ГЛОДУ НАСТОЙКА

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГЛОДУ НАСТОЙКА

(TINCTURA CRATAEGI)

Склад:

діюча речовина:глоду плодів настойка (Tinctura crataegi fructus);

1 флакон (банка) містить:глоду плодів настойки (Tinctura crataegi fructus) (1:10) (екстрагент етанол 70 % (об/об)) 25 мл або 100 мл;

допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.

Лікарська формаНастойка.

о сновні фізико-хімічні властивості:прозора рідина жовтувато-червоного кольору, солодкуватого смаку. При зберіганні допускається випадання осаду.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються в кардіології.

Код АТС  С01Е В04.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини, що містяться вплодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти), посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м’яза.

Фармакокінетика

Лікарський засіб добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хв - 1 годину.

Клінічні характеристики

Показання.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість компонентів лікарського засобу. Виражена форма артеріальної гіпотензії, брадикардія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Глоду настойка потенціює дію антиаритмічних засобів. Лікарський засіб посилює ефекти серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв’язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати лікарський засіб разом із цизапридом. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування

Лікарський засіб не рекомендується приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Лікарський засіб є звичайним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати у період вагітності або годування груддю, оскільки до складу лікарського засобу входить етанол.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Лікарський засіб містить етиловий спирт та може спричинити сонливість, тому в період застосування лікарського засобу слід утримуватися від керування автотранспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Приймати внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки, дітям віком від 12 років - із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, зменшення серцебиття).

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 12 років у зв’язку з тим, що лікарський засіб містить етанол.

Передозування.

При значному перевищенні дози можливе виникнення сонливості, брадикардії, зниження артеріального тиску, що вимагає припинення прийому лікарського засобу і проведення симптоматичної терапії.

Побічні реакції.

Рідко спостерігаються сонливість, значне зниження серцевого тиску, алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов’язково звернутися до лікаря.

Термін придатності.

4 роки.

не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі в пачці з картону.

По 100 мл у флаконах; по 100 мл у флаконі в пачці з картону.

По 100 мл у банках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

( TINCTURA CRATAEGI)

Состав:

действующее вещество: боярышника плодов настойка (Tinctura crataegi fructus);

1 флакон (банка) содержит:боярышника плодов настойки (Tinctura crataegi fructus) (1:10) (экстрагент этанол 70 % (об/об)) 25 мл или 100 мл;

вспомогательные вещества:отсутствуют, кроме экстрагента.

Лекарственная форма.Настойка.

о сновные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желтовато-красного цвета, сладковатого вкуса. При хранении допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа.Средства, применяемые в кардиологии.

Код АТС  С01Е В04.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Биологически активные вещества, содержащиеся вплодах боярышника (флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины, тритерпеновые кислоты), усиливают кровообращение в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам и уменьшают его возбудимость, что приводит к определенному усилению сокращений сердечной мышцы.

Фармакокинетика.

Лекарственное средство хорошо всасывается при приеме внутрь. Эффект наступает через 30 мин - 1 час.

Клинические характеристики.

Показания.

Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторные дистонии), а также как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).

Противопоказания.

Индивидуальная непереносимость компонентов лекарственного средства. Выраженная форма артериальной гипотензии, брадикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Боярышника настойка потенцирует действие антиаритмических средств. Лекарственное средство усиливает эффекты сердечных гликозидов, снотворных, седативных, гипотензивных средств. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования негативных комплексов. Не следует применять лекарственное средство вместе с цизапридом. В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Лекарственное средство не рекомендуется принимать во время еды, чтобы избежать взаимодействия с компонентами пищи.

Лекарственное средство является обычным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденными длительным применением.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не применять в период беременности или кормления грудью, поскольку в состав лекарственного средства входит этанол.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Лекарственное средство содержит этиловый спирт и может вызвать сонливость, поэтому в период применения лекарственного средства следует воздерживаться от управления автотранспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

Способ применения и дозы.

Принимать внутрь до еды. Взрослым рекомендуется принимать по 20 капель настойки, детям с 12 лет - из расчета 1 капля на 1 год жизни 3 раза в сутки до достижения стабильного лечебного эффекта (нормализация артериального давления, уменьшение сердцебиения).

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Дети.

Не применять детям в возрасте до 12 лет в связи с тем, что лекарственное средство содержит этанол.

Передозировка.

При значительном превышении дозы возможно возникновение сонливости, брадикардии, снижения артериального давления, что требует прекращения приема лекарственного средства и проведения симптоматической терапии.

Побочные реакции.

Редко наблюдаются сонливость, значительное снижение сердечного давления, аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, высыпания, зуд, отек кожи).

В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности.

4 года.

Не следует применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 25 мл во флаконах; по 25 мл во флаконе в пачке из картона.

По 100 мл во флаконах; по 100 мл во флаконе в пачке из картона.

По 100 мл в банках.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.