ПРОСПАН® ПАСТИЛКИ ДЛЯ РОЗСМОКТУВАННЯ ВІД КАШЛЮ

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ПРОСПАН® ПАСТИЛКИ для розСмоктування ВІД кашлЮ

(PROSPAN® COUGH LOSENGES)

Склад лікарського засобу:

1 пастилка містить:

діюча речовина:сухий екстракт листя плюща (Hedera helix L.) (5-7,5:1) 26 мг;

екстрагент: 30 % етанол (м/м);

допоміжні речовини: акація (гуміарабік), сорбіту розчин, що не кристалізується (E 420), мальтіт рідкий, кислота лимонна безводна, ацесульфам К, ароматизатор апельсиновий натуральний, ароматизатор ментоловий, тригліцериди середнього ланцюга, вода очищена.

Лікарська формаПастилки для розсмоктування.

Жовто-коричневі шестикутні пастилки зі смаком апельсину та ментолу. Пастилки можуть містити бульбашки повітря.

Назва і місцезнаходження виробника.

Енгельгард Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.

Херцбергштрассе 3, 61138 Нідердорфельден, Німеччина.

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Germany.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС  R05C A.

У клінічному дослідженні було відмічено бронхолітичну дію препарату. Експерименти на тваринах продемонстрували спазмолітичний ефект препарату.

Припускається, що секретолітичний ефект спричинений подразненням слизової оболонки шлунка шляхом рефлекторної стимуляції слизових залоз бронхів через сенсорні парасимпатолітичні волокна.

Імуногістохімічні і біофізичні дослідженняin vitroпоказали пригнічення поглинання b2-рецепторів a-хедерином - навіть в умовах сильної стимуляції - в альвеолярних клітинах епітелію типу II.

Показання для застосування.

Хронічні запальні захворювання бронхів; вірусні інфекції верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

У випадку, якщо симптоми захворювання зберігаються протягом тривалого часу, а також при появі ядухи, пропасниці та гнійного або кривавого мокротиння хворому слід негайно звернутися до лікаря.

Пацієнтам із рідкісною спадковою непереносимістю фруктози не слід приймати цей препарат.

1 таблетка містить 0,53 г мальтиту та 0,53 г сорбіту, що еквівалентно приблизно 0,09 хлібної одиниці, що слід враховувати хворим на цукровий діабет.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Оскільки дані про безпеку застосування препарату в період вагітності і годування груддю відсутні, препарат не слід застосовувати в цей період.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.Не впливає.

Діти.Препарат не рекомендується застосовувати дітям до 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком від 12 років приймати по 1 таблетці 4 рази на день, розсмоктуючи у ротовій порожнині (104 мг сухого екстракту листя плюща на добу), дітям віком від 6 до 12 років - по 1 таблетці (52 мг сухого екстракту листя плюща) 2 рази на день.
Тривалість лікування залежить від характеру і тяжкості симптомів захворювання і становить, як правило, один тиждень, навіть у разі легкого запалення дихальних шляхів.

Для досягнення стійкого терапевтичного ефекту рекомендується продовжувати лікування ще 2-3 дні після поліпшення стану пацієнта.

Передозування.

Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Проковтування великої кількості препарату (більше трьох добових доз) може спричинити нудоту, блювання і діарею. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Дуже рідко можливі алергічні реакції, такі як ядуха, набряк Квінке, екзантема, кропив’янка.

Нечасто: шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання, діарея) можуть виникати у чутливих пацієнтів.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дослідження взаємодії не проводилися. Дотепер взаємодія не відома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 оС в захищеному від вологи місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 пастилок у блістері, по 2 блістери в картонній коробці.

Категорія відпуску.Без рецепта.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ПРОСПАН® ПАСТИЛКИ ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ ОТ кашлЯ

(PROSPAN® COUGH LOZENGES)

Состав лекарственного средства:

1 пастилка содержит:

действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща (Hedera helix L.) (5-7,5:1) 26 мг;

экстрагент: 30 % етанол (м/м);

вспомогательные вещества: акация (гуммиарабик), сорбита раствор, не кристаллизирующийся (E 420), мальтит жидкий, кислота лимонная безводная, ацесульфам К, ароматизатор апельсиновый натуральный, ароматизатор ментоловый, триглицериды средней цепи, вода очищеная.

Лекарственная форма.Пастилки для рассасывания.

Желто-коричневые шестиугольные пастилки со вкусом апельсина и ментола. Пастилки могут содержать пузырьки воздуха.

Название и местонахождение производителя.

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Херцбергштрассе 3, 61138 Нидердорфэльден, Германия.

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Germany.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТС  R05C A.

В клиническом исследовании было отмечено бронхолитическое действие препарата. Эксперименты на животных продемонстрировали спазмолитический эффект препарата.

Предполагается, что секретолитический эффект вызван раздражением слизистой оболочки желудка путем рефлекторной стимуляции слизистых желез бронхов через сенсорные парасимпатолитические волокна. Иммуногистохимические и биофизические опытыin vitro показали угнетение поглощения β2-рецепторов α-хедерином - даже в условиях сильной стимуляции - в альвеолярных клетках эпителия типа II.

Показания к применению.

Хронические воспалительные заболевания бронхов; вирусные инфекции верхних дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо компоненту препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении.

В случае, если симптомы заболевания сохраняются длительное время, а также при появлении удушья, лихорадки и гнойной или кровавой мокроты больному следует немедленно обратиться к врачу.

Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.

1 таблетка содержит 0,53 г мальтита и 0,53 г сорбита, что эквивалентно приблизительно 0,09 хлебной единицы, что следует учитывать больным сахарным диабетом.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Поскольку данные о безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, препарат не следует применять в это время.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат не рекомендуется применять детям до 6 лет.

Способ применения и дозы.

Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке 4 раза в день, рассасывая во рту (104 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки), детям с 6 до 12 лет - по 1 таблетке (52 мг сухого экстракта листьев плюща) 2 раза в сутки.

Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести симптомов заболевания и составляет, как правило, одну неделю, даже в случае легкого воспаления дыхательных путей.

Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуется продолжать лечение еще 2-3 дня после улучшения состояния пациента.

Передозировка.Не следует превышать рекомендованную суточную дозу. Проглатывание большого количества препарата (более трех суточных доз) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. Лечение симптоматическое.

Побочные эффекты.

Очень редко возможны аллергические реакции, такие как удушье, отек Квинке, экзантема, крапивница. Нечасто: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея) могут возникать у чувствительных пациентов.

В случае появления каких-либо нежелательных реакций следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Исследования взаимодействия не проводились. До настоящего времени взаимодействия не известны.

Срок годности. 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25°С в защищенном от влаги месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.По 10 пастилок в блистере; по 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска.Без рецепта.