ФАЛВАКС

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ФАЛВАКС

( FALVAX )

Склад:

діюча речовина: фулвестрант;

1 попередньо наповнений шприц (5 мл) містить фулвестранту 250 мг;

допоміжні речовини: етанол 96 %, спирт бензиловий, бензилбензоат, олія рицинова.

Лікарська форма Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, від безбарвного до жовтого кольору, в’язка рідина без видимих включень.

Фармакотерапевтична група

Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Антиестрогенні засоби. Код АТС  L02В А03.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Механізм дії і фармакодинамічний ефект

Фулвестрант є антагоністом рецепторів естрогену, який за ступенем спорідненості можна порівняти з естрадіолом. Фулвестрант блокує трофічну дію естрогенів, не проявляючи часткової агоністичної (естрогеноподібної) активності. Механізм дії пов’язаний із пригніченням рівня білків рецепторів естрогену.

Відомо, що в жінок у період постменопаузи з первинним раком молочної залози фулвестрант суттєво пригнічує білки РЕ в позитивних до РЕ пухлинах порівняно з плацебо. Також спостерігається суттєве зниження експресії рецепторів прогестерону відповідно до відсутності внутрішньої дії агоністів естрогену. Окрім того, продемонстровано, що фулвестрант 500 мг пригнічує РЕ і маркер проліферації Ki67 більшою мірою, ніж фулвестрант 250 мг у випадку пухлин молочної залози в період постменопаузи на тлі неоад’ювантної терапії.

Фармакокінетика

Абсорбція

Після введення Фалваксу у вигляді внутрішньом’язової ін’єкції пролонгованої дії фулвестрант повільно всмоктується, досягаючи максимальної концентрації в плазмі крові (Cmax) приблизно через 5 днів. Введення лікарського засобу в дозі 500 мг забезпечує його дію на рівні або близько до сталого стану протягом першого місяця дозування (середній показник [CV]: AUC 475 [33,4%] нг.день/мл, Cmax 25,1 [35,3%] нг/мл, Cmin 16,3 [25,9%] нг/мл відповідно). У сталому стані концентрація фулвестранту в плазмі крові підтримується у відносно невеликому діапазоні, приблизно на рівні трьохкратної різниці між максимальною та мінімальною концентраціями. Після внутрішньом’язового введення в діапазоні дозування від 50 до 500 мг експозиція є приблизно пропорційною до дози.

Розподіл

Фулвестрант розподіляється швидко та екстенсивно. Значний уявний об’єм розподілу в рівноважному стані (Vdss), що становить приблизно від 3 до 5 л/кг, свідчить про переважно екстраваскулярний розподіл. Фулвестрант значною мірою (99%) зв’язується з білками плазми крові. Основними компонентами зв’язування є фракції ліпопротеїну дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеїну низької щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеїну високої щільності (ЛПВЩ). Роль глобуліну, що зв’язується зі статевими гормонами, не встановлена.

Біотрансформація

Метаболізм фулвестранту повністю не вивчений, але включає комбінацію чисельних можливих метаболічних шляхів біотрансформації, що є аналогічними до метаболічних шляхів біотрансформації ендогенних стероїдів. Ідентифіковані метаболіти (у тому числі метаболіти 17-кетон, сульфон, 3-сульфат, 3- і 17-глюкуронід) менш активні або мають ту ж активність, що і фулвестрант в антиестрогенних моделях. Дослідження із застосуванням препаратів людської печінки та рекомбінантних людських ферментів вказують на те, що цитохром (CYP3A4) є єдиним ізоферментом Р450, що бере участь в окисленні фулвестранту; проте вважається, щоin vivo переважають не пов’язані з P450 шляхи. Даніin vitro досліджень свідчать, що фулвестрант не пригнічує дію ізоферментів CYP450.

Виведення

Фулвестрант виводиться переважно у метаболізованому вигляді. Основний шлях виведення – з калом, із сечею виводиться менше ніж 1%. Фулвестрант має високий кліренс, 11±1,7мл/хв/кг, що свідчить про високий печінковий коефіцієнт екстракції. Кінцевий період напіввиведення (t1/2) після внутрішньом’язового введення обумовлений швидкістю всмоктування та триває близько 50 діб.

Окремі категорії пацієнтів

Не виявлено жодних відмінностей у фармакокінетичному профілі фулвестранту залежно від віку (діапазон від 33 до 89 років), маси тіла (від 40 до 127 кг) або расової приналежності.

Пацієнти з порушеннями функції нирок

Легке і помірне порушення функції нирок не позначилося на фармакокінетиці фулвестранту до будь-якого клінічно значущого ступеня.

Пацієнти з порушеннями функції печінки

Фармакокінетика фулвестранту оцінювалася у пацієнтів з легким та помірним порушенням функції печінки (класи А і В за шкалою Чайлда-П’ю). Нетривало застосовувалися високі дози шляхом внутрішньом’язового введення препарату. У суб’єктів із порушенням функції печінки середня площа під кривою збільшилася майже в 2,5 раза порівняно зі здоровими добровольцями. Очікується, що збільшення експозиції до такої величини у пацієнтів, яким вводиться препарат, буде добре переноситись.

Діти

Фармакокінетика фулвестранту оцінювалася серед 30 дівчаток із прогресуючим передчасним статевим дозріванням на тлі синдрому Олбрайта-Мак-К’юна-Штернберга Пацієнтки дитячого віку (віком від 1 до 8 років) отримували дозу фулвестранту 4 мг/кг внутрішньом’язово щомісяця. Середнє геометричне значення (стандартне відхилення) мінімальної концентрації у рівноважному стані (Cmin, ss) і AUCss становило 4,2 (0,9) нг/мл і 3680 (1020) нг*год/мл відповідно. Хоча отримано обмежені дані, рівноважні мінімальні концентрації фулвестранту у дітей відповідають концентраціям у дорослих.

Клінічні характеристики

Показання.

Фалвакс показаний для лікування жінок у постменопаузі з місцево-прогресуючим або метастатичним раком молочної залози з позитивними рецепторами естрогенів при рецидиві захворювання на тлі або після ад’ювантної терапії антиестрогенами чи при прогресуванні захворювання на тлі терапії антиестрогенами.

Протипоказання.

Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.

Період вагітності та годування груддю.

Тяжка печінкова недостатність.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Повідомлялося, що при взаємодії з мідазоламом (субстратом CYP3A4) фулвестрант не пригнічує CYP3A4. При взаємодії з рифампіцином (стимулятором CYP3A4) і кетоконазолом (інгібітором CYP3A4) не було клінічно значущих змін у кліренсі фулвестранту. Таким чином, немає необхідності у коригуванні дози для пацієнтів, які отримують фулвестрант та інгібітори або стимулятори CYP3A4 одночасно.

Особливості застосування.

Фалвакс слід застосовувати з обережністю пацієнтам із порушенням функції печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості.

Фалвакс слід застосовувати з обережністю пацієнтам із тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну менше ніж 30 мл/хв).

Зважаючи на внутрішньом’язовий шлях введення, Фалвакс слід застосовувати з обережністю пацієнтам з геморагічним діатезом, тромбоцитопенією або тим, хто приймає антикоагулянтні лікарські засоби.

Тромбоемболічні явища зазвичай спостерігаються у жінок з прогресуючим раком молочної залози. Це слід враховувати при призначенні фулвестранту пацієнтам, які входять до групи ризику.

При введенні препарату Фалвакс повідомляли про реакції, пов’язані з місцем ін’єкції, включаючи ішіас, невралгію, нейропатичний біль та периферичну нейропатію. Через близьке розташування сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фалвакс у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Побічні реакції»).

Немає довгострокових відомостей щодо впливу фулвестранту на кістки. З урахуванням механізму дії фулвестранту існує потенційний ризик розвитку остеопорозу.

Вплив на дослідження естрадіолу за допомогою антитіл

Через структурну подібність фулвестранту та естрадіолу, фулвестрант може впливати на результати досліджень рівня естрадіолу, що проводяться на основі реакції з антитілами, і призводити до отримання хибно підвищених рівнів естрадіолу.

Діти

Фалвакс не рекомендується для застосування дітям, оскільки безпека та ефективність лікарського засобу у цієї вікової групи не встановлена.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінки репродуктивного віку

Пацієнткам репродуктивного віку слід рекомендувати використовувати ефективні засоби контрацепції під час лікування.

Вагітність

Фалвакс протипоказаний для застосування під час вагітності. Якщо вагітність виникає під час лікування фулвестрантом, пацієнтку слід проінформувати про потенційну небезпеку для плода та потенційний ризик переривання вагітності.

Період годування груддю

Під час лікування Фалваксом годування груддю слід припинити. На даний час невідомо, чи проникає фулвестрант у грудне молоко людини. З огляду на можливі серйозні побічні реакції у новонароджених, які перебувають на грудному вигодовуванні, прийом фулвестранту в період годування груддю протипоказаний.

Вплив на репродуктивну функцію

Вплив Фалваксу на фертильність людини не вивчався.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Фалвакс має незначний вплив або не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами. Проте, оскільки під час лікування фулвестрантом дуже часто повідомлялося про астенію, тим пацієнтам, які відчувають цю небажану реакцію, необхідно бути обережними під час керування автотранспортом або механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Дозування

Дорослі жінки (у тому числі пацієнти літнього віку)

Рекомендована доза становить 500 мг з інтервалами в один місяць, з додатковим введенням дози 500 мг через два тижні після першої дози.

Окремі категорії пацієнтів

Пацієнти з порушеннями функції нирок

Пацієнти з порушенням функції нирок від легкого до помірного ступеня тяжкості (кліренс креатиніну >30 мл/хв) не потребують коригування дози. Безпека та ефективність застосування лікарського засобу у пацієнтів із тяжкими порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв) не оцінювалися, тому таким пацієнтам лікарський засіб слід застосовувати з обережністю.

Пацієнти з порушеннями функції печінки

Пацієнти з порушенням функції печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості не потребують коригування дози. Але зі збільшенням дії фулвестранту у цих пацієнтів лікарський засіб також слід застосовувати з обережністю. Немає даних про застосування лікарського засобу пацієнтам з тяжкими порушеннями функції печінки.

Спосіб застосування

Фалвакс слід вводити у вигляді двох послідовних, повільних (1-2 хвилин на ін’єкцію), внутрішньом’язових ін’єкцій по 5 мл, по одній у кожну сідницю (сідничну область).

Через близьке розташування сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фалвакс у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки.

Інструкції із введення

Увага! Не обробляти безпечні голки в автоклаві перед використанням. Увесь час при застосуванні та утилізації руки повинні знаходитися позаду голки.

Для кожного з двох шприців:

•    Витягнути скляний циліндр шприца з картриджа та перевірити, чи він не пошкоджений.

•    Зламати пломбу білого пластикового ковпачка на з’єднання Луер-Лок шприца Луер, щоб зняти ковпачок з приєднаним гумовим наконечником (див. мал. 1).

 Малюнок 1

•    Зняти зовнішню упаковку з безпечної голки. Приєднати безпечну голку до з’єднання Луер-Лок (див. мал. 2).

•    Закрутити, щоб добре зафіксувати.

•    Закрутити, щоб заблокувати приєднання голки до з’єднання Луер.

•    Потягнути, щоб зняти захисний ковпачок з голки, уникаючи пошкодження вістря голки.

•    Перемістити заповнений шприц до місця введення.

•    Зняти захисний ковпачок з голки.

•    Перед введенням парентеральні розчини необхідно візуально оглянути на наявність твердих частинок та зміну кольору.

•    Видалити надлишкове повітря зі шприца.

Малюнок 2

•    Ввести внутрішньом’язово повільно (1-2 хвилин/ін’єкцію) в сідницю. Для зручності користувача зріз голки має бути повернутий на плече важеля  (див. мал. 3).

Малюнок 3

•    Після ін’єкції одразу ж натиснути одним пальцем на важіль, щоб активувати захисний механізм (див. мал. 4).

ПРИМІТКА. При активації тримати голку направленою у сторону від себе та оточуючих. Повне закриття кінчика голки підтверджується клацанням і візуальною перевіркою.

Малюнок 4

Утилізація

Попередньо заповнені шприци призначені виключно для одноразового використання.

Будь-які невикористані лікарські засоби або відходи мають бути утилізовані відповідно до місцевих вимог.

Діти.

Безпека та ефективність застосування Фалваксу у дітей у віковій категорії від народження до 18 років не встановлені.

Передозування.

Випадки передозування у людей не спостерігались. Повідомлялося про ефекти, що безпосередньо або опосередковано пов’язані з антиестрогенною дією більш високих доз фулвестранту. У випадку передозування рекомендується симптоматичне підтримуюче лікування.

Побічні реакції.

Найчастіше повідомлялося про такі побічні реакції, як реакції в місці введення препарату, астенія, нудота та підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза).

Дані про частоту виникнення у таблиці узагальнені на підставі всіх повідомлених подій, незалежно від оцінки дослідником причинно-наслідкового зв’язку.

Перелічені нижче побічні реакції класифіковані відповідно до частоти виникнення та класу системи органів (КСО). Розподіл на групи за частотою проводили за такими загальноприйнятими правилами: дуже часто (>1/10), часто (від >1/100 до <1/10), рідко (від >1/1000 до <1/100). У межах кожної групи за частотою побічні реакції перелічені в порядку зменшення ступеня тяжкості.

Таблиця. Побічні реакції за класами системи органів і частотою виникнення

Клас системи органів

Частота

Побічні реакції

Інфекції та зараження

часто

Інфекції сечовивідних шляхів

З боку кровоносної та лімфатичної системи

рідко

Зменшення кількості тромбоцитів

З боку імунної системи

часто

Реакції гіперчутливості

З боку метаболізму та харчування

часто

Анорексіяа

З боку нервової системи

часто

Головний біль

З боку судин

часто

Венозна тромбоемболіяа, припливи

З боку шлунково-кишкового тракту

дуже часто

Нудота

часто

Блювання, діарея

З боку печінки та жовчовивідних шляхів

дуже часто

Підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза)а

часто

Підвищення рівня білірубінуа

рідко

Печінкова недостатністьв, гепатитв, підвищений рівень гамма ГГТ

З боку шкіри та підшкірних тканин

часто

Висипання

З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини

часто

Біль у спиніа

З боку репродуктивної системи та молочних залоз

рідко

Вагінальний кандидоз, лейкорея, вагінальна кровотеча

Загальні розлади та реакції в місці введення препарату

дуже часто

Астеніяа, реакції в місці введення препаратуб

рідко

Геморагії та гематоми в місці введення препарату

а Включено побічні реакції на лікарський засіб, вплив фулвестранту на появу яких не можна оцінити точно внаслідок основного захворювання.

б Термін «реакції в місці введення лікарського засобу» не включає в себе терміни «кровотечі в місці введення лікарського засобу» і «гематоми в місці введення лікарського засобу».

в Частоту розраховано за допомогою верхньої межі довірчого інтервалу 95% для точкової оцінки. Це розраховується як 3/560 (де 560 — це кількість хворих в основних клінічних дослідженнях), що дорівнює категорії частотності «рідко».

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у холодильнику при температурі від 2 °C до 8 °C.

Зберігати в оригінальній упаковці у захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 2 попередньо наповнених шприца разом з двома безпечними голками в контурній чарунковій упаковці. По 1 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник.

Д-р Редді’с Лабораторіс Лімітед, Виробнича дільниця - 9.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Дільниця № Q1 – Q5 Фаза ІІІ, Дювада, ВСЕЗ, Візакхапатнам, Андра Прадеш 530046, Індія.

Повідомити про побічну реакцію або відсутність ефективності при застосуванні лікарського засобу можна через систему національної звітності, а також за електронною адресою: DrugSafetyUa@drreddys.com