МЕФЕНАТ

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

МЕФЕНАТ

( MEFENAT )

Склад:

діючі речовини:мефенаміну натрієва сіль, вінілін;

100 г мазі містять мефенаміну натрієвої солі у перерахуванні на суху речовину 0,5 г, вініліну 10 г;

допоміжні речовини:поліетиленгліколь (400), емульгатор № 1, вода очищена.

Лікарська форма Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, зі слабким специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група

Засоби для лікування ран та виразкових уражень. Код АТС  D03A X.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Мефенаміну натрієва сіль, яка є головною діючою речовиною мазі, належить до нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Чинить протизапальну дію, перешкоджає утворенню та вивільненню з тканин медіаторів запалення (серотоніну, гістаміну, простагландинів, кінінів), а також гальмує синтез активних форм кисню (перекису, гідроксильного радикалу). Блокуючи переважно фермент циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2), пригнічує проліферацію грануляційної тканини у вогнищі запалення, одночасно стимулюючи регенеративні процеси. Гальмує алергічні реакції гіперчутливості негайного та уповільненого типів. Чинить болезаспокійливу дію при м’язовому та суглобовому болях, що перевищує такий ефект саліцилової кислоти. Підвищує рівень місцевого інтерферону та інших цитокінів.

Вінілін діє бактеріостатично, активуючи процеси епітелізації, прискорює загоєння ран.

Поєднання цих інгредієнтів приводить до посилення протизапальної, знеболювальної та ранозагоювальної дії мазі, пролонгування її ефекту. У результаті застосування мазі збільшується кількість лейкоцитів у рані і підвищується їх здатність до фагоцитозу.

Фармакокінетика

Мазь діє переважно місцево, погано всмоктується через слизові оболонки та шкіру, практично не чинить резорбтивної дії. Тривалість ефекту може коливатися залежно від кількості гнійних мас і характеру інфекційних збудниківнаповерхні шкіри та слизових оболонок, рановій поверхні. У середньому терапевтична дія триває у межах 8-20 годин.

Клінічні характеристики

Показання.

Виразково-некротичні і запальні захворювання шкіри та слизових оболонок: ексфоліативний хейліт; тріщини, що довго не загоюються; травматичні виразки губ, гострий та хронічний виразковий гінгівіт, афтозний стоматит, неспецифічні виразки ротової порожнини; карбункули, фурункули, гранулюючі рани, трофічні виразки, екземи, травматичні рани шкіри, опікові ушкодження, міозит, ревматоїдний артрит.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів мазі. Наявність в анамнезі нападів бронхіальної астми, кропив'янки або гострого риніту, зумовлених прийомом ацетилсаліцилової кислоти або інших НПЗЗ.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні із саліцилатами, похідними піразолону та іншими протизапальними засобами лікувальні ефекти та аналгетична дія посилюються.

Особливості застосування.

При тривалому лікуванні з обережністю застосовують пацієнтам із захворюваннями крові, нирок, а також на тлі застосування антикоагулянтів.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не досліджене.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Мефенат наносити на ушкоджені ділянки шкірного покриву або слизових оболонок спеціальною скляною лопаткою, шпателем або за допомогою марлевих (ватних) тампонів (серветок) 1-3 рази на добу. На змащені маззю ушкоджені ділянкишкіри накладати асептичну пов’язку.

Тривалість лікування - 7-15 діб, але у разі необхідності його можна продовжити.

Діти.Не застосовувати у педіатричній практиці.

Передозування.

Випадки передозування не описані.

Побічні реакції.

При лікуванні ушкоджених слизових оболонок ротової порожнини можливі короткочасні прояви подразнення у місці нанесення мазі - почервоніння зони аплікації, відчуття печіння з наступним онімінням (легкий місцевий знеболювальний ефект), свербіж, набряк.

Термін придатності.

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеномувід світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.По 15 г або 40 г у тубі. По 1 тубі у пачці.

Категорія відпуску.Без рецепта.

Виробник. ПАТ «Фармак».

Місцезнаходження виробника та його адреса м і сця провадження діяльності .

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

МЕФЕНАТ

( MEFENAT )

Состав:

д ействующие вещества: мефенамина натриевая соль, винилин;

100 г мази содержат мефенамина натриевой соли в пересчете на сухое вещество 0,5 г, винилина 10 г;

вспомогательные вещества:полиэтиленгликоль (400), эмульгатор № 1, вода очищенная.

Лекарственная форма. Мазь.

Основные физико-химические свойства:мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета, со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтичеcкая группа.

Средства для лечения ран и язвенных поражений. Код АТС  D03A X.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Мефенамина натриевая соль, которая является главным действующим веществом мази, относится к нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС). Обладает противовоспалительным действием, препятствует образованию и высвобождению из тканей медиаторов воспаления (серотонина, гистамина, простагландинов, кининов), а также тормозит синтез активных форм кислорода (перекиси, гидроксильного радикала). Блокируя преимущественно фермент циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2), угнетает пролиферацию грануляционной ткани в очаге воспаления, одновременно стимулируя регенеративные процессы. Тормозит аллергические реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типов. Оказывает болеутоляющее действие при мышечной и суставной болях, которое превышает такой эффект салициловой кислоты. Повышает уровень местного интерферона и других цитокинов.

Винилин действует бактериостатически, активируя процессы эпителизации, ускоряет заживление ран.

Соединение этих ингредиентов приводит к усилению противовоспалительного, обезболивающего и ранозаживляющего действия мази, пролонгированию ее эффекта. В результате применения мази увеличивается количество лейкоцитов в ране и повышается их способность к фагоцитозу.

Фармакокинетика.

Мазь действует преимущественно местно, плохо всасывается через слизистые оболочки и кожу, практически не оказывает резорбтивного действия. Продолжительность эффекта может колебаться в зависимости от количества гнойных масс и характера инфекционных возбудителейнаповерхности кожи и слизистых оболочек, раневой поверхности. В среднем терапевтическое действие длится в пределах 8-20 часов.

Клинические характеристики.

Показания

Язвенно-некротические и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек: эксфолиативный хейлит, долго не заживающие трещины, травматические язвы губ, острый и хронический язвенный гингивит, афтозный стоматит, неспецифические язвы ротовой полости; карбункулы, фурункулы, гранулирующие раны, трофические язвы, экземы, травматические раны кожи, ожоговые повреждения, миозит, ревматоидный артрит.

Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам мази. Наличие в анамнезе приступов бронхиальной астмы, крапивницы или острого ринита, обусловленных приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВС.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с салицилатами, производными пиразолона и другими противовоспалительными средствами лечебные эффекты и аналгетическое действие усиливаются.

Особенности применения

При длительном лечении с осторожностью применять пациентам с заболеваниями крови, почек, а также на фоне применения антикоагулянтов.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не исследовано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами .

Не влияет.

Способ применения и дозы

Мефенат наносить на поврежденные участки кожного покрова или слизистых оболочек специальной стеклянной лопаткой, шпателем или с помощью марлевых (ватных) тампонов (салфеток) 1-3 раза в сутки. На смазанные мазью поврежденные участкикожи накладывать асептическую повязку.

Длительность лечения - 7-15 суток, но в случае необходимости его можно продолжить.

Д е ти .Не применять в педиатрической практике.

Передозировка.

Случаи передозировки не описаны.

Побочные реакции.

При лечении поврежденных слизистых оболочек ротовой полости возможны кратковременные проявления раздражения в месте нанесения мази - покраснение зоны аппликации, ощущение жжения с последующим онемением (легкий местный обезболивающий эффект), зуд, отек.

Срок годности.3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в защищенномот света месте при температуре от 8 °С до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 15 г или 40 г в тубе. По 1 тубе в пачке.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ПАО «Фармак».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности .

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.