ДИСОЛЬ

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

Дисоль

(Disolum)

Склад:

діючі речовини:натрію ацетат тригідрат, натрію хлорид;

100 мл розчину містять: натрію ацетату тригідрату - 200 мг, натрію хлориду - 600 мг;

іонний склад на 1000 мл препарату: Na+ - 117 ммоль, Cl¯ - 103 ммоль, ацетат - 15 ммоль;

допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.

Лікарська формаРозчин для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, теоретична осмолярність -
235 мосмоль/л, рН 6,5-7,5.

Фармакотерапевтична група

Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу. Електроліти.

Код АТС  В05В В01.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Відновлює об’єм циркулюючої крові. Зменшує гіперкаліємію та її наслідки при терапії
водно-сольових порушень, покращує капілярний кровообіг та функцію нирок. Проявляє дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.

Фармакокінетика

Препарат недовго знаходиться в судинному руслі, швидко переходить в інтерстиціальний простір та метаболізується у печінці. Виводиться нирками, посилюючи діурез.

Клінічні характеристики

Показання.

Корекція гіперкаліємії та її наслідків при дегідратації та інтоксикаціях організму, що виникають при різних інфекційних захворюваннях (гостра дизентерія, харчова токсикоінфекція, холера Ель-Тор).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Загроза розвитку набряку мозку і легень, гіпергідратація.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлено.

Особливості застосування

Перед застосуванням розчин підігріти до +36-38 оС. З обережністю вводити хворим з порушенням видільної функції нирок, з декомпенсованими вадами серця, при набряково-асцитичному синдромі у хворих на цироз печінки.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутній.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Дані стосовно впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами відсутні, оскільки препарат слід застосовувати винятково в умовах стаціонару.

Спосіб застосування та дози.

Вводити внутрішньовенно краплинно. Перед застосуванням розчин підігріти до +36-38оС. Загальна кількість введеного розчину має відповідати об’єму втраченої рідини.

Баланс введеної та втраченої рідини визначати кожні 6 годин! Після усунення гіперкаліємії подальшу водно-сольову терапію проводити препаратами трисоль, ацесоль.

Діти.

Даних щодо обмеження застосування препарату дітям немає. Режим дозування коригувати залежно від лабораторних показників. Загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу та лабораторних показників.

Передозування.

Гіпокаліємія, гіпернатріємія. Внаслідок гіпергідратації та гіперволемії може розвинутися серцева недостатність.

Побічні реакції.

При індивідуальній непереносимості будь-якого компонента препарату можливі реакції гіперчутливості.

Термін придатності.5 років.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Заморожування препарату за умови зберігання герметичності пляшки не є протипоказанням до використання. Незмочуваність внутрішньої поверхні пляшки не є протипоказанням до застосування препарату.

Несумісність. Відсутні дані щодо несумісності дисоль з іншими лікарськими засобами.

Упаковка.По 400 мл у пляшках.

Категорія відпуску.За рецептом.

Виробник.Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55 або Україна, 23219, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, б. 84А.

Заявник.Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

Місцезнаходження заявника та/або представника заявника.

Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Дисоль

(Disolum)

Состав:

действующ ие вещества: натрия ацетат тригидрат, натрия хлорид;

100 мл раствора содержат: натрия ацетат тригидрата - 200 мг, натрия хлорида - 600 мг;

ионный состав на 1000 мл препарата: Na+ - 117 ммоль, Cl¯ - 103 ммоль, ацетат - 15 ммоль;

вспомогательное вещество: вода для инъекций.

Лекарственная форма.Раствор для инфузий.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность - 235 мосмоль/л, рН 6,5-7,5.

Фармакотерапевтическая группа. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты.

Код АТС  В05В В01.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Восстанавливает объем циркулирующей крови. Уменьшает гиперкалиемию и ее последствия при терапии водно-солевых нарушений, улучшает капиллярное кровообращение и функцию почек. Выявляет дезинтоксикационный эффект вследствие кратковременного увеличения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.

Фармакокинетика.

Препарат недолго находится в сосудистом русле, быстро переходит в интерстициальное пространство и метаболизируется в печени. Выводится почками, усиливая диурез.

Клинические характеристики.

Показания.

Коррекция гиперкалиемии и ее последствий при дегидратации и интоксикациях организма, которые возникают при различных инфекционных заболеваниях (острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Угроза развития отека мозга и легких, гипергидратация.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не установлено.


Особенности применения.

Перед применением раствор подогреть до +36-38 оС. С осторожностью вводить больным с нарушением выделительной функции почек, с декомпенсированными пороками сердца, при отечно-асцитическом синдроме у больных циррозом печени.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Опыт применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Данные относительно влияния препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами отсутствуют, поскольку препарат следует применять исключительно в условиях стационара.

Способ применения и дозы.

Вводить внутривенно капельно. Перед применением раствор подогреть до +36-38оС. Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему потерянной жидкости. Баланс введенной и потерянной жидкости определять каждые 6 часов! После устранения гиперкалиемии дальнейшую водно-солевую терапию проводить препаратами трисоль, ацесоль.

Дети.

Данных относительно ограничений применения препарата детям нет. Режим дозирования корректировать в зависимости от лабораторных показателей. Общая суточная доза зависит от водно-электролитного баланса и лабораторных показателей.

Передозировка.

Гипокалиемия, гипернатриемия. Вследствие гипергидрации и гиперволемии может развиться сердечная недостаточность.

Побочные реакции.

При индивидуальной непереносимости какого либо компонента препарата возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности.5 лет.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к применению. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.

Несовместимость. Отсутствуют данные о несовместимости дисоль с другими лекарственными средствами.

Упаковка.По 400 мл в бутылках.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Частное акционерное общество «Инфузия».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.

Заявитель .Частное акционерное общество «Инфузия».

Местонахождение заявителя и/или представителя заявителя.

Украина, 04073, г. Киев, Московский проспект, д. 21-А.