УМАН КОМПЛЕКС 500 МО/20мл/UMAN COMPLEX 500 IU/20 ml

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Інструкція

для медичного застосування

медичного імунобіологічного препарату

УМАН КОМПЛЕКС 500 МО/20 мл

UMAN COMPLEX 500 IU /20 ml

Загальна характеристика

Міжнародна непатентована назва: Blood coagulation factors IX, ІІ and X in combination (human prothrombin complex).

Основні властивості лікарської форми: препарат являє собою білий або ледь забарвлений порошок, твердо-крихкий, дуже гігроскопічний. Після внесення до флакону з препаратом зазначеного на його етикетці об’єму розчинника, препарат повністю розчиняється при обережному перемішуванні протягом 10 хв. з утворенням прозорого або ледь опалесціюючого розчину.

Склад

1 флакон містить:

діючі речовини:

фактор коагуляції крові людини IX - 500 МО;

фактор коагуляції крові людини IІ - 500 МО;

фактор коагуляції крові людини X - 400 МО;

допоміжні речовини:

натрію цитрат - 51,6 мг;

натрію хлорид - 162,0 мг;

гліцин - 92,6 мг;

гепарин - не більше 250 МО (не більше 12,5 МО/мл);

антитромбін ІІІ - не більше 2,5 МО (не більше 0,125 МО/мл);

розчинник:

вода для ін’єкцій - 20 мл.

Фактор ІХ титрується згідно міжнародного стандарту.

Вміст загального білка у флаконі становить ≤ 300 мг. Специфічна активність препарату становить більше, ніж 0,6 МО фактора ІХ на мг білка.

Форма випуску

Порошок для розчину для інфузій по 500 МО у флаконі №1 у комплекті з розчинником (вода для ін’єкцій) по 20 мл у флаконі №1 та набором для розчинення і введення

Код за АТС: В02В D01. Фармакотерапевтична група: антигеморагічні засоби, комбінація факторів коагуляції крові ІХ, ІІ і Х.

Імунологічні і біологічні властивості

Фактори коагуляції ІІ, VII, ІХ і Х, які синтезуються в печінці за допомогою вітаміну К, зазвичай називають Протромбіновим комплексом.

Фактор VII - зимоген активної серинової протеази фактора VIIа, за допомогою якого ініціюється коагуляція крові зовнішній шляхом. Тканинний фактор-фактор VIIа комплекс активує фактори коагуляції Х та ІХ, внаслідок чого формуються фактори ІХа та Ха. З подальшою активацією коагуляційного каскаду активується протромбін (фактор ІІ) та трансформується в тромбін. Під дією тромбіну фібриноген перетворюється у фібрин, в результаті чого утворюється згусток.

Нормальне утворення тромбіну є також життєво важливим для функціонування тромбоциту як частини первинного гемостазу.

Окрема тяжка недостатність фактора VII приводить до зменшення формування тромбіну і схильності до кровотечі через ослаблену функцію формування фібрину та ослаблений первинний гемостаз. Окрема недостатність фактора ІХ є однією з класичних гемофілій (гемофілія В). Окрема недостатність фактора ІІ або фактора Х є дуже рідкою, але у тяжкій формі спричиняють кровотечі, подібні до кровотеч класичної гемофілії.

Набута недостатність вітамін К залежних факторів коагуляції зустрічається при лікуванні антагоністами вітаміну К. Якщо недостатність стає серйозною, це призводить до значних крововтрат, що характеризуються скоріше зачеревною або церебральною крововтратою, ніж м’язевою та крововилив суглобу. Тяжка печінкова недостатність приводить до явно понижених рівнів вітамін К залежних факторів коагуляції та схильності до клінічної кровотечі, що часто є комплексом одночасної тривалої незначної інтраваскулярної коагуляції, низьких рівнів тромбоцитів, недостатності інгібіторів коагуляції та розладів фібринолізу.

Введення протромбінового комплексу людини забезпечує підвищення рівнів вітамін К залежних факторів коагуляції у плазмі а також може певний час корегувати порушення коагуляції у пацієнтів з недостатністю одного або декількох факторів.

Фармакокінетичні властивості

Фактор коагуляції

період напіввиведення

Фактор ІІ

40 - 60 годин

Фактор ІХ

16 - 30 годин

Фактор Х

30 - 60 годин

Доклінічні дані з безпеки

Концентрат факторів протромбінового комплексу є нормальною складовою плазми людини і діє подібно ендогенним факторам коагуляції.

Тестування токсичності разової дози є не суттєвим, проте вищі дози приводять до перевантаження.

Тестування токсичності повторної дози у тварин є неможливим через вплив антитіл, що утворюються у відповідь на гетерологічний білок.

Навіть дози, що значно перевищують рекомендовані людині дози на кг маси тіла, не демонструють будь-якої токсичної дії у піддослідних тварин.

Оскільки клінічний досвід вказує на відсутність ознак канцерогенної та мутагенної дії факторів протромбінового комплексу плазми людини, експериментальні дослідження, особливо у гетерологічних видів, не є обґрунтовано обов’язковими.

Показання для застосування

- Лікування кровотеч і передопераційна профілактика кровотеч при набутій недостатності факторів коагуляції протромбінового комплексу, наприклад, недостатність спричинена лікуванням антагоністами вітаміну К, або у випадку передозування антагоністами вітаміну К, у випадку коли необхідна швидка корекція недостатності.

- Лікування кровотеч і передопераційна профілактика при вродженій недостатності будь-якого вітамін К залежного фактора коагуляції, коли відсутній очищений специфічний фактор коагуляції.

Спосіб застосування та дози

Лікування слід розпочинати тільки під наглядом спеціаліста з досвідом лікування розладів коагуляції. Дозування та тривалість замісної терапії залежать від важкості розладу, місця та ступеня кровотечі, а також від клінічного стану пацієнта.

Кількість та частота введення розраховуються індивідуально для кожного пацієнта.

Інтервали дозування мають бути адаптовані до різних періодів напіввиведення різних факторів коагуляції протромбінового комплексу (див. «Фармакокінетичні властивості»). Індивідуальна необхідна доза може бути визначена тільки базуючись на регулярному вимірюванні індивідуального рівня фактора коагуляції в плазмі або за допомогою загального тесту визначення рівня протромбінового комплексу в плазмі (протромбіновий час, INR), а також при безперервному моніторингу клінічного стану пацієнта.

У випадку суттєвих хірургічних втручань вкрай необхідно здійснювати точний моніторинг замісної терапії шляхом коагуляційних досліджень (визначення специфічного фактора коагуляції та/або загальний тест щодо рівня протромбінового комплексу).

Кровотечі та передопераційна профілактика кровотеч під час лікування антагоністами вітаміну К

Доза залежатиме від значення МНВ (міжнародне нормалізоване відношення - INR) до лікування. Корегування антагоніста вітаміну К зменшене погіршенням гемостазу утримується приблизно 6-8 годин. Не дивлячись на це, вплив вітаміну К при одночасному введенні, зазвичай досягається протягом 4-6 годин. Таким чином, повторне лікування людським протромбіновим комплексом зазвичай не потрібне після введення вітаміну К.

Враховуючи, що ці рекомендації емпіричні, а також у зв’язку з тим, що відновлення та тривалість дії можуть варіювати, важливим є моніторинг МНВ протягом лікування.

Кровотечі та передопераційна профілактика кровотеч при вродженій недостатності будь-якого вітамін К залежного фактора коагуляції, якщо такий специфічний фактор коагуляції відсутній

Необхідна доза для лікування розраховується на підставі наступних емпіричних результатах: приблизно 1 МО фактора ІХ на кг маси тіла збільшує активність фактора ІХ на 0,01 МО/мл; 1 МО фактора ІІ або фактора Х на кг маси тіла збільшує активність фактора ІІ або фактора Х на 0,02 та 0,017 МО/мл відповідно.

Доза введеного специфічного фактора виражається в міжнародних одиницях (МО) відповідно до діючих стандартів ВООЗ для кожного фактора. Активність специфічних факторів коагуляції у плазмі виражається у відсотках (по відношенню до нормальної плазми) або у міжнародних одиницях (по відношенню до міжнародного стандарту для специфічних факторів коагуляції).

Одна міжнародна одиниця (МО) активності фактора коагуляції еквівалентна кількості у 1 мл нормальної плазми людини.

Наприклад, розрахунок необхідної дози фактора Х базується на наступних емпіричних розрахунках: 1 міжнародна одиниця (МО) фактора Х на кг маси тіла підвищує активність фактора Х у плазмі на 0,017 МО/мл.

Необхідна доза розраховується за наступною формулою:

Необхідна кількість одиниць = маса тіла (кг) х бажане збільшення фактора Х (МО/мл) х 60,

де

60 (мл/кг) - відповідне плановане збільшення.

Якщо величина індивідуального збільшення відома, цю величину застосовують для розрахунку.

Спосіб введення

Розчиняють препарат як це описано нижче і вводять внутрішньовенно шляхом ін’єкції або повільної інфузії.

Рекомендовано вводити не більше 100 МО/кг маси тіла.

Інструкції щодо розчинення та введення препарату

Розчинення порошку у розчиннику:

1. помістіть порошок та розчинник у приміщення з кімнатною температурою;

2. зніміть ковпачки з флаконів з ліофілізатом та розчинником;

3. поверхні пробок обох флаконів протріть спиртовим тампоном;

4. відкрийте упаковку з безголковим пристроєм, не торкаючись внутрішньої частини упаковки (рис. 1);

5. не виймайте пристрій з упаковки;

6. переверніть упаковку з пристроєм та проколіть його гострим кінцем пробку флакону з розчинником (рис. 2);

7. видаліть упаковку з пристрою (рис. 3);

8. залишаючи пристрій під’єднаним до флакону з розчинником, переверніть дном догори флакон з розчинником, щоб флакон знаходився над пристроєм;

9. другим гострим кінцем пристрою проколіть пробку флакону з ліофілізатом. За рахунок вакууму у флаконі з ліофілізатом розчинник через пристрій перетікатиме до флакону з ліофілізатом (рис. 4);

10. обережно перемішуйте вміст до повного розчинення ліофілізату (рис. 5). Переконайтеся що препарат розчинився повністю. В іншому разі, якщо ліофілізований порошок розчинився не повністю, фільтрація розчину через фільтр пристрою буде ускладнена.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Розчинення може бути прискорене, якщо попередньо нагріти розчинник на водяній бані та продовжувати нагрівання флакону після розчинення (при температурі не вище 37°C).

Якщо порошок розчинився не повністю, спостерігатиметься втрата в активності через фільтрацію. Для попередження утворення піни необхідно повільно переливати розчинник на внутрішню стінку флакону із ліофілізованим порошком.

Тривалість розчинення не перевищує 3 хвилин.

Введення розчину

Утворений розчин має бути прозорим або ледь опалесціюючим.

Перед введенням візуально оцініть розчин на відсутність сторонніх часток та безбарвність розчину. Не можна застосовувати мутний розчин або за наявності включень.

1. опустіть клапан пристрою по направленню до флакону з розчиненим препаратом та зніміть ковпачок з отвору пристрою (рис. 6);

2. наберіть повітря у шприц, під’єднайте шприц до пристрою та введіть повітря з шприца до обох флаконів (рис. 7);

3. утримуючи поршень шприца, переверніть систему таким чином, щоб флакон з розчиненим препаратом був над пристроєм та, повільно відтягуючи поршень, обережно наберіть концентрат у шприц (рис. 8);

4. повільно поверніть клапан пристрою у його попереднє положення та від’єднайте шприц;

5. під’єднайте до шприца голку-метелик та повільно введіть препарат внутрішньовенно.

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

Вміст відкритого флакона має бути використаний одразу.

Відновлений та перенесений у шприц розчин має бути використаний одразу.

Розчин, що залишився невикористаним, підлягає знищенню в установленому порядку.

Діти

Відсутні доступні дані щодо застосування препарату УМАН КОМПЛЕКС в разі перинатальної кровотечі у новонароджених, зумовленої дефіцитом вітаміну К. Безпека та ефективність застосування препарату УМАН КОМПЛЕКС дітям не встановлені. Наразі дані відсутні.

Побічна дія

Розлади імунної системи

Замісна терапія може зрідка призводити до формування циркулюючих антитіл, що інгібують один або більше факторів протромбінового комплексу людини. Якщо такі інгібітори виникають, вони проявлятимуться у вигляді слабкої клінічної відповіді.

Рідко відмічалися алергічні реакції або реакції анафілактичного типу.

Загальні розлади та реакції у місці введення

Рідко відмічалися випадки пірексії.

Судинні розлади

Наявний потенційний ризик розвитку емболії та тромбозів, інтраваскулярної дисемінованої коагуляції та інфаркту міокарда внаслідок введення протромбінового комплексу людини.

Щодо частоти розвитку побічних реакцій у клінічних дослідженнях, відмічалися наступні побічні реакції:

Клас органів системи

Побічні реакції

Розлади імунної системи

Гіперчутливість, реакції анафілактичного типу, формування або циркуляція антитіл, що інгібують один або більше факторів протромбінового комплексу людини

Загальні розлади та реакції у місці введення

Пірексія

Судинні розлади

Емболія та тромбози, дисемінована інтраваскулярна коагуляція, інфаркт міокарда

Протипоказання

Гіперчутливість до активної субстанції або до будь-якої допоміжної речовини.

Відомі алергічні реакції на гепарин або гепариніндукована тромбоцитопенія в анамнезі.

Особливості застосування

Лікування розладів коагуляції слід проводити спеціалістам із відповідним досвідом.

У пацієнтів із набутою недостатністю вітамін К залежних факторів коагуляції (наприклад, при лікуванні антагоністами вітаміну К) препарат УМАН КОМПЛЕКС слід застосовувати тільки у випадку необхідності проведення швидкого корегування рівнів протромбінового комплексу, наприклад, при значних кровотечах або хірургічних втручаннях. У інших випадках, достатньо знизити дозу антагоніста вітаміну К та/або ввести вітамін К.

Пацієнти, що отримують антагоністи вітаміну К, можуть мати здатність до гіперкоагуляції і введення протромбінового комплексу людини може її спровокувати.

При вродженій недостатності будь-якого вітамін К залежного фактора, специфічний фактор коагуляції повинен бути застосований при наявності.

При розвитку алергічної реакції чи реакції анафілактичного типу ін’єкцію/інфузію слід припинити негайно.

У випадку шоку необхідно провести стандартне медичне лікування.

Вірусна безпека

Стандартні заходи для попередження інфекцій внаслідок застосування медичних препаратів, виготовлених з крові або плазми людини, включають відбір донорів, скринінг індивідуальних донацій або пулів плазми на специфічні маркери інфекцій а також включення ефективних технологічних стадій для інактивації/видалення вірусів.

Не дивлячись на це, при застосуванні медичних препаратів, виготовлених з крові або плазми, можливість передачі інфекційних агентів не може бути повністю виключена. Це також має відношення до невідомих вірусів або інших патогенів.

Вжиті заходи є обґрунтовано ефективними для таких вірусів, як ВІЛ, гепатитів В і С а також для вірусу гепатиту А. Вжиті заходи можуть бути обмеженими проти парвовірусу В19. Інфекції парвовірусу В19 можуть бути серйозними для вагітних жінок (ембріональна інфекція), а також для осіб з імунодефіцитом або підвищеним еритропоезом (наприклад, гемолітичною анемією).

Відповідна вакцинація (гепатити А та В) рекомендована для пацієнтів, що регулярно отримують протромбіновий комплекс людини.

Для збереження зв’язку між пацієнтом та серією препарату щоразу при введенні препарату УМАН КОМПЛЕКС строго рекомендовано записувати ім’я пацієнта та номер серії препарату.

Застосування протромбінового комплексу людини може бути пов’язане з підвищенням ризику дисемінованої інтраваскулярної коагуляції, тромбоемболічних ускладнень та інфарктом міокарда. Пацієнти, що отримують протромбіновий комплекс, мають бути ретельно оглянуті на наявність симптомів інтраваскулярної коагуляції або тромбозів.

Через потенційний ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень для виявлення перших тромботичних симптомів і симптомів коагулопатії необхідно проводити чіткий моніторинг з належним біологічним тестуванням при введенні цього препарату пацієнтам з коронарною хворобою серця або інфарктом міокарда в анамнезі, пацієнтам із захворюванням печінки, пацієнтам після операції, новонародженим або пацієнтам з ризиком розвитку тромбоемболічних випадків або дисемінованої інтраваскулярної коагуляції. У кожному з цих випадків потенційна користь після лікування препаратом УМАН КОМПЛЕКС повинна переважати над ризиком зазначених ускладнень.

Дані щодо застосування препарату УМАН КОМПЛЕКС у випадку перинатальної кровотечі через недостатність вітаміну К у новонароджених відсутні.

Застосування при вагітності та годуванні груддю

При проведенні контрольованих клінічних досліджень безпечність застосування протромбінового комплексу людини у вагітних жінок не встановлювалася.

Експериментальні дослідження на тваринах не застосовні для оцінки безпеки впливу препарату на репродуктивну функцію, ембріональний/фетальний розвиток, протікання вагітності і пери- та постнатальний розвиток.

Тому протромбіновий комплекс людини може застосовуватися під час вагітності та лактації тільки при гострій необхідності.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Жодного впливу на здатність керувати автотранспортом та працювати з механізмами невідомо.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Препарати протромбінового комплексу людини нейтралізують дію антагоністів вітаміну К.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами невідома.

Втручання біологічного тестування

При проведенні тесту на коагуляцію, що є чутливим до гепарину, у пацієнтів, які отримують високі дози протромбінового комплексу людини, необхідно враховувати гепарин, як складову препарату, що вводиться.

Несумісність

Концентрат протромбінового комплексу людини не можна змішувати з іншими медичними препаратами.

Можна застосовувати тільки набір для ін’єкцій/інфузій, що додається, оскільки невдале лікування може бути наслідком абсорбції факторів коагуляції внутрішньою поверхнею певних наборів для ін’єкцій/інфузій.

Передозування

Використання високих доз препаратів протромбінового комплексу людини було пов’язане з випадками інфаркту міокарда, дисемінованої інтраваскулярної коагуляції, венозними тромбозами і тромбоемболією легеневої артерії. Таким чином, у випадку передозування ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень або дисемінованої інтраваскулярної коагуляції посилюється.

Умови зберігання

Зберігати у холодильнику при температурі від 2 до 8ºС.

Зберігати флакон у картонній коробці, з метою захисту від світла.

Не заморожувати.

Термін придатності

Порошок (ліофілізований препарат): 3 роки

Розчинник (вода для ін`єкцій): 5 років

Розчинений препарат має бути використаний негайно.

Препарат не можна застосовувати якщо отриманий після відновлення розчин є мутним або має включення.

Умови відпуску: за рецептом лікаря.

Пакування

Упаковка містить: флакон скляний з порошком для розчину для інфузій по 500 МО протромбінового комплексу, флакон скляний з розчинником (вода для ін’єкцій) по 20 мл, апірогенний, стерильний, одноразовий набір для розчинення і введення, що складається з безголкового медичного пристрою для розчинення, шприца для ін’єкції та голки-метелика з ПВХ трубкою.

Виробник

Kedrion S.p.A. (Кедріон С.п.А.)

Адреса місця провадження діяльності

Italy, Via Provinciale, Bolognana 55027, Gallicano, Lucca/

Італія, Віа Провінсіале, Бологнана 55027, Галлікано, Лукка.

Заявник

Kedrion S.p.A. (Кедріон С.п.А.)

Місцезнаходження заявника

Italy, Localita Ai Conti, Castelvecchio Pascoli, 55051 Barga, Lucca (LU)/

Італія, Локаліта Aй Конті, Кастельвеккіо Пасколі, 55051 Барга, Лукка (ЛУ).