ЦЕЛІСТА®

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЦЕЛІСТА®

( CELISTA )

Склад:

діюча речовина: мірамістин;

1 мл розчину містить мірамістину 0,1 мг;

допоміжні речовини: вода очищена.

Лікарська формаРозчин для ротової порожнини.

Основні фізико-хімічні властивості:безбарвна або з жовтуватим відтінком прозора рідина, що піниться при струшуванні.

Фармакотерапевтична група

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС  D08A J.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

В основі дії мірамістину лежить пряма гідрофобна взаємодія молекули з ліпідами мембран мікроорганізмів, що призводить до їх фрагментації і руйнування. При цьому частина молекули мірамістину, занурюючись у гідрофобну ділянку мембрани, руйнує надмембранний шар, розпушує мембрану, підвищує її проникність для високомолекулярних речовин, змінює ферментну активність мікробної клітини, інгібуючи ферментні системи, що призводить до пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів та їх цитолізу.

На відміну від інших антисептиків, мірамістин має високу вибірковість дії щодо мікроорганізмів, оскільки майже не діє на оболонки клітин людини. Цей ефект пов’язаний з іншою структурою клітинних мембран людини (значно більшою довжиною ліпідних радикалів, що різко обмежують можливість гідрофобної взаємодії мірамістину з клітинами).

Мірамістин чинить виражену антимікробну дію відносно грампозитивних і грамнегативних, аеробних і анаеробних, спороутворюючих та аспорогенних бактерій у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи госпітальні штами.

Чинить протигрибкову дію на аскоміцети родуAspergillus і родуPenicillium, дріжджові (Rhodotorula rubra,Torulopsis gabrata) і дріжджоподібні (Candida albicans,Candida tropicalis,Candida krusei) гриби, на дерматофіти (Trichophyton rubrum,Trichophyton mentagrophytes,Trichophyton verrucosum,Trichophyton schoenleini,Trichophyton violaceum,Epidermophyton Kaufman - Wolf , Epidermophyton floccosum,Microsporum gypseum,Microsporum canis), а також на інші патогенні гриби (наприклад,Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)) у вигляді монокультур і мікробних асоціацій. Під дією мірамістину знижується стійкість мікроорганізмів до антибіотиків.

Фармакокінетика

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру і слизові оболонки.

Клінічні характеристики

Показання.

  • Комплексне лікування гострих і хронічних тонзилітів;
  • комплексне лікування кандидозів слизових оболонок ротової порожнини;
  • лікування пародонтитів, стоматитів, гінгівітів, періодонтитів;
  • гігієнічна обробка зйомних протезів;
  • профілактика мікробних ускладнень після оперативних втручань на слизовій оболонці порожнини рота.

Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до мірамістину.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні антибіотиків з мірамістином спостерігається зниження резистентності мікроорганізмів до антибіотиків.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки резорбція лікарського засобу майже відсутня, дозволяється застосовувати Целісту® у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Застосування лікарського засобу характеризується відсутністю впливу на здатність керувати автотранспортом та займатися іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати місцево дорослим.

При лікуванні тонзилітів проводити полоскання горла розчином Целіста® 3 - 4 рази на добу. Кількість лікарського засобу на 1 полоскання 10-15 мл.

Лікування кандидамікозів слизових оболонок ротової порожнини здійснювати шляхом полоскання 2-4 рази на добу. Кількість лікарського засобу на 1 полоскання 10-15 мл.

При лікуванні стоматитів, гінгівітів, періодонтитів проводити полоскання ротової порожнини розчином Целіста® 3-4 рази на добу. Кількість лікарського засобу на 1 полоскання 10-15 мл.

При лікуванні пародонтитів розчин мірамістину вводять у пародонтальні кишені на турундах з подальшими аплікаціями на ясна протягом 15 хвилин. При загостреннях проводити промивання Целістою® пародонтальних кишень за допомогою шприца і вводити у порожнину абсцесу турунди з лікарським засобом. Після проведення вестибулопластики і френулектомії лікарський засіб застосовувати у вигляді ванночок в амбулаторних умовах. З метою гігієнічної обробки зйомних протезів останні залишати на ніч у розчині мірамістину, перед використанням протези ретельно промивати проточною водою.

Діти.

Оскільки немає достатнього досвіду застосування розчину мірамістину для лікування дітей, його не слід застосовувати у педіатричній практиці.

Передозування.

Явища передозування не спостерігалися.

Побічні реакції.

З боку імунної системи:реакції гіперчутливості.

Інше: в окремих випадках можливе короткочасне відчуття печіння, що зникає самостійно через 15-20 секунд і не потребує відміни лікарського засобу.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ЦЕЛИСТА

(CELISTA)

Состав :

действующее вещество: мирамистин;

1 мл раствора содержит мирамистина 0,1 мг;

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма.Раствор для ротовой полости.

Основные физико-химические свойства:бесцветная или с желтоватым оттенком прозрачная жидкость, пенящаяся при встряхивании.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТС  D08A J.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

В основе действия мирамистина лежит прямое гидрофобное взаимодействие молекулы с липидами мембран микроорганизмов, приводящее к их фрагментации и разрушению. При этом часть молекулы мирамистина, погружаясь в гидрофобный участок мембраны, разрушает надмембранный слой, разрыхляет мембрану, повышает ее проницаемость для высокомолекулярных веществ, изменяет ферментную активность микробной клетки, ингибируя ферментные системы, что приводит к угнетению жизнедеятельности микроорганизмов и их цитолизу.

В отличие от других антисептиков, мирамистин обладает высокой избирательностью действия в отношении микроорганизмов, так как практически не действует на оболочки клеток человека. Данный эффект связан с иной структурой клеточных мембран человека (значительно большей длиной липидных радикалов, резко ограничивающих возможность гидрофобного взаимодействия мирамистина с клетками).

Мирамистин обладает выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, спорообразующих и аспорогенных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы.

Оказывает противогрибковое действие на аскомицеты родаAspergillus и родаPenicillium, дрожжевые (Rhodotorula rubra,Torulopsis gabrata) и дрожжеподобные (Candida albicans,Candida tropicalis,Candida krusei) грибы, на дерматофиты (Trichophyton rubrum,Trichophyton mentagrophytes,Trichophyton verrucosum,Trichophyton schoenleini,Trichophyton violaceum,Epidermophyton Kaufman - Wolf,Epidermophyton floccosum,Microsporum gypseum,Microsporum canis), а также на другие патогенные грибы (например,Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)) в виде монокультур и микробных ассоциаций. Под действиеммирамистина снижается устойчивость микроорганизмов к антибиотикам.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу и слизистые оболочки.

Клинические характеристики.

Показания.

  • Комплексное лечение острых и хронических тонзиллитов;
  • комплексное лечение кандидозов слизистых оболочек ротовой полости;
  • лечение пародонтитов, стоматитов, гингивитов, периодонтитов;
  • гигиеническая обработка съемных протезов;
  • профилактика микробных осложнений после оперативных вмешательств на слизистой оболочке полости рта.

Противопоказания.

Индивидуальная чувствительность к мирамистину.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении антибиотиков с мирамистином наблюдается снижение резистентности микроорганизмов к антибиотикам.

Особенности применения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Поскольку резорбция лекарственного средства практически отсутствует, разрешается применять Целисту в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применениелекарственного средства характеризуется отсутствием влияния на способность управлять автотранспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Способ применения и дозы.

Применять местно взрослым.

При лечении тонзиллитов проводить полоскание горла раствором Целиста 3-4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на 1 полоскание 10-15 мл.

Лечение кандидамикозов слизистых оболочек ротовой полости осуществлять путем полоскания 2-4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на 1 полоскание 10-15мл.

При лечении стоматитов, гингивитов, периодонтитов, проводить полоскание ротовой полости раствором Целиста 3-4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на 1 полоскание 10-15 мл.

При лечении пародонтитов раствор мирамистина вводят в пародонтальные карманы на турундах с последующими аппликациями на деснах на протяжении 15минут. При обострениях проводить промывание Целистой пародонтальных карманов с помощью шприца и вводить в полость абсцесса турунды с лекарственным средством. После проведения вестибулопластики и френулэктомии лекарственое средство применять в виде ванночек в амбулаторных условиях. С целью гигиенической обработки съемных протезов последние оставлять на ночь в растворе мирамистина, перед использованием протезы тщательно промыть проточной водой.

Дети.

Поскольку нет достаточного опыта применения раствора мирамистина для лечения детей, его не следует применять в педиатрической практике.

Передозировка.

Явления передозировки не наблюдались.

Побочные реакции.

Со стороны иммунной системы:реакции гиперчувствительности.

Другое: в отдельных случаях возможно кратковременное ощущение жжения, исчезающее самостоятельно через 15-20 секунд и не требующее отмены лекарственного средства.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконе; по 1 флакону с мерным стаканчиком в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.