам, которые кормят грудью, нет. Поэтому применение допустимо только по назначению врача, который определит соотношение польза для женщины / риск для плода (ребенка).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Не влияет.

Способ применения и дозы.

Гель наносить на пораженный участок равномерным тонким слоем утром и вечером, втирая легкими массажными движениями до полного впитывания препарата. Гель не оставляет жирных пятен на одежде. Дозировка и длительность применения лекарственного средства определяется врачом, в зависимости от тяжести и течения заболевания.

Дети. Нет противопоказаний по применению препарата детям.

Передозировка.

При местном применении случаи передозировки не зарегистрированы. При случайном проглатывании большого количества лекарственного средства необходимо принять общие меры по выведению препарата: спровоцировать рвоту, применить средства для симптоматического лечения. При наличии показаний применять перитонеальный диализ.

Побочные реакции.

В отдельных случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, в том числе раздражение кожи, эритема, зуд, кожные высыпания, дерматит, ангионевротический отек. Обычно эти симптомы исчезают после прекращения приема препарата.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения.

Воригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка.По 40 г в тубе, 1 туба в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ПАО «Киевмедпрепарат».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.