ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ

Склад:

діюча речовина: глюкози моногідрат;

1 пакет містить глюкози моногідрату 75,0 г;

допоміжна речовина :кислота лимонна, моногідрат - 0,75 г.

Лікарська форма Порошок дозований.

Основні фізико-хімічні властивості: гранульований порошок білого або майже білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група

Діагностичні засоби. Код ATХ V04C А02.

Фармакологічні властивості

Пероральний глюкозотолерантний тест використовується для проведення лабораторного методу дослідження в ендокринології для діагностування порушень толерантності до глюкози (предіабет) та цукрового діабету.

Препарат добре всмоктується у травному тракті, з током крові проникає в усі органи і тканини; продукти обміну виводяться із сечею.

Клінічні характеристики

Показання.

Застосовують при проведенні тесту толерантності до глюкози, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози або цукрового діабету.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до декстрози.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не визначена.

Особливості застосування.

Під час проведення проби пацієнт повинен спокійно лежати або сидіти, безпосередньо перед проведенням тесту не слід палити, переохолоджуватися і займатися фізичною роботою.

Тест не рекомендується проводити після виснажуючих захворювань, операцій і пологів, при запальних процесах, інфекційних захворюваннях, гарячковому стані, злоякісних захворюваннях, алкогольному цирозі печінки, гепатитах, під час менструацій, при захворюваннях ШКТ з порушенням всмоктування глюкози.

Напередодні та у день дослідження необхідно відмінити прийом ліків (діуретину, морфіну, дифеніну, адреналіну, глюкокортикоїдів, контрацептивів, кофеїну, сечогінних тіазидного ряду, психотропних засобів і антидепресантів), а також лікувальні процедури, які можуть вплинути на рівень глюкози в крові.

Хибнопозитивні результати спостерігаються при гіпокаліємії, дисфункції печінки, ендокринопатіях.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Проведення перорального глюкозотолерантного тесту у період вагітності або годування груддю не протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Глюкозо-Толерантний Тест не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Пацієнту не слід зменшувати кількість їжі протягом 3 днів до проведення тесту. Безпосередньо перед проведенням тесту пацієнту не слід вживати їжу протягом 10-16 годин. Тест проводити зранку. Спочатку визначається рівень глюкози в крові натще. Після цього протягом 5 хвилин треба випити вміст 1 пакету, розчинений у 250 мл води. При проведенні проби у осіб з надлишковою вагою глюкози моногідрат додавати з розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г. Через 2 години визначається рівень глюкози в крові.

Дітям після першого взяття крові з пальця слід прийняти внутрішньо водний розчин глюкози моногідрату протягом 5 хвилин з розрахунку 1,75 г на 1 кг маси тіла, але не більше 75 г.

Оцінка результатів.Оцінити результати тесту можна за наведеною таблицею (дані стосуються вмісту глюкози в капілярній крові).

Норма

Порушена толерантність до глюкози

Цукровий діабет

2-годинне значення, одиниці СІ

< 7,8 ммоль/л

7,8-11,0 ммоль/л

≥ 11,1 ммоль/л

2-годинне значення мг/дл

< 140 мг/дл

140-199 мг/дл

≥ 200 мг/дл

Для венозної крові порогові значення будуть приблизно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) нижче.

Діти.

Тест можна проводити дітям за показаннями без вікових обмежень.

Передозування.

При одноразовому застосуванні великої кількості препарату можливе порушення травлення (нудота, здуття живота, пронос). Рекомендована симптоматична терапія.

Побічні реакції.

У осіб з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції.

Термін придатності.4 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.По 75,75 г порошку в пакеті. По 1 пакету у пачці.

Категорія відпуску.Без рецепта.

Виробник. ПАТ «Фармак».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ

Состав:

действующее вещество:глюкозы моногидрат;

1 пакет содержит глюкозы моногидрата 75,0 г;

вспомогательное вещество:кислота лимонная, моногидрат - 0,75 г.

Лекарственная форма. Порошок дозированный.

Основные физико-химические свойства:гранулированный порошок белого или почти белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтичеcкая группа .Диагностические средства. Код ATХ V04C А02.

Фармакологические свойства.

Пероральный глюкозотолерантный тест используется для проведения лабораторного метода исследования в эндокринологии для диагностики нарушений толерантности к глюкозе (предиабет) и сахарного диабета.

Препарат хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови проникает во все органы и ткани; продукты обмена выводятся с мочей.

Клинические характеристики.

Показания

Применяют при проведении теста толерантности к глюкозе, когда содержание глюкозы в крови не дает возможности установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или сахарного диабета.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность к декстрозе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не определено.

Особенности применения

Во время проведения пробы пациент должен спокойно лежать или сидеть, непосредственно перед проведением теста не следует курить, переохлаждаться и заниматься физической работой.

Тест не рекомендуется проводить после истощающих заболеваний, операций и родов, при воспалительных процессах, инфекционных заболеваниях, лихорадочном состоянии, злокачественных заболеваниях, алкогольном циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях ЖКТ с нарушением всасывания глюкозы.

Накануне и в день исследования необходимо отменить прием лекарств (диуретина, морфина, дифенина, адреналина, глюкокортикоидов, контрацептивов, кофеина, мочегонных тиазидного ряда, психотропных средств и антидепрессантов), а также лечебные процедуры, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови.

Ложнопозитивные результаты наблюдаются при гипокалиемии, дисфункции печени, эндокринопатиях.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Проведение перорального глюкозотолерантного теста в период беременности или кормления грудью не противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами .

Глюкозо-Толерантный Тест не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

Способ применения и дозы

Пациенту не следует уменьшать количество пищи на протяжении 3 дней до проведения теста. Непосредственно перед проведением теста пациенту не следует принимать пищу в течение 10-16 часов. Тест проводить утром. Сначала определяется уровень глюкозы в крови натощак. После этого на протяжении 5 минут нужно выпить содержимое 1 пакета, растворенное в 250 мл воды. При проведении пробы у лиц с избыточным весом глюкозы моногидрат добавлять из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г. Через 2 часа определяется уровень глюкозы в крови.

Детям после первого взятия крови из пальца следует принять внутрь водный раствор глюкозы моногидрата в течение 5 минут из расчета 1,75 г на 1 кг массы тела, но не более 75 г.

Оценка результатов.Оценить результаты теста можно по приведенной таблице (данные касаются содержания глюкозы в капиллярной крови).

Норма

Нарушенная толерантность к глюкозе

Сахарный диабет

2-часовое значение, единицы СИ

< 7,8 ммоль/л

7,8-11,0 ммоль/л

≥ 11,1 ммоль/л

2-часовое значение мг/дл

< 140 мг/дл

140-199 мг/дл

≥ 200 мг/дл

Для венозной крови пороговые значения будут приблизительно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) ниже.

Д е ти .

Тест можно проводить детям по показаниям без возрастных ограничений.

Передозировка.

При одноразовом применении большого количества препарата возможно нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, понос). Рекомендована симптоматическая терапия.

Побочные реакции.

У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.

Срок годности.4 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения .

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 75,75 г порошка в пакете. По 1 пакету в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель.ПАО «Фармак».

Местонахождение производителя и адрес места ведения его деятельности .

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.