ЛІПСТЕР

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування л і карського засобу

ЛІПСТЕР

(LIPSTER)

Склад:

діюча речовина:aciclovir;

1 г крему містить ацикловіру мікронізованого у перерахуванні на 100% суху речовину 50 мг;

допоміжні речовини: парафін білий м’який, парафін рідкий, спирт цетостеариловий (тип А) емульгований, пропіленгліколь, полоксамер, диметикон, вода очищена.

Лікарська форма Крем.

Основні фізико-хімічні властивості: крем білого або майже білого кольору.

Фармакотерапевтична група

Противірусні засоби. Код АТС  D06B B03.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Ліпстер - це противірусний препарат, який має високу активністьin vitro проти вірусу простого герпесу І та ІІ типів. Токсична дія відносно клітин організму господаря мінімальна. Потрапляючи у клітини, інфіковані вірусом герпесу, ацикловір фосфорилюється з утворенням активної сполуки - трифосфату ацикловіру. Перший етап цього процесу залежить від наявності вірусокодованої тимідинкінази. Трифосфат ацикловіру діє як інгібітор та субстрат для вірусної ДНК-полімерази, запобігаючи подальшому синтезу вірусної ДНК, не впливаючи на звичайні клітинні процеси.Фармакокінетика

Фармакокінетичні дослідження показали мінімальний рівень системної абсорбції ацикловіру після повторного місцевого застосування крему.

Клінічні характеристики

Показання.

Лікування інфекцій губ та обличчя, спричинених вірусом простого герпесу (Herpes labialis).

Протипоказання

Гіперчутливість до ацикловіру, валацикловіру, пропіленгліколю або до інших компонентів крему.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не слід призначати препарат разом з місцевими катіонними антисептиками.

Особливості застосування.

Крем слід застосовувати лише для лікування герпесу на губах та обличчі. Не рекомендується наносити крем на слизові оболонки ротової порожнини, очей та застосовувати його для лікування генітального герпесу.Слід уникати випадкового потрапляння крему в очі.

Особи, які страждають від особливо тяжких та повторюваних проявів Herpes labialis, потребують консультації лікаря. Осіб, хворих на герпес, потрібно застерегти від контактної передачі вірусу іншим людям, особливо при наявності відкритих уражень (наприклад мити руки до та після застосування крему). Не рекомендується застосовувати особам з імунодефіцитом. Такі особи потребують консультації лікаря стосовно лікування будь-якої інфекції.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітним та жінкам, які годують груддю, препарат рекомендується застосовувати тільки тоді, коли користь, на думку лікаря, перевищує ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Даних немає.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначений для зовнішнього застосування.

Дорослим та дітям віком від 12 років:наносити крем 5 разів на день приблизно з 4-годинними інтервалами, за винятком нічного часу. Важливо розпочати лікування якнайшвидше на початку інфекції, найкраще - під час продромального періоду або на стадії еритеми. Можна почати лікування і на пізніх стадіях - папули або пухира.

Лікування триває щонайменше 4 дні. Якщо загоєння не відбулося, можна продовжити лікування до 10 днів. Якщо симптоми захворювання не зникають після 10 днів лікування, хворому необхідно звернутися до лікаря. Слід вимити руки до та після використання крему, та уникати зайвого тертя або торкання рушником уражених ділянок, щоб запобігти загостренню або передачі інфекції.

Діти.

Даних щодо безпеки застосування препарату дітям віком до 12 років недостатньо, тому рекомендується застосовувати дітям віком від 12 років.

Передозування.

При пероральному або місцевому застосуванні всього тюбика крему несприятливої дії виявлено не було через мінімальний системний вплив. У випадку підозри на передозування необхідно звернутися за медичною допомогою.

Побічні реакції.

У деяких пацієнтів при застосуванні крему може з’явитися тимчасовий швидкоминучий гострий або пекучий біль. Приблизно у 5 % пацієнтів відбувалося незначне висушування та лущення шкіри. У невеликої частини пацієнтів спостерігалися еритема (почервоніння) та свербіж. Дуже рідко повідомлялося про випадки контактного дерматиту після застосування крему. При проведенні тестів на чутливість ці випадки частіше були пов’язані з компонентами кремової основи, а не з ацикловіром. Є поодинокі повідомлення про реакції негайної гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, унаслідок місцевого застосування ацикловіру.

Препарат містить пропіленгліколь, який може викликати подразнення шкіри.

Препарат містить спирт цетостеариловий, який може викликати місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).

Термін придатності.3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.По 5 г у тубі. По 1 тубі у пачці.

Категорія відпуску.Без рецепта.

Виробник. ПАТ «Фармак».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ЛИПСТЕР

(LIPSTER)

Состав:

действующее вещество: aciclovir;

1 г крема содержит ацикловира микронизированного в пересчете на 100 % сухое вещество 50 мг;

вспомогательные вещества:парафин белый мягкий, парафин жидкий, спирт цетостеариловый (тип А) эмульгированный, пропиленгликоль, полоксамер, диметикон, вода очищенная.

Лекарственная форма. Крем.

Основные физико-химические свойства:крем белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтичеcкая группа .Противовирусные средства. Код ATХ D06B B03.

Фармакологические свойства

Фармакодинам и ка.

Липстер - это противовирусный препарат, который имеет высокую активностьin vitro против вируса простого герпеса І и ІІ типов. Токсическое действие относительно клеток организма хозяина минимально. Поподая в клетки, инфицированные вирусом герпеса, ацикловир фосфорилируется с образованием активного соединения - трифосфата ацикловира. Первый этап этого процесса зависит от наличия вирусокодированной тимидинкиназы. Трифосфат ацикловира действует как ингибитор и субстрат для вирусной ДНК-полимеразы, предотвращая дальнейший синтез вирусной ДНК, не влияя на обычные клеточные процессы.

Фармакок и нетика.

Фармакокинетические исследования показали минимальный уровень системной абсорбции ацикловира после повторного местного применения крема.

Клинические характеристики.

Показания

Лечение инфекций губ и лица, вызванных вирусом простого герпеса (Herpes labialis).

Противопоказания.

Гиперчувствительность к ацикловиру, валацикловиру, пропиленгликолю или к другим компонентам крема.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не следует назначать препарат вместе с местными катионными антисептиками.

Особенности применения

Крем следует применять только для лечения герпеса на губах и лице. Не рекомендуется наносить крем на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и применять его для лечения генитального герпеса.Следует избегать случайного попадания крема в глаза.

Лица, страдающие от особо тяжелых и повторяющихся проявлений Herpes labialis, требуют консультации врача. Лиц, больных герпесом, нужно предостеречь о контактной передаче вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений (например мыть руки до и после использования крема). Не рекомендуется применять лицам с иммунодефицитом. Такие лица нуждаются в консультации врача относительно лечения какой-либо инфекции.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременным и женщинам, которые кормят грудью, препарат рекомендуется применять только тогда, когда польза, по мнению врача, превышает риск.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Данных нет.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для наружного применения.

Вз росл ы м и де тям старше 12 лет :наносить крем 5 раз в день приблизительно с 4-часовыми интервалами, за исключением ночного времени. Важно начать лечение как можно быстрее в начале инфекции, лучше - во время продромального периода или на стадии эритемы. Можно начать лечение и на поздних стадиях - папулы или пузыря.

Лечение длится не менее 4 дней. Если заживление не произошло, можно продолжить лечение до 10 дней. Если симптомы заболевания не исчезают после 10 дней лечения, больному необходимо обратиться к врачу. Следует вымыть руки до и после использования крема и избегать лишнего трения или дотрагивания полотенцем пораженных участков, чтобы предотвратить обострение или передачу инфекции.

Д е ти

Данных о безопасности применения препарата детям до 12 лет недостаточно, поэтому рекомендуется применять детям с 12 лет.

Передозировка.

При пероральном или местном применении всего тюбика крема неблагоприятного действия выявлено не было из-за минимального системного влияния. В случае подозрения на передозировку необходимо обратиться за медицинской помощью.

Побочные реакции.

У некоторых пациентов при применении крема может появиться временная быстропроходящая острая или жгучая боль. Приблизительно у 5 % пациентов происходило незначительное высушивание и шелушение кожи. У небольшой части пациентов наблюдались эритема (покраснение) и зуд. Очень редко сообщалось о случаях контактного дерматита после применения крема. При проведении тестов на чувствительность эти случаи чаще были связаны с компонентами кремовой основы, а не с ацикловиром. Есть единичные сообщения о реакциях немедленной гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, вследствие местного применения ацикловира.

Препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

Препарат содержит спирт цетостеариловый, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Срок годности.3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 5 г в тубе. По 1 тубе в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель.ПАО «Фармак».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.