ТРОКСЕРУТИН

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ТРОКСЕРУТИН

(Тroxerutin)

Склад :

діюча речовин а:1 г гелю містить: троксерутин – 20 мг;

допоміжні речовини: метилпарагідроксибензоат (Е 218), карбомер, аміаку розчин 15%, динатрію едетат, вода очищена.

Лікарська формаГель.

Основні фізико-хімічні властивості:гель світло-жовтого або жовтого кольору, прозорий, однорідної консистенції.

Фармакотерапевтична група.

Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Троксерутин.

Код АТС  С05С А04.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Троксерутин чинить ангіопротекторну і флеботонізуючу дію. Троксерутин накопчується вибірково в ендотеліальному шарі вен, глибоко проникає у субендотеліальний шар венозної стінки, причому концентрація виявляється вищою, ніж у сусідніх тканинах.

Препарат запобігає пошкодженню клітинних мембран, спричиненого окисненням. Антиоксидантний ефект проявляється у зниженні та усуненні окисних властивостей кисню, інгібуванні ліпідної пероксидації, захисті судинного ендотелію від окисної дії гідроксильних радикалів. Троксерутин зменшує підвищену проникність капілярів і збільшує тонус вен. Цитопротекторний ефект проявляється в інгібуванні активації та адгезії нейтрофілів, зниженні агрегації еритроцитів і підвищенні стійкості еритроцитів до деформації, зниженні вивільнення медіаторів запалення.

Препарат підвищує венозно-артеріальний рефлюкс, подовжує час венозного наповнювання, знижує приток крові до шкірних покривів (у положенні лежачи), поліпшує мікроциркуляцію і мікросудинну перфузію.

Дія препарату спрямована на зменшення болю, поліпшення трофіки та усунення різних патологічних порушень, пов’язаних з венозною недостатністю.

Фармакокінетика

Завдяки лікарській формі препарату Троксерутин забезпечує повну абсорбцію активної речовини через роговий шар епідермісу і прокинення у кровоносні судини у підшкірній тканині.

Клінічні характеристики

Показання.

Троксерутин застосовувати для симптоматичного лікування таких захворювань:

- венозна недостатність;

- передварикозний і варикозний синдром;

- поверхневий тромбофлебіт, флебіт і післяфлебітні стани;

- комплексне лікування гемороїдальної хвороби;

- набряки і біль при травмах і варикозному розширенні вен;

- м’язові крампі (судомне стягування ікроножних м’язів).

Протипоказання.

підвищена чутливість до троксерутину або до будь-якої допоміжної речовини препарату. Троксерутин не слід наносити на слизові оболонки, відкриті рани та екзематозні ділянки шкіри.

Особливі заходи безпеки

Тривале застосування може спричинити гіперчутливість!

Хворим із вираженими порушеннями функції нирок не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу. Якщо при застосуванні препарату вираженість симптомів захворювання не зменшується, слід звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види вза ємодій.

Посилює дію аскорбінової кислоти на структуру та проникність судинної стінки.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Клінічних даних щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю немає. Тому застосування допустиме тільки за призначенням лікаря, який визначить співвідношення користь для жінки/ризик для плода (дитини).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Гель слід наносити на уражену ділянку рівномірним тонким шаром вранці та ввечері, втираючи легкими масажними рухами до повного всмоктування препарату.

При хронічній венозній недостатності застосовувати комбіновану терапію до повного зникнення симптомів.

дозування та тривалість застосування лікарського засобу визначаються лікарем, зважаючи на тяжкість та перебіг захворювання.

Діти.

Немає протипоказань щодо застосування препарату дітям.

Передозування.

При місцевому застосуванні випадки передозування не зареєстровані. При випадковому заковтуванні великої кількості лікарського засобу необхідно вжити загальних заходів щодо виведення препарату: спровокувати блювання, застосувати засоби для симптоматичного лікування. За наявності показань застосовують перитонеальний діаліз.

Побічні реакції.

В окремих випадках можуть спостерігатися реакції гіперчутливості, у тому числі подразнення шкіри, еритема, свербіж, шкірні висипання, дерматит, ангіоневротичний набряк. Зазвичай ці симптоми зникають після припинення прийому препарату. До складу препарату входить метилпарагідроксибензоат (Е 218), що може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 35 г гелю у тубах № 1; у пачці з картону.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності .

61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ТРОКСЕРУТИН

(Тroxerutin)

Состав:

действующее вещество: 1 г геля содержит: троксерутин – 20 мг;

вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), карбомер, аммиака раствор    15 %, динатрия эдетат, вода очищенная.

Лекарственная форма. Гель.

Основные физико-химические свойства:гель светло-желтого или желтого цвета, прозрачный, однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа.

Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие средства. Троксерутин.

Код АТС  С05С А04.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика .

Троксерутин оказывает ангиопротекторное и флеботонизирующее действие. Троксерутин накапливается избирательно в эндотелиальном слое вен, глубоко проникает в субэндотелиальный слой венозной стенки, причем концентрация оказывается выше, чем в других тканях.

Препарат предотвращает повреждение клеточных мембран, вызванное окислением. Антиоксидантный эффект проявляется в снижении и устранении окислительных свойств кислорода, ингибировании липидной пероксидации, защите сосудистого эндотелия от окислительного действия гидроксильных радикалов. Троксерутин уменьшает повышенную проницаемость капилляров и повышает тонус вен.

Цитопротекторный эффект проявляется в ингибировании активации и адгезии нейтрофилов, снижении агрегаци эритроцитов и повышении устойчивости эритроцитов к деформации, снижении высвобождения медиаторов воспаления.

Препарат повышает венозно-артериальный рефлюкс, удлиняет время венозного наполнения, снижает приток крови к кожным покровам (в положении лежа), улучшает микроциркуляцию и микрососудистую перфузию.

Действие препарата направлено на уменьшение боли, улучшение трофики и устранения различных патологических нарушений, связанных с венозной недостаточностью.

Фармакокинетика .

Благодаря лекарственной форме препарата Троксерутин обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани.

Клинические характеристики.

Показания.

Троксерутин применять для симптоматического лечения таких заболеваний:

- венозная недостаточность;

- предварикозный и варикозный синдром;

- поверхностный тромбофлебит, флебит и послефлебитные состояния;

- комплексное лечение геморроидальной болезни;

- отек и боль при травмах и варикозном расширении вен;

- мышечные крампи (судорожное стягивание икроножных мышц).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к троксерутину или к какому-либо вспомогательному веществу препарата. Троксерутин не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.

Особые меры безопасности.

Длительное применение может вызвать гиперчувствительность!

Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени. Если при применении препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.

Особенности применения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Клинических данных по применению препарата в период беременности или кормления грудью нет. Поэтому применение допустимо только по назначению врача, который определит соотношение польза для женщины/риск для плода (ребенка).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

Гель следует наносить на пораженный участок равномерным тонким слоем утром и вечером, втирая легкими массажными движениями до полного всасывания препарата.

При хронической венозной недостаточности применять комбинированную терапию до полного исчезновения симптомов.

Дозировка и длительность применения лекарственного средства определяются врачом, учитывая тяжесть и течение заболевания.

Дети.

Нет противопоказаний для применения  препарата детям.

Передозировка.

При местном применении случаи передозировки не зарегистрированы. при случайном заглатывании большого количества лекарственного средства необходимо предпринять общие мероприятия относительно выведения препарата: спровоцировать рвоту, применять средства для симптоматического лечения. При наличии показаний применяют перитонеальный диализ.

Побочные реакции.

В отдельных случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, в том числе раздражение кожи, эритема, зуд, кожные высыпания, дерматит, ангионевротический отек. Обычно эти симптомы исчезают после прекращения приема препарата. В состав препарата входит метилпарагидроксибензоат (Е 218), который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Срок годности. 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 0С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 35 г геля в тубах № 1; в пачке из картона.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель .

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда», украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.