РЕВМА-ГЕЛЬ

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

РЕВМА-ГЕЛЬ

( REWMA - GEL ® )

Склад:

діючі речовини:1 г гелю містить Rhus toxicodendron extern 0,05г; Ledum extern 0,05 г; Symphytum ad usum externum 0,10 г;

допоміжні речовини:натрію гідроксид, карбомер, вода очищена.

Лікарська форма Гель.

Основні фізико-хімічні властивості: жовто-коричневого кольору гомогенний, прозорий гель із солодкуватим, трохи пряним запахом.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинаміка

Препарат містить три активні інгредієнти, які доповнюють один одного при лікуванні ревматичного болю у м'язах і суглобах, болючих напружень і розтягнень м'язів, а також люмбаго (біль у попереково-крижовому відділі хребта). Rhus toxicodendron добре зарекомендував себе в лікуванні суглобного ревматизму, що розвився внаслідок застуди, промокання або перенапруження зі зменшенням болючих симптомів при русі. Активна речовина Ledum ефективна головним чином при ревматоїдному болю у дрібних і великих суглобах, а також при схильності до подагри. Завдяки впливу Ledum знімається перенапруження опорної мускулатури хребта, а також потиличних і плечових м'язів. Завершує комбінацію Symphytum, який також застосовується при болючих симптомах у суглобах і здавна вважається гомеопатичним засобом для лікування кісток і суглобів.

Клінічні характеристики

Показання.

Ревматичні та дегенеративні захворювання м'язів та суглобів, болісне напруження та розтягнення м'язів, а також люмбаго (біль у попереково- крижовому відділі хребта).

Протипоказання.

Не застосовувати при підвищеній чутливості до Rhus toxicodendron (сумаху отруйного) та до інших компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дотепер не виявлена. Якщо пацієнт застосовує будь-який інший лікарський засіб, слід попередити про це лікаря.

Особлив ості застосування

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку пацієнту слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем. У разі затяжного перебігу захворювання або неясних, нових скаргах або гострих станах, що супроводжуються почервонінням, набряком або гіперемією суглоба, пацієнту слід проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування препарату. Слід уникати контакту з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами. Слід вимити руки після нанесення гелю. Якщо пацієнт не почуває себе краще, необхідно звернутися до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Ревма-Гель у період вагітності або годування груддю слід застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Не впливає.

Спосіб застосуваннята дози.

При гострих симптомах захворювання дорослим та дітям віком від 1 року наносити гель

3 рази на добу на болючі місця тонким шаром, злегка втираючи в шкіру. Тривалість застосовування препарату − не більше 2 тижнів.

При хронічному перебігу захворювання наносити гель 1-2 рази на добу на болючі місця тонким шаром, злегка втираючи у шкіру. Кількість препарату, яка наноситься, не має перевищувати 10-15 мм витиснутої із тюбика смужки гелю. Якщо після 1-2 тижнів лікування препаратом не спостерігається терапевтичного ефекту, пацієнту слід звернутися до лікаря.

Діти.Через недостатність клінічних даних не рекомендується застосовувати препарат дітям віком до 1 року.

Передозування.Шкідливі дії підвищених доз невідомі.

Побічні реакції.

Зрідка можуть спостерігатися алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, подразнення шкіри, свербіж, шкірні висипання. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій пацієнту необхідно припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності.5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 г гелю у тубі; по 1 тубі у картонній коробці.

Категорія відпуску.Без рецепта.

Виробник.

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/

Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

РЕВМА-ГЕЛЬ

( REWMA - GEL ® )

Состав:

действующее вещество: 1 г геля содержит Rhus toxicodendron extern 0,05г; Ledum extern 0,05 г; Symphytum ad usum externum 0,10 г;

вспомогательные вещества:натрия гидроксид, карбомер, вода очищенная.

Лекарственная форма. Гель.

Основные физико-химические свойства: желто-коричневого цвета гомогенный, прозрачный гель со сладковатым, слегка пряным запахом.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика.

Препарат содержит три активных ингредиента, дополняющих друг друга при лечении ревматических болей в мышцах и суставах, болезненных напряжений и растяжений мышц, а также люмбаго (боль в пояснично-кресцовом отделе позвоночника). Rhus toxicodendron хорошо зарекомендовал себя в лечении суставного ревматизма, развившегося вследствие простуды, промокания или перенапряжения с уменьшением болезненных симптомов при движении. Активное вещество Ledum эффективно главным образом при ревматоидных болях в мелких и крупных суставах, а также при предрасположенности к подагре. Благодаря воздействию Ledum снимается перенапряжение опорной мускулатуры позвоночника, а также затылочных и плечевых мышц. Завершает комбинацию Symphytum, который также применяется при болезненных симптомах в суставах и издавна считается гомеопатическим средством для лечения костей и суставов.

Клинические характеристики.

Показания.

Ревматические и дегенеративные заболевания мышц и суставов, болезненное напряжение и растяжение мышц, а также люмбаго (боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника).

Противопоказания. Не применять при повышенной чувствительности к Rhus toxicodendron (сумаха ядовитого) и другим компонентам препарата.

Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

До настоящего времени не выявлена. Если пациент применяет какое-либо другое лекарственное средство, следует предупредить об этом врача.

Особенности применения.

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение симптомов заболевания. В этом случае пациенту следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае затяжного течения заболевания или неясных, новых жалоб или острых состояний, сопровождающихся покраснением, отеком или гиперемией сустава, пациенту следует проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата. Следует избегать контакта с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. Следует вымыть руки после нанесения геля. Если пациент не чувствует себя лучше, необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности и ли кормления грудью.

Ревма-Гель в период беременности или кормления грудью следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для плода (ребенка).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

При острых симптомах заболевания взрослым и детям с 1 года наносить гель 3 раза в день на болезненные места тонким слоем, слегка втирая в кожу. Длительность применения препарата − не более 2 недель.

При хроническом течении заболевания наносить гель 1-2 раза в день на болезненные места тонким слоем, слегка втирая в кожу. Наносимое при этом количество препарата не должно превышать 10-15 мм выдавливаемой из тюбика полоски геля.

Если по истечении 1-2 недель лечения препаратом не наблюдается терапевтического эффекта, пациенту следует обратиться к врачу.

Дети.Ввиду недостаточных клинических данных не рекомендуется применять препарат детям до 1 года.

Передозировка.

Вредные воздействия повышенных доз неизвестны.

Побочные реакции.

Изредка могут наблюдаться аллергические реакции, включая покраснение кожи, раздражение кожи, зуд, кожные высыпания. В случае возникновения любых нежелательных реакций пациенту следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Срок годности. 5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Упаковка.

50 г геля в тубе; по 1 тубе в картонной коробке.

Правила отпуска.

Без рецепта.

П роизводител ь .

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ/

Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности .

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия/

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.