ЛАФЕРОБІОН

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

І Н С Т Р У К Ц І Я

для медичного застосування лікарського засобу

ЛАФЕРОБІОН

 

Склад:

діюча речовина: іnterferon alfa-2b;

1 мл препарату містить інтерферону альфа-2b рекомбінантного людини  100000МО;

допоміжні речовини:трометамол, трометамолу гідрохлорид, гіпромелоза, динатрію едетат, лізину гідрохлорид, калію хлорид, метилпарагідроксибензоат (Е 218), вода для ін’єкцій.

Лікарська формаКраплі назальні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.

Фармакотерапевтична група

Інтерферони. Код АТС  L03A B05.

Фармакологічні властивості

ЛАФЕРОБІОН– противірусний, антимікробний, протизапальний, імуномодулюючий, антипроліферативний засіб. Біологічна дія інтерферону характеризується такими ефектами: противірусний – пригнічує реплікацію вірусів (аденовірусів, вірусів грипу та ін.) за рахунок інгібуючої дії на процеси транскрипції і трансляції; антипроліферативний – пригнічує розмноження клітин (більшості ДНК- та РНК-вмісних вірусів); імуномодуляція – посилення фагоцитарної активності макрофагів та специфічної цитотоксичності лімфоцитів відносно клітин-мішеней. Інтерферон ініціює синтез специфічного ферменту – протеїнкінази, яка перешкоджає трансляції завдяки фосфорилюванню одного з ініціюючих факторів цього процесу; активізує специфічну рибонуклеазу, яка пошкоджує матричну РНК вірусу. До ефектів інтерферону належать також: стимулювання продукції інших цитокінів, індукція специфічних ферментів.

Клінічні характеристики

Показання.

Профілактика та лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ):

–          у пацієнтів, що часто та тривало страждають на захворювання верхніх дихальних шляхів;

–          при контакті з хворими на ГРВІ;

–          при переохолодженні;

–          при сезонному підвищенні захворюваності.

Протипоказання. Підвищена чутливість до інтерферону альфа 2-b та інших компонентів, що входять до складу препарату, тяжкі форми алергічних захворювань в анамнезі; застосування під час вагітності та в період годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій Не рекомендується одночасне застосування інтраназальних судинозвужувальних препаратів, оскільки вони сприяють сухості слизової оболонки носа.

Особливості застосування.

Препарат містить метилпарагідроксибензоат, який може спричиняти алергічні реакції, в тому числі відтерміновані, у виняткових випадках бронхоспазм.

Не слід застосовувати препарат у разі порушення цілісності та маркування упаковки, при зміні фізичних властивостей (кольору або прозорості рідини), та після закінчення терміну придатності.

Щоб уникнути поширення інфекції, рекомендовано індивідуальне використання флакона.

Уникати потрапляння препарату на слизову оболонку очей.

Застосування у період вагітності або годування груддю.Застосування протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Не впливає.

Спосіб застосуваннята дози.

Препарат вводять у кожний носовий хід.

Перед застосуванням препарату необхідно прийняти положення лежачи на спині або сидячи, відхилити злегка голову назад і повернути у бік того носового ходу, в який буде проводитись закапування крапель. Не торкаючись крапельницею флакона внутрішніх стінок носа, закапати препарат. Одразу після закапування для рівномірного розподілу препарату по слизовій оболонці носа рекомендовано ззовні масажувати пальцями крила носа протягом декількох хвилин.

При перших ознаках захворювання ГРВІ (протягом 5 днів)

Дорослим – по 3 краплі в кожний носовий хід 5-6 разів на день (разова доза – 24 000 МО, добова доза – 120 000-144 000 МО).

Діти. Новонародженим та дітям віком до 1 року – по 1 краплі в кожний носовий хід 5 разів на день (разова доза –  8000 МО, добова доза – 40000 МО).

Дітям віком від 1 до 3 років – по 2 краплі в кожний носовий хід 3-4 рази на день (разова доза – 16000 МО, добова доза – 48000 МО-64000 МО).

Дітям віком від 3 до 14 років – по 2 краплі в кожний носовий хід 4-5 разів на день (разова доза – 16 000 МО, добова доза – 64000-80000 МО).

Дітям віком від 14 до 18 років – по 3 краплі в кожний носовий хід 5-6 разів на день (разова доза – 24000 МО, добова доза – 120000-144000 МО).

Для профілактики респіраторних вірусних інфекцій дорослим.

При контакті з хворим та при переохолодженні – по 3 краплі 2 рази на день протягом 5-7 днів. При необхідності профілактичні курси повторюють. При одноразовому контакті достатньо одноразового застосування.

При сезонному підвищенні захворюваності – одноразово вранці з інтервалом 1-2 доби.

ДітиПрепарат застосовують дітям з народження при перших ознаках захворювання ГРВІ.

Передозування.Не досліджувалось.

Побічніреакції.

У поодиноких випадках – висипання на шкірі.

У разі появи небажаних реакцій слід проконсультуватись з лікарем.

Термін придатності 2 роки. Термін придатності після відкриття флакона, за умови зберігання при температурі від 2 до 8 º С, – 10 діб.

Умови зберігання.Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі від 2 до 8 ºС.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.По 5 мл у флаконі, закупореному мікродозатором-крапельницею; по 1 флакону у пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ЛАФЕРОБИОН

Состав:

действующее вещество: іnterferon alfa-2b.

1 мл препарата содержит интерферона альфа-2b рекомбинантного человека  100000МЕ;

вспомогательные вещества:трометамол, трометамола гидрохлорид, гипромеллоза, динатрия эдетат, лизина гидрохлорид, калия хлорид, метилпарагидроксибензоат (Е 218), вода для инъекций.

Лекарственная форма.Капли назальные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа. Интерфероны. Код АТС  L03A B05.

Фармакологические свойства.

ЛАФЕРОБИОН– противовирусное, антимикробное, противовоспалительное, иммуномодулирующее, антипролиферативное средство. Биологическое действие интерферона характеризуется следующими эффектами: противовирусный – подавляет репликацию вирусов (аденовирусов, вирусов гриппа и др.) за счет ингибирующего действия на процессы транскрипции и трансляции; антипролиферативный – подавляет размножение клеток (большинства ДНК- и РНК-содержащих вирусов); иммуномодуляция – усиление фагоцитарной активности макрофагов и специфичной цитотоксичности лимфоцитов по отношению к клеткам-мишеням. Интерферон инициирует синтез специфического фермента – протеинкиназы, которая препятствует трансляции благодаря фосфорилированию одного из инициирующих факторов этого процесса; активизирует специфическую рибонуклеазу, которая повреждает матричную РНК вируса. К эффектам интерферона относятся также: стимулирование продукции других цитокинов, индукция специфических ферментов.

Клинические характеристики.

Показания.

Профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ):

–          у пациентов, которые часто и длительно страдают заболеваниями верхних дыхательных путей;

–          при контакте с больными ОРВИ;

–          при переохлаждении;

–          при сезонном повышении заболеваемости.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к интерферону альфа-2b и другим компонентам, входящим в состав препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний в анамнезе; применение во время беременности и в период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий Не рекомендуется одновременное применение интраназальных сосудосуживающих препаратов, поскольку они способствуют сухости слизистой оболочки носа.

Особенности применения.

Препарат содержит метилпарагидроксибензоат, который может вызывать аллергические реакции, в том числе отсроченные, в исключительных случаях бронхоспазм.

Не следует применять препарат в случае нарушения целостности и маркировки упаковки, при изменении физических свойств (цвета или прозрачности жидкости) и после окончания срока годности.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, рекомендовано индивидуальное использование флакона.

Избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз.

Применение в период беременности и ли кормления грудью.Применение противопоказано.

Способность в лия ть на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Не влияет.

Способ применения и дозы.

Препарат вводят в каждый носовой ход.

Перед применением препарата необходимо принять положение лежа на спине или сидя, отклонить слегка голову назад и повернуть в сторону того носового хода, в который будет проводиться закапывание капель. Не касаясь капельницей флакона внутренних стенок носа, закапать препарат. Сразу после закапывания для равномерного распределения препарата по слизистой оболочке носа рекомендуется снаружи массажировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут.

При первых признаках заболевания ОРВИ (в течение 5 дней)

Взрослым – по 3 капли в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза – 24000 МЕ, суточная доза – 120000-144000 МЕ).

Дети. Детям возрастом до 1 года – по 1 капле в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая доза –    8 000 МЕ, суточная доза – 40 000 МЕ).

Детям возрастом от 1 до 3 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день (разовая доза – 16 000 МЕ, суточная доза – 48 000-64000 МЕ).

Детям возрастом от 3 до 14 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4-5 раз в день (разовая доза – 16 000 МЕ, суточная доза – 64000-80000 МЕ).

Детям возрастом от 14 до 18 лет – по 3 капли в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза – 24000 МЕ, суточная доза – 120000-144000 МЕ).

Для профилактики респираторных вирусных инфекций взрослым.

При контакте с больным и при переохлаждении – по 3 капли 2 раза в день в течение 5-7 дней. При необходимости профилактические курсы повторяют. При одноразовом контакте достаточно одноразового применения.

При сезонном повышении заболеваемости – одноразово утром с интервалом 1-2 суток.

Дети Препарат применять с рождения при первых признаках заболевания ОРВИ.

Передозировка.Не исследовалась.

Побочныереакции.

В единичных случаях – высыпания на коже.

В случае появления нежелательных реакций следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности 2 года. Срок годности после вскрытия флакона, при условии хранения при температуре от 2 до 8 º С, – 10 суток.

Условия хранения.Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света при температуре от 2 до 8 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.По 5 мл во флаконе, закупоренном микродозатором-капельницей; по 1 флакону в пачку из картона.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ООО «ФЗ «БИОФАРМА», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 09100, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.