ІНВАНЗ®

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ІНВАНЗ®

(INVANZ®)

Склад:

діюча речовина: ертапенем;

1 флакон містить ертапенему 1 г;

допоміжні речовини: натрію гідрокарбонат, натрію гідроксид.

Лікарська формаЛіофілізат для розчину для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості:від білого до майже білого кольору тверда однорідна речовина кускоподібної форми.

Фармакотерапевтична група

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Бета-лактамні антибіотики. Карбапенеми. Код АТС  J01D H03.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Механізм дії

Ертапенем пригнічує синтез бактеріальної клітинної стінки через зв’язування ертапенему з пеніцилінзв’язуючими білками (ПЗБ). ВEscherichia coliвін має сильніший ступінь зв’язування з ПЗБ 2 та 3.

Механізм резистентності

У штамів, які вважаються чутливими до ертапенему, резистентність нечасто відмічалася під час спостережних досліджень в Європі. У деяких із резистентних штамів спостерігалася резистентність до інших антибактеріальних препаратів класу карбапенемів. Ертапенем стійкий до гідролізу бета-лактамазами, включаючи пеніцилінази, цефалоспоринази і бета-лактамази розширеного спектра, але не метало-бета-лактамази.

Стафілококи та ентерококи, стійкі до метициліну, є резистентними до ертапенему внаслідок нечутливості цільових пеніцилінзв’язуючих білків;P. aeruginosaтаінші неферментуючі бактерії зазвичай резистентні, ймовірно, внаслідок обмеженого проникнення та активного відтоку з клітини.

Резистентність збудників, які належать до родиниEnterobacteriaceae, зустрічається рідко, та ертапенем є зазвичай активним проти бета-лактамаз розширеного спектра. Однак резистентність може спостерігатися, якщо наявні бета-лактамази розширеного спектра або інші потужні бета-лактамази (наприклад типу AmpC) проявляють знижену проникність внаслідок втрати одного чи більше зовнішніх мембранних білків або мають активний відтік. Резистентність може також проявлятися внаслідок набуття бета-лактамазами значної карбапенемгідролізуючої активності (зокрема, метало-бета-лактамазами типу IMP та VIM або типу KPC), але це рідке явище.

Механізм дії ертапенему відрізняється від механізму дії інших класів антибіотиків, а саме: хінолінів, аміноглікозидів, макролідів та тетрациклінів. Цільова перехресна резистентність між ертапенемом та цими речовинами відсутня. Однак мікроорганізми можуть пригнічувати резистентність більш ніж до одного класу антибактеріальних препаратів, якщо механізм проявляє або включає можливість непроникності для деяких сполук та/або ефлюксного насоса.

Граничні точки

Граничні точки мінімальної інгібуючої концентрації (МІК), встановлені Європейським комітетом з визначення чутливості до антимікробних препаратів (EUCAST), є такими:

Enterobacteriaceae:чутливі £0,5мг/л та резистентні >1мг/л;

Streptococcusгрупи A, B,C,G: чутливі £0,5мг/л та резистентні >0,5мг/л;

Streptococcus pneumoniae:чутливі £0,5мг/л та резистентні >0,5мг/л;

Haemophilus influenzae:чутливі £0,5мг/л та резистентні >0,5мг/л;

M. catarrhalis: чутливі £0,5мг/л та резистентні >0,5мг/л;

• анаеробні грамнегативні мікроорганізми: чутливі £1мг/л та резистентні >1мг/л;

• граничні точки, що не пов’язані із жодним штамом: чутливі £0,5мг/л та резистентні >1мг/л.

Примітка: стафілококи, стійкі до метициліну, стійкі також до ертапенему.

Також слід зважати на місцеві граничні точки МІК у разі наявності таких.

Чутливість мікроорганізмів

Поширеність набутої резистентності окремих видів може варіювати з часом і залежно від географічного регіону, і тому є дуже корисною інформація про структуру місцевої резистентності, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. Локалізовані спалахи інфекцій, спричинені мікроорганізмами, резистентними до карбапенемів, були описані в Європейському Союзі. Нижче наведено приблизні показники чутливості мікроорганізмів до ертапенему.

Помірно чутливі штами

Анаеробні грампозитивні мікроорганізми: стафілококи, стійкі до метициліну (включаючиStaphylococcus aureus)*, Streptococcus agalactiae*, Streptococcus pneumoniae*†,Streptococcus pyogenes.

Анаеробні грамнегативні мікроорганізми:Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli*, Haemophilus influenzae*, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Morganella morganii, Proteus mirabilis*,Proteus vulgaris, Serratia marcescens.

Анаеробні мікроорганізми:Bacteroides fragilisта інші види групи B. fragilis*, штамиClostridium(окрімC. Difficile)*,штами Eubacterium*, штами Fusobacterium*, штами Peptostreptococcus*,Porphyromonas asaccharolytica*,штами Prevotella*.

Штами, які можуть набувати резистентності

Стафілококи, стійкі до метициліну+#.

Сильно чутливі організми

Анаеробні грампозитивні мікроорганізми:Corynebacterium jeikeium,ентерококи, включаючиEnterococcus faecalisта Enterococcus faecium.

Анаеробні грамнегативні мікроорганізми: штамиAeromonas,штамиAcinetobacter, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia.

Анаеробні мікроорганізми: штами Lactobacillus.

Інші: штамиChlamydia,штамиMycoplasma,штамиRickettsia,штамиLegionella.

* У ході клінічних досліджень спостерігалася задовільна активність.

† Ефективність лікарського засобу Інванз® для лікування негоспітальної пневмонії, спричиненої чутливими до пеніцилінуStreptococcus pneumoniae,не встановлена.

+ Частота набутої резистентності >50%.

# Стафілококи, стійкі до метициліну (включаючи MRSA), завжди чутливі до бета-лактамів.

Дослідження ефективності в педіатричній практиці

У ході рандомізованих порівняльних багатоцентрових досліджень за участю пацієнтів віком від 3місяців до 17 років оцінювалася безпека та ефективність застосування ертапенему в педіатричній практиці.

Співвідношення пацієнтів, у яких відмічався позитивний клінічний ефект після закінчення лікування, та пацієнтів, які продовжили лікування, представлено у таблиці1.

Таблиця1

Тип захворювання†

Вікова група

Ертапенем

Цефтріаксон

n/m

%

n/m

%

Негоспітальна пневмонія (НГП)

Від 3 до 23місяців

31/35

88,6

13/13

100

Від 2 до 12років

55/57

96,5

16/17

94,1

Від 13 до 17років

3/3

100

3/3

100

Тип захворювання

Вікова група

Ертапенем

Тикарцилін/клавуланат

n/m

%

n/m

%

Інтраабдомінальні інфекції (ІАІ)

Від 2 до 12років

28/34

82,4

7/9

77,8

Від 13 до 17років

15/16

93,8

4/6

66,7

Гострі інфекції таза (ГІТ)

Від 13 до 17років

25/25

100

8/8

100

†9пацієнтів в групі ертапенему (7пацієнтів з НГП та 2пацієнта з ІАІ), 2пацієнта в групі цефтріаксону (2пацієнта з НГП) та 1пацієнт з ІАІ в групі тикарциліну/клавуланату мали вторинну бактеріємію під час включення в дослідження.

n/m – кількість пацієнтів, у яких відмічався позитивний клінічний ефект після закінчення лікування/ кількість пацієнтів, які продовжили лікування.

Фармакокінетика

Концентрації в плазмі крові

Середні концентрації ертапенему в плазмі крові після проведення одноразової 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії в дозі 1г здоровим молодим дорослим добровольцям (віком від 25 до 45років) становили 155мкг/мл (Cmax) через 0,5години після введення дози (наприкінці інфузії), 9мкг/мл через 12годин після введення дози та 1мкг/мл через 24години після введення дози.

Площа під фармакокінетичною кривою залежності концентрації ертапенему в плазмі крові від часу (AUC) у дорослих збільшується майже прямо пропорційно дозі в діапазоні доз від 0,5г до 2г.

Кумуляції ертапенему в дорослих пацієнтів після багаторазового внутрішньовенного введення в діапазоні доз від 0,5г до 2г на добу не спостерігається.

Середні концентрації ертапенему в плазмі крові після проведення одноразової 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії в дозі 15мг/кг (до максимальної дози 1г) пацієнтам віком від 3 до 23місяців становили 103,8 мкг/мл (Cmax) через 0,5 години після введення дози (наприкінці інфузії), 13,5мкг/мл через 6годин після введення дози та 2,5мкг/мл через 12годин після введення дози.

Середні концентрації ертапенему в плазмі крові після проведення одноразової 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії в дозі 15мг/кг (до максимальної дози 1г) пацієнтам віком від 2 до 12років становили 113,2мкг/мл (Cmax) через 0,5години після введення дози (наприкінці інфузії), 12,8мкг/мл через 6годин після введення дози та 3мкг/мл через 12годин після введення дози.

Середні концентрації ертапенему в плазмі крові після проведення одноразової 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії в дозі 20мг/кг (до максимальної дози 1г) пацієнтам віком від 13 до 17років становили 170,4мкг/мл (Cmax) через 0,5години після введення дози (наприкінці інфузії), 7мкг/мл через 12годин після введення дози та 1,1мкг/мл через 24години після введення дози.

Середні концентрації ертапенему в плазмі крові після проведення одноразової 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії в дозі 1г у трьох пацієнтів віком від 13 до 17років становили 155,9мкг/мл (Cmax) через 0,5години після введення дози (наприкінці інфузії) та 6,2мкг/мл через 12годин після введення дози.

Розподіл

Ертапенем активно зв’язується з білками плазми крові людини. У здорових молодих дорослих добровольців (віком від 25 до 45років) зв’язування ертапенему з білками плазми крові зменшується, тоді як концентрація в плазмі крові збільшується від приблизно 95% зв’язування при приблизній концентрації в плазмі крові <50мкг/мл до приблизно 92% зв’язування при приблизній концентрації в плазмі крові 155мкг/мл (з досягненням середньої концентрації наприкінці інфузії після внутрішньовенного введення дози 1г).

Об’єм розподілу (Vdss) ертапенему у дорослих становить приблизно 8літрів (0,11л/кг), приблизно 0,2л/кг ертапенему – у дітей віком від 3місяців до 12років та приблизно 0,16л/кг ертапенему – у дітей віком від 13 до 17років.

Концентрації ертапенему у вмісті шкірного пухиря у дорослих пацієнтів у кожному місці відбору проби на третій день внутрішньовенного введення в дозі 1г на добу вказують, що відношення AUC у вмісті шкірного пухиря до AUC у плазмі крові становить 0,61.

Дослідженняin vitroсвідчать про те, що вплив ертапенему на зв’язування з білками плазми крові лікарських засобів, що мають високий ступінь зв’язування з білками (варфарин, етинілестрадіол та норетиндрон), дуже незначний. Зміна зв’язування становить <12% при максимальній концентрації ертапенему в плазмі крові після введення дози 1г.In vivo введенняпробенециду (500мг кожні 6годин) знижувало зв’язану частку ертапенему у плазмі крові наприкінці інфузії від приблизно 91% до приблизно 87% у пацієнтів, яким проводили одноразову внутрішньовенну інфузію в дозі 1г. Вважається, що вплив цієї зміни є тимчасовим. Клінічно значуща взаємодія внаслідок заміщення ертапенемом іншого лікарського засобу або заміщення іншим лікарським засобом ертапенему є малоймовірною.

Дослідженняin vitroсвідчать про те, що ертапенем не пригнічує транспорт дигоксину та вінбластину, опосередкований Р-глікопротеїном, і сам не є субстратом цього транспорту.

Метаболізм

У здорових молодих дорослих добровольців (віком від 23 до 49років) після внутрішньовенної інфузії радіомаркованого ертапенему в дозі 1г радіоактивність плазми крові складається переважно з ертапенему (94%). Основним метаболітом ертапенему є похідна з відкритим кільцем, сформована при гідролізі бета-лактамного кільця під дією дегідропептидази-І.

Дослідженняin vitro на мікросомах печінки людини вказують, що ертапенем не пригнічує метаболізм, медіатором якого є будь-яка з шести головних ізоформ цитохромів: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 та 3A4.

Виведення

Після внутрішньовенної інфузії радіомаркованого ертапенему в дозі 1г здоровим молодим дорослим добровольцям (віком від 23 до 49років) приблизно 80% виводиться із сечею та 10% – з калом. З 80%, які виводяться із сечею, приблизно 38% виводиться у вигляді незміненого препарату, а приблизно 37% – як метаболіт з відкритим кільцем.

У здорових молодих дорослих добровольців (віком від 18 до 49років) та пацієнтів віком від 13 до 17років, яким проводили внутрішньовенну інфузію в дозі 1г, середній період напіввиведення з плазми крові становить приблизно 4години. Середній період напіввиведення з плазми крові у дітей віком від 3місяців до 12років становить приблизно 2,5години. Середня концентрація ертапенему у сечі протягом 0–2годин після введення цієї дози перевищує 984мкг/мл, а протягом 12–24годин після введення цієї дози перевищує 52мкг/мл.

Особливі групи пацієнтів

Стать

Концентрація в плазмі крові ертапенему однакова у чоловіків і жінок.

Пацієнти літнього віку

Концентрація в плазмі крові після внутрішньовенної інфузії ертапенему в дозах 1г та 2г незначно вища (відповідно приблизно на 39% та 22%) у здорових добровольців літнього віку (³65 років) порівняно з такою у пацієнтів трохи молодшого віку (<65років). За умови відсутності тяжкої ниркової недостатності корекція дози для літніх пацієнтів не потрібна.

Діти

Концентрація в плазмі крові ертапенему порівнянна у дітей віком від 13 до 17років та дорослих після внутрішньовенного введення разової дози 1г.

Після введення дози 20мг/кг (до максимальної дози 1г) значення фармакокінетичних параметрів у пацієнтів віком від 13 до 17років були загалом порівнянні з такими у здорових молодих дорослих добровольців.

Для оцінки фармакокінетичних даних при введенні всім пацієнтам цієї вікової групи дози 1г фармакокінетичні дані розраховувалися з коригуванням дози 1г та припусканням лінійності. Порівнюючи результати, можна зробити висновок, що введення дози ертапенему 1г один раз на добу сприяє досягненню фармакокінетичного профілю у пацієнтів віком від 13 до 17років порівняно з тим, що спостерігається у дорослих пацієнтів. Співвідношення площі під кривою (пацієнти віком від 13 до 17років і дорослі), концентрація наприкінці інфузії і концентрація всередині інтервалу дозування становили відповідно 0,99, 1,20 та 0,84.

Концентрації в плазмі крові всередині інтервалу дозування після внутрішньовенного введення разової дози ертапенему 15мг/кг пацієнтам віком від 3місяців до 12років порівнянні з концентраціями в плазмі крові всередині інтервалу дозування після внутрішньовенного введення разової дози 1г дорослим пацієнтам (див. “Концентрації в плазмі крові” вище). Плазмовий кліренс (мл/хв/кг) ертапенему у пацієнтів віком від 3місяців до 12років приблизно удвічі більший, ніж у дорослих. Після введення дози 15мг/кг величина площі під кривою та концентрація в плазмі крові всередині інтервалу дозування у пацієнтів віком від 3місяців до 12років були порівнянні з такими у молодих здорових дорослих добровольців, які отримували дозу ертапенему 1г внутрішньовенно.

Печінкова недостатність

Фармакокінетика ертапенему у пацієнтів з печінковою недостатністю не встановлена. У зв’язку з невеликою інтенсивністю метаболізму препарату в печінці можна очікувати, що порушення її функції не повинно впливати на фармакокінетику ертапенему і корекція режиму дозування для хворих з печінковою недостатністю не потрібна.

Ниркова недостатність

Після внутрішньовенного введення разової дози ертапенему 1г дорослим AUC загального ертапенему (зв’язаного та незв’язаного) та зв’язаного ертапенему однакові у пацієнтів з нирковою недостатністю легкого ступеня тяжкості (Clcr 60–90мл/хв/1,73м2) та здорових добровольців (віком від 25 до 82років). AUC загального ертапенему та незв’язаного ертапенему збільшуються у пацієнтів з помірною нирковою недостатністю (Clcr 31–59мл/хв/1,73м2) приблизно в 1,5 та 1,8раза відповідно порівняно з таким у здорових добровольців. AUC загального ертапенему та незв’язаного ертапенему збільшуються у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю (Clcr 5–30мл/хв/1,73м2) приблизно в 2,6 та 3,4раза відповідно порівняно з таким у здорових добровольців. AUC загального ертапенему та незв’язаного ертапенему збільшуються у пацієнтів, які потребують гемодіалізу, приблизно в 2,9 та 6разів відповідно між сеансами діалізу порівняно з таким у здорових добровольців. Після внутрішньовенного введення разової дози ертапенему 1г безпосередньо перед сеансом гемодіалізу приблизно 30% уведеної дози визначається в діалізаті. Дані щодо застосування препарату дітям з нирковою недостатністю відсутні.

Немає достатніх даних про безпеку та ефективність ертапенему для пацієнтів з розвинутою стадією ниркової недостатності та пацієнтів, які потребують гемодіалізу, щоб розробити рекомендації з дозування. Тому ертапенем не слід застосовувати цим пацієнтам.

Клінічні характеристики

Показання.

Лікування

Інфекції, спричинені чутливими штамами мікроорганізмів:

· ускладнені інтраабдомінальні інфекції;

· негоспітальна пневмонія;

· гострі гінекологічні інфекції;

· ускладнені інфекції шкіри та шкірних структур, включаючи інфекції нижніх кінцівок при діабеті (“діабетична” стопа);

· ускладнені інфекції сечового тракту, включаючи пієлонефрит;

· бактеріальна септицемія.

Профілактика

Інванз®показаний дорослим для профілактики хірургічних інфекцій, спричинених елективним колоректальним хірургічним втручанням.

Протипоказання.

Встановлена раніше гіперчутливість до будь-якого компонента лікарського засобу або до інших препаратів цього ж класу, до бета-лактамних препаратів (наприклад пеніцилін або цефалоспорини). Тяжкі реакції гіперчутливості, наприклад анафілактичні реакції, тяжкі реакції з боку шкіри.

При використанні лідокаїну гідрохлориду як розчинника лікарський засіб Інванз®, щовводиться внутрішньом’язово, протипоказаний пацієнтам з гіперчутливістю до місцевих анестетиків амідного типу та пацієнтам з тяжким шоком або блокадою серця.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами, зумовлена пригніченням кліренсу препаратів, медіатором якого є Р-глікопротеїн або CYP, малоймовірна.

Одночасне застосування карбапенемів, в тому числі ертапенему, у пацієнтів, які отримували вальпроєву кислоту або дивалпроекс натрію, призводить до зниження рівня вальпроєвої кислоти нижче терапевтичного, що збільшує ризик епілептичних припадків. Збільшення дози вальпроєвої кислоти або дивалпроексу натрію може бути недостатнім для послаблення цієї взаємодії, тому одночасне застосування ертапенему та вальпроєвої кислоти/ дивалпроексу натрію не рекомендується. Якщо застосування лікарського засобу Інванз® необхідно, слід розглянути необхідність додаткової протисудомної терапії. Протисудомні і антибактеріальні препарати можуть бути альтернативними препаратами вибору.

При одночасному застосуванні ертапенему з пробенецидом останній конкурує за активну секрецію у ниркових канальцях, тим самим пригнічуючи виведення ертапенему нирками. Це призводить до незначного, але статистично значимого збільшення періоду напіввиведення (19%) та ступеня системної експозиції (25%). При застосуванні ертапенему з пробенецидом коригування дози не потрібне. Через незначний вплив на період напіввиведення одночасне призначення пробенециду з метою пролонгації періоду напіввиведення ертапенему не рекомендується.

Дослідженняin vitro показали, що ертапенем не інгібує транспорт дигоксину або вінбластину, медіатором якого є Р-глікопротеїн, і що ертапенем не є субстратом для Р-глікопротеїн-опосередкованого транспорту. Дослідженняin vitro на мікросомах печінки людини показали, що ертапенем не інгібує метаболізм, опосередкований будь-якою з шести основних ізоформ цитохрому Р450 (CYP): 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 та 3A4. Взаємодії з іншими препаратами, викликані інгібуванням Р-глікопротеїн- або CYP-опосередкованого кліренсу, малоймовірні.

Крім пробенециду, жодні спеціальні клінічні дослідження лікарської взаємодії не проводилися.

Особливості застосування.

Повідомлялося про серйозні та інколи летальні реакції гіперчутливості (анафілактичні) у пацієнтів, які отримували лікування бета-лактамами. Ці реакції більш імовірні у пацієнтів з реакцією на множинні алергени в анамнезі. Повідомлялося про хворих з гіперчутливістю до пеніциліну, в яких виникали тяжкі реакції гіперчутливості при лікуванні іншими бета-лактамами. Перед початком лікування препаратом Інванз® потрібно ретельно опитати пацієнта про попередні реакції гіперчутливості на пеніциліни, цефалоспорини, інші бета-лактами, інші алергени. Якщо виникла алергічна реакція на Інванз®, слід негайно відмінити цей препарат.

Серйозні анафілактичні реакції потребують невідкладного лікування.

Тривале застосування лікарського засобу Інванз®, так само як інших антибіотиків, може спричинити надмірний ріст нечутливих мікроорганізмів. Важлива повторна оцінка стану хворого. Якщо під час лікування розвинулась суперінфекція, потрібно вжити відповідних заходів.

При застосуванні майже всіх антибактеріальних препаратів, включаючи ертапенем, повідомлялося про псевдомембранозний коліт, ступінь якого може коливатися від легкого до небезпечного для життя. Тому важливо розглядати можливість такого діагнозу у пацієнтів з діареєю після введення антибактеріальних препаратів. Головною причиною коліту, пов’язаного з антибіотиками, найчастіше є токсин, що виробляєтьсяClostridium difficile

Під час клінічного дослідження повідомлялося про судоми у дорослих пацієнтів, які застосовували ертапенем (1г один раз на добу), протягом терапії або 14-денного періоду подальшого спостереження. Судоми відзначалися переважно у пацієнтів літнього віку та пацієнтів з порушенням центральної нервової системи (ЦНС) в анамнезі (наприклад, з ураженням головного мозку або судомами в анамнезі) та/або порушенням функції нирок. Аналогічні ефекти спостерігалися під час постмаркетингового застосування.

Враховуючи наявні дані, не можна виключати той факт, що іноді під час хірургічних втручань, тривалість яких перевищує 4години, пацієнти можуть отримувати ертапенем у концентраціях, недостатніх для лікувальної дії, і отже мають ризик неефективного лікування. Тому в таких випадках слід дотримуватися обережності.

Досвід застосування ертапенему для лікування тяжких інфекцій обмежений.

Ефективність препарату Інванз® для лікування негоспітальної пневмонії, спричиненої стійкими до пеніцилінуStreptococcus pneumoniae, встановлена не була.

Ефективність ертапенему для лікування інфекцій нижніх кінцівок при діабеті з наявним остеомієлітом встановлена не була.

При внутрішньом’язовому введенні лікарського засобу Інванз® необхідно бути обережним для попередження випадкового введення препарату у кровоносну судину (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

При використанні лідокаїну гідрохлориду як розчинника необхідно враховувати інформацію з безпеки лідокаїну гідрохлориду.

Цей лікарський засіб містить приблизно 6мЕкв (приблизно 137мг) натрію на дозу 1г, що слід взяти до уваги пацієнтам, які дотримуються дієти з контрольованим вмістом натрію.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Адекватних та добре контрольованих досліджень застосування лікарського засобу вагітним жінкам не проводилося. Дослідження на тваринах не вказують на наявність прямого або опосередкованого несприятливого впливу на перебіг вагітності, розвиток ембріона/плода, пологи або постнатальний розвиток. Однак ертапенем слід застосовувати під час вагітності, тільки якщо потенційна користь від застосування препарату перевищує можливий ризик для плода.

Годування груддю

Ертапенем проникає в грудне молоко. Через можливі побічні реакції у немовлят матерям, які застосовують ертапенем, слід утримуватися від годування груддю.

Фертильність

Адекватних та добре контрольованих досліджень щодо визначення впливу ертапенему на фертильність у чоловіків і жінок проведено не було. Результати доклінічних досліджень не свідчать про наявність прямого або опосередкованого несприятливого впливу на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Дослідження впливу на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами не проводилися.

Проте при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами рекомендується дотримуватися особливої обережності, враховуючи можливість розвитку небажаних реакцій з боку нервової системи (запаморочення, сонливість).

Спосіб застосування та дози.

Для внутрішньовенного та внутрішньом’язового введення.

Лікування інфекції

Звичайна дозапрепаратуІнванз® для дорослих і дітей віком від 13років становить 1г один раз  на добу шляхом внутрішньовенної ін’єкції.

Звичайна дозапрепаратуІнванз® для дітей віком від 3 місяців до 12років становить 15мг/кг маси тіла двічі на добу (не можна перевищувати дозу 1г на добу) шляхом внутрішньовенної інфузії.

Інванз® можна вводити шляхом внутрішньовенної інфузії або внутрішньом’язової ін’єкції. При внутрішньовенній інфузії Інванз® слід вводити протягом 30хвилин. Внутрішньом’язове введення лікарського засобу Інванз®можна застосовуватиякальтернативу внутрішньовенному введенню.

Звичайна тривалість лікування препаратом Інванз® становить від 3 до 14днів, але залежить від типу та тяжкості інфекції і збудників. При наявності клінічних показань (клінічне поліпшення) допустимий перехід на подальшу адекватну пероральну антимікробну терапію.

Профілактика хірургічних інфекцій, спричинених елективним колоректальним хірургічним втручанням:рекомендоване одноразове внутрішньовенне введення 1г препарату Інванз®за 1годину до хірургічного втручання.

Пацієнти з нирковою недостатністю

Препарат Інванз® можна застосовувати для лікування інфекцій у дорослих пацієнтів з нирковою недостатністю легкого чи помірного ступеня. Пацієнтам із кліренсом креатиніну>30мл/хв/1,73м2 корекція дози не потрібна. Немає достатніх даних про безпеку та ефективність ертапенему для пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю, щоб надати рекомендації з дозування. Тому ертапенем не слід застосовувати цим пацієнтам. Немає даних щодо дітей з нирковою недостатністю.

Пацієнти, які знаходяться на гемодіалізі

Немає достатніх даних про безпеку та ефективність ертапенему для пацієнтів, які знаходяться на гемодіалізі, щоб надати рекомендації з дозування. Тому ертапенем не слід застосовувати цим пацієнтам.

Пацієнти з печінковою недостатністю

Корекція дози не потрібна пацієнтам з порушенням функції печінки.

Пацієнти літнього віку

Слід приймати рекомендовану дозу лікарського засобу Інванз®, окрім випадків тяжкої ниркової недостатності.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Приготування розчину лікарського засобу Інванз® для внутрішньовенного введення дорослим і дітям віком від 13років

НЕ ЗМІШУВАТИ І НЕ ВВОДИТИ РАЗОМ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ РОЗЧИННИКИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ДЕКСТРОЗУ.

Перед введенням Інванз ® потрібно ресуспендувати (відновити), а потім розвести.

1. Ресуспендувати вміст флакона, який містить 1г лікарського засобу Інванз®, в 10мл води для ін’єкцій або 0,9% розчину натрію хлориду.

2. Для розчинення добре потрусити і відразу перенести ресуспендований вміст флакона в 50мл 0,9% розчину натрію хлориду.

3. Препарат придатний до застосування протягом 6годин після ресуспендування. Тривалість інфузії – 30хвилин.

Приготування розчину лікарського засобу Інванз® для внутрішньом’язового введення дорослим і дітям віком від 13років

Перед введенням Інванз® необхідно ресуспендувати.

1. Ресуспендувати вміст флакона, який містить 1г лікарського засобу Інванз® шляхом додавання 3,2мл 1% або 2% розчину лідокаїну гідрохлориду для ін’єкцій (без епінефрину). Добре потрусити флакон для розчинення вмісту.

2. Одразу ж набрати вміст флакона в шприц і ввести його шляхом глибокої внутрішньом’язової ін’єкції у великий м’яз (наприклад сідничний м’яз або бокову частину стегна).

3. Ресуспендований розчин для внутрішньом’язової ін’єкції необхідно використати протягом 1години після приготування.

Примітка. Цей ресуспендований розчин не можна вводити внутрішньовенно.

Приготування розчину лікарського засобу Інванз® для внутрішньовенного введення дітям віком від 3 місяців до 12років

НЕ ЗМІШУВАТИ І НЕ ВВОДИТИ РАЗОМ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ РОЗЧИННИКИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ДЕКСТРОЗУ.

Перед введенням Інванз ® потрібно ресуспендувати, а потім розвести.

  1. Ресуспендувати вміст флакона, який містить 1г лікарського засобу Інванз®, в 10мл води для ін’єкцій або 0,9% розчину натрію хлориду.
  2. Добре потрусити для розчинення і одразу набрати об’єм з розрахунку 15мг/кг маси тіла (не перевищувати дози 1г на добу), розчинити в 0,9% розчині натрію хлориду до кінцевої концентрації 20мг/мл або менше.
  3. Препарат придатний до застосування протягом 6 годин після ресуспендування. Тривалість інфузії – 30хвилин.

Приготування розчину лікарського засобу Інванз® для внутрішньом’язового введення пацієнтам віком від 3місяців до 12років

Перед введенням Інванз® необхідно ресуспендувати.

  1. Ресуспендувати вміст флакона, який містить 1г лікарського засобу Інванз®, шляхом додавання 3,2мл 1% або 2% розчину лідокаїну гідрохлориду для ін’єкцій (без епінефрину). Добре потрусити флакон для розчинення вмісту.
  2. Одразу ж набрати вміст флакона в шприц із розрахунку 15мг/кг маси тіла (не перевищувати дози 1г на добу) і ввести його шляхом глибокої внутрішньом’язової ін’єкції у великий м’яз (наприклад сідничний м’яз або бокову частину стегна).
  3. Ресуспендований розчин для внутрішньом’язової ін’єкції необхідно використати протягом 1години після приготування.

Примітка. Цей ресуспендований розчин не можна вводити внутрішньовенно.

Стабільність ресуспендованих розчинів та розчинів для ін єкцій

Ресуспендований розчин, щойно розведений в 0,9% розчині натрію хлориду, можна зберігати при кімнатній температурі (25°C) і використовувати протягом 6годин або зберігати протягом 24годин у холодильнику (2–8°C) і використовувати протягом 4годин після виймання з холодильника.

Ресуспендований розчин для внутрішньом’язової ін’єкції необхідно використати протягом 1години після приготування.

Розчин лікарського засобу Інванз® не слід заморожувати.

Спостерігалася сумісність препарату Інванз® з розчинами для внутрішньовенного застосування, які містять гепарин натрію та хлорид калію.

Лікарські засоби для парентерального введення перед застосуванням завжди потрібно візуально оглядати для виявлення сторонніх часток або зміни забарвлення, якщо розчин і флакон дають змогу це зробити. Забарвлення розчину препарату Інванз® коливається від безбарвного до блідо-жовтого. Варіабельність забарвлення у цих межах не впливає на активність лікарського засобу.

Діти.

Зважаючи на відсутність даних, Інванз® не рекомендується застосовувати дітям віком до 3місяців.

Передозування.

Немає спеціальної інформації щодо лікування передозування препаратом Інванз®. Умисне передозування лікарським засобом Інванз®малоймовірне. Внутрішньовенне введення препарату в дозі 3г на добу протягом 8днів здоровим дорослим добровольцям не спричинювало значущих токсичних ефектів. У ході клінічних досліджень випадкове введення до 3г на добу дорослим пацієнтам не призводило до клінічно вагомих небажаних проявів. Під час клінічних досліджень у пацієнтів дитячого віку внутрішньовенне введення дози від одноразової 40мг/кг маси тіла до максимальної дози 2г не призводило до токсичних проявів.

У разі передозування Інванз® потрібно відмінити і проводити симптоматичну терапію.

Інванз® можна видалити з організму шляхом гемодіалізу. Проте інформації щодо застосування гемодіалізу для лікування передозування немає.

Побічні реакції.

Дорослі

Загальна кількість пацієнтів, які застосовували ертапенем під час клінічних досліджень, становила понад 2200осіб, з яких понад 2150 отримували ертапенем у дозі 1г. Побічні реакції (а саме такі, що вважалися дослідником можливо пов’язаними, ймовірно пов’язаними або дійсно пов’язаними із застосуванням лікарського засобу) відмічалися приблизно у 20% пацієнтів, які застосовували ертапенем. Лікування було припинено через виникнення побічних реакцій у 1,3% пацієнтів. Ще 476пацієнтів отримували разову дозу 1г ертапенему перед проведенням хірургічного втручання під час клінічного дослідження з визначення ефективності профілактики хірургічних інфекцій, спричинених колоректальним хірургічним втручанням.

Найчастіші побічні реакції, що спостерігалися у пацієнтів під час лікування лише препаратом Інванз® та протягом 14-денного періоду подальшого спостереження після припинення лікування, включали діарею (4,8%), венозні ускладнення у місці введення (4,5%) та нудоту (2,8%).

Найчастіші відхилення лабораторних показників та частота їх виникнення, що спостерігалися у пацієнтів, які отримували лише препарат Інванз®, під час лікування та протягом 14-денного періоду подальшого спостереження після припинення лікування, включали підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) (4,6%), підвищення рівня аспартатамінотрансферази (АСТ) (4,6%), підвищення рівня лужної фосфатази (3,8%) та кількості тромбоцитів (3%).

Діти (віком від 3місяців до 17років)

Загальна кількість пацієнтів, які застосовували ертапенем під час клінічних досліджень, становила 384особи. Загальний профіль безпеки порівнювався з профілем безпеки у дорослих пацієнтів. Побічні реакції відмічалися приблизно у 20,8% пацієнтів, які застосовували ертапенем. Лікування було припинено через виникнення побічних реакцій у 0,5% пацієнтів.

Найчастіші побічні реакції, що спостерігалися у пацієнтів, під час лікування лише препаратом Інванз® та протягом 14-денного періоду подальшого спостереження після припинення лікування, включали діарею (5,2%) та біль у місці інфузії (6,1%); найчастіші відхилення лабораторних показників включали зменшення кількості нейтрофілів (3%), підвищення рівня АЛТ (2,9%) та підвищення рівня АСТ (2,8%).

Побічні реакції, представлені у таблиці2, розподілені за частотою проявів: часто (від ≥1/100 до <1/10); нечасто (від ≥1/1000 до <1/100); рідко (від ≥1/10000 до <1/1000); дуже рідко (<1/10000); невідомо (не можна оцінити на підставі наявних даних).

Таблиця2

Класи систем органів

Побічні реакції у дорослих

Побічні реакції у дітей віком від 3 місяців

Інфекції та інвазії

Нечасто:кандидоз ротової порожнини, кандидоз, грибкова інфекція, псевдомембранозний ентероколіт, вагініт

Рідко:пневмонія, дерматомікоз, нагноєння післяопераційної рани, інфекція сечових шляхів

Порушення з боку крові та лімфатичної системи

Рідко:нейтропенія, тромбоцитопенія

Порушення з боку імунної системи

Рідко:алергія

Невідомо:анафілаксія, включаючи анафілактоїдні реакції

Порушення метаболізму та розлади травлення

Нечасто:анорексія

Рідко:гіпоглікемія

Психічні розлади

Нечасто:безсоння, розлад свідомості

Рідко:тривога, неспокій, депресія

Невідомо:зміна психічного статусу (включаючи агресію, делірій, дезорієнтацію, зміну психіки)

Невідомо:зміна психічного статусу (включаючи агресію)

Порушення з боку нервової системи

Часто:головний біль

Нечасто:запаморочення, сонливість, безсоння, зміни смаку, судоми, порушення свідомості 

Рідко:тремор, синкопе

Невідомо:галюцинації, дискінезія, міоклонус, порушення ходи

Нечасто:головний біль

Невідомо:галюцинації

Порушення з боку органів зору

Рідко:аномалії розвитку склери

Порушення з боку серця

Нечасто:синусова брадикардія

Рідко:аритмія, тахікардія

Порушення з боку судин

Часто:венозні ускладнення у місці введення, флебіт/тромбофлебіт

Нечасто:артеріальна гіпотензія, екстравазація

Рідко:геморагії, підвищення артеріального тиску

Нечасто:приплив крові, артеріальна гіпертензія

Порушення з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння

Нечасто:диспное, дискомфорт при ковтанні

Рідко:закладеність носа, кашель, носова кровотеча, хрипи/хрипіння, свистяче дихання

Порушення з боку шлунково-кишкового тракту

Часто:діарея, обумовленаС. difficile, нудота, блювання

Нечасто:запор, відригування кислим, сухість у роті, розлад травлення, біль у животі, кандидоз ротової порожнини, диспепсія, анорексія

Рідко:дисфагія, нетримання калу, пельвіоперитоніт

Невідомо:зубна пігментація

Часто:діарея, блювання

Нечасто:зміна кольору калу, мелена

Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів

Рідко:холецистит, жовтяниця, захворювання печінки

Порушення з боку шкіри та підшкірно-жирової тканини

Часто:висипання, свербіж

Нечасто:еритема, кропив’янка

Рідко:дерматит, десквамація

Невідомо:медикаментозне висипання з еозинофілією та системними симптомами (DRESS-синдром)

Часто:пелюшковий дерматит

Нечасто:еритема, висипання, петехії

Порушення з боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини

Рідко:м’язові судоми, біль у плечовому суглобі

Невідомо:м’язова слабкість

Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів

Рідко:ниркова недостатність, гостра ниркова недостатність

Вагітність, стани у перинатальний та постнатальний періоди

Рідко:аборт

Патології репродуктивної системи і молочних залоз

Нечасто:вагінальний свербіж

Рідко:вагінальна кровотеча

Загальні порушення та реакції у місці введення

Нечасто:синці, астенія/втомлюваність, гарячка, набряк, біль у грудях, зміни у місці введення

Рідко:затвердіння у місці введення, нездужання

Часто:біль у місці інфузії, еритема у місці введення, зміни у місці введення, включаючи ущільнення, свербіж, відчуття тепла та флебіт у місці інфузії

Нечасто:печіння у місці інфузії

Лабораторні дослідження

Біохімічні параметри

Часто:підвищення рівня АЛТ, АСТ, лужної фосфатази

Нечасто:підвищення кількості загального білірубіну, прямого і непрямого білірубіну у сироватці крові, концентрації креатиніну, глюкози в сироватці крові

Рідко:зниження концентрації бікарбонатів, креатиніну або калію в сироватці крові, підвищення рівня лактатдегідрогенази (ЛДГ), концентрації фосфору або калію в сироватці крові

Часто:підвищення рівня АЛТ та АСТ

Гематологічні параметри

Часто:збільшення кількості тромбоцитів

Нечасто:зниження кількості лейкоцитів крові, тромбоцитів, сегментоядерних нейтрофілів, зниження гемоглобіну та гематокриту, збільшення кількості еозинофілів, активованого часткового тромбопластинового часу, протромбінового часу, кількості сегментоядерних нейтрофілів та лейкоцитів

Рідко:зниження кількості лімфоцитів, збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів, лімфоцитів, метамієлоцитів, моноцитів, мієлоцитів, атипових лімфоцитів

Часто:зменшення кількості нейтрофілів

Нечасто:збільшення кількості тромбоцитів, активованого часткового тромбопластинового часу, протромбінового часу, зниження гемоглобіну

Аналіз сечі

Нечасто:збільшення кількості бактерій, лейкоцитів, епітеліальних клітин та еритроцитів у сечі, наявність дріжджових грибів у сечі

Рідко:збільшення виділення уробіліногену із сечею

Різне

Нечасто:позитивний тест на токсиниClostridium difficile

Під час післяреєстраційного застосування лікарського засобу Інванз® також повідомлялося про наступні побічні реакції: збудження, міастенію.

Термін придатності.2роки.

Умови зберігання.  Зберігати при температурі не вище 25°C у недоступному для дітей місці.

Несумісність.Не використовувати розчинники, які містять глюкозу, для розчинення або введення ертапенему.

Оскільки не проводилися дослідження з вивчення несумісності, не слід змішувати препарат Інванз® з іншими лікарськими засобами, окрім тих, що зазначені в розділі “Спосіб застосування та дози. Приготування розчину”.

Упаковка.  По 1скляному флакону місткістю 15мл у картонній коробці.

Категорія відпуску .За рецептом.

Виробник.

Нерозфасована продукція, первинне пакування, вторинне пакування, контроль та випуск серії:

Лабораторії Мерк Шарп і Доум Шибре, Франція/

Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret, France.

Вторинне пакування (альтернативний виробник):

Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди/

Merck Sharp & Dohme B.V., the Netherlands.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Ру де Марса РІОМ 63963 Клермон Ферран Седекс 9, Франція/

Route de Marsat RIOM 63963 Clermont Ferrand Cedex 9, France.

Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands.