ФАСТИН

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ФАСТИН

Склад:

діючі речовини:1 г мазі містить анестезину (бензокаїну) 30 мг, фурацилiну (нітрофуралу) 20 мг, синтомiцину 16 мг;

допоміжні речовини:поліетиленоксид-400, sеpineo Р600, вода очищена.

Лікарська формаМазь.

Основні фізико-хімічні властивості:густа маса, від світло-жовтого кольору до коричнювато-жовтого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група

Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування у дерматології. Антибіотики та хіміотерапевтичні засоби, комбінації. Код АТС  D06С.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Фастин, мазь, має бактерiостатичнi властивостi, поверхневий анестезуючий ефект.

Фармакокінетика

У своєму складі мазь Фастин містить анестезину (бензокаїну) 30 мг. Бензокаїн малорозчинний у воді, що зумовлює його повільну абсорбцію. Як і всі ефірні похідні параамінобензойної кислоти, розщеплюється естеразою у плазмі крові та печінці. У результаті утворюються параамінобензойна кислота та етиловий спирт, що метаболізується до ацетилкоензифарму А. Параамінобензойна кислота піддається кон’югації з гліцином або виводиться нирками у незмінному вигляді. Ступінь системної дії препарату після застосування на шкіру не вивчена.

Клінічні характеристики

Показання.

Місцеве лікування опiків І ступеня, свiжих опiків ІІ-ІІІ ступеня, пiодермiї, гнiйних ран.

Протипоказання.

Iндивiдуальна пiдвищена чутливiсть до компонентiв препарату. Алергічні та токсичні реакції (диспептичні явища, дисбактеріоз, психічні розлади) на хлорамфенікол в анамнезі, підвищена чутливість до похідних нітрофурану. Псоріаз, екзема, грибкові захворювання шкіри, алергічні дерматози.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Особливості застосування.

Препарат не застосовують пацієнтам, схильним до алергiчних реакцiй на синтомiцин, анестезин.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю препарат можна застосовувати лише тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Фастин, мазь застосовують дорослим і дітям шляхом аплiкацiй на шкiру. Мазь наносять тонким шаром на стерильну марлеву серветку, яку накладають на уражену поверхню шкіри. Пов'язку змінюють 1 раз у 7-10 днів. Частіші зміни пов'язки проводять при наявності болю, накопичуванні ексудату та в інших випадках, які можуть зменшити ефективність препарату і призвести до ускладнень патологічного процесу.

Діти.

Препарати, що містять у своєму складі синтоміцин для місцевого застосування, не призначають дітям у перші 4 тижні життя.

Дітям віком до 6 років препарат застосовують з обережністю тільки за призначенням лікаря.

Передозування.

Можливе посилення проявів побічних реакцій. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції.

З боку імунної системи:можливі алергічні реакції, пов’язані з підвищеною чутливістю до компонентів препарату, у тому числі ангіоневротичний набряк, гарячка, висипання, відчуття свербіжу.

З боку шкіри та її похідних: дерматити.

Можлива місцева подразнювальна дія.

Термін придатності.2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці.

Категорія відпуску.Без рецепта.

Виробник.

ПАТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ФАСТИН

Состав:

действующие вещества:1 г мази содержит анестезина (бензокаина) 30 мг, фурацилина (нитрофурала) 20 мг, синтомицина 16 мг;

вспомогательные вещества:полиэтиленоксид-400, sеpineo Р600, вода очищенная.

Лекарственная форма.Мазь.

Основные физико-химические свойства: густая масса, от светло-желтого цвета до коричневато-желтого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа.

Антибиотики и химиотерапевтические препараты для применения в дерматологии. Антибиотики и химиотерапевтические средства, комбинации. Код АТС  D06С.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Фастин, мазь, имеет бактериостатические свойства, поверхностный анестезирующий эффект.

Фармакокинетика.

В своем составе мазь Фастин содержит анестезин (бензокаин) 30 мг. Бензокаин малорастворим в воде, что обуславливает его медленную абсорбцию. Как и все эфирные производные парааминобензойной кислоты, расщепляется эстеразой в плазме крови и печени. В результате образовываются парааминобензойная кислота и этиловый спирт, который метаболизируется до ацетилкоэнзифарма А. Парааминобензойная кислота подвергается конъюгации с глицином или выводится почками в неизмененном виде. Степень системного действия препарата после применения на кожу не изучена.

Клинические характеристики.

Показания.

Местное лечение ожогов І степени, свежих ожогов ІІ-ІІІ степени, пиодермии, гнойных ран.

Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Аллергические и токсические реакции (диспептические явления, дисбактериоз, психические расстройства) на хлорамфеникол в анамнезе, повышенная чувствительность к производным нитрофурана. Псориаз, экзема, грибковые заболевания кожи, аллергические дерматозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено.

Особенности применения.

Препарат не применяют пациентам, склонным к аллергическим реакциям на синтомицин, анестезин.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности или кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

Фастин, мазь применяют взрослым и детям путем аппликаций на кожу. Мазь наносят тонким слоем на стерильную марлевую салфетку, которую накладывают на пораженную поверхность кожи. Повязку меняют 1 раз в 7-10 дней. Более частые изменения повязки проводят при наличии боли, накопления экссудата и в других случаях, которые могут уменьшить эффективность препарата и привести к осложнениям патологического процесса.

Дети.

Препараты, содержащие в своем составе синтомицин для местного применения, не назначают детям в первые 4 недели жизни.

Детям до 6 лет препарат применяют с осторожностью только по назначению врача.

Передозировка.

Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции.

Со стороны иммунной системы:возможны аллергические реакции, связанные с повышенной чувствительностью к компонентам препарата, в том числе ангионевротический отек, лихорадка, сыпь, ощущение зуда.

Со стороны кожи и ее производных: дерматиты.

Возможно местное раздражающее действие.

Срок годности.2 года.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 25 г в тубе; по 1 тубе в пачке.

Категория отпуска.Без рецепта.

Производитель.

ПАО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и адрес места проведения его деятельности.

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.