ЕЛЕЛІСО

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЕЛЕЛІСО

(ELELYSO®)

Склад:

діюча речовина: таліглюцераза альфа;

1 флакон містить таліглюцерази альфа 200 ОД;

допоміжні речовини:маніт (Е421), полісорбат 80, натрію цитрат (як триосновний дигідрат), кислота лимонна безводна.

Лікарська форма Порошок ліофілізований для розчину для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості:білий або майже білий порошок, може формувати таблетку.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на травну систему і метаболічні процеси.Ферментні препарати. КодАТХ A16A B11.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Механізм дії.

Хвороба Гоше - це аутосомно-рецесивне захворювання, спричинене мутацією гена глюкоцереброзидази людини, що призводить до зниженої активності лізосомально-ферментної глюкоцереброзидази. Глюкоцереброзидаза каталізує перетворення сфінголіпіду глюкоцереброзиду у глюкозу та церамід. Ферментативна недостатність призводить до накопичення субстрату глюкоцереброзиду переважно в лізосомальних відділеннях макрофагів, що збільшує кількість пінистих клітин або клітин Гоше, які накопичуються в печінці, селезінці та кістковому мозку.

Елелісо, препарат для довгострокової ферментозамісної терапії, - рекомбінантний аналог лізосомальної глюкоцереброзидази людини, який каталізує гідроліз глюкоцереброзиду з утворенням глюкози і цераміду, знижуючи кількість накопиченого глюкоцереброзиду. Поглинання препарату в клітинні лізосоми опосередковується зв’язуванням олігосахарадних ланцюгів Елелісо, що містять манозу на кінці, зі специфічними рецепторами манози на поверхні клітини, що призводить до інтерналізації та подальшого транспортування до лізосом.

Фармакокінетика

Фармакокінетику таліглюцерази альфа визначали у 38 пацієнтів (29 дорослих і 9 дітей), які отримували внутрішньовенні інфузії препаратом Елелісо в дозах 30одиниць/кг або 60одиниць/кг кожні два тижні. Доза Елелісо 30одиниць/кг не рекомендується для пацієнтів з хворобою Гоше, які раніше не отримували терапію (див. розділ «Спосіб застосування та дози»). Фармакокінетичні параметри для дорослих та дітей наведено в таблиці 1.

У дорослих пацієнтів з хворобою Гоше 1-го типу, які отримували лікування препаратом Елелісо в дозах 30одиниць/кг або 60одиниць/кг (N=29) кожні два тижні як початкову терапію, визначали фармакокінетику першої дози та на 38-му тижні лікування. При дослідженні доз фармакокінетика таліглюцерази альфа виявилась нелінійною з більшим, ніж пропорційно дозі, підвищенням експозиції.

При введенні повторних доз 30 або 60 одиниць/кг кожні два тижні жодного значного накопичення або змін у фармакокінетиці таліглюцерази альфа в динаміці від 1-го тижня до 38-го тижня не спостерігалося. Враховуючи обмежену кількість даних, у цьому дослідженні не спостерігалося значущої різниці у показниках фармакокінетики між пацієнтами чоловічої та жіночої статі.

Фармакокінетику таліглюцерази альфа визначали у 9дітей віком від 4 до 17 років з хворобою Гоше 1-го типу, які отримували лікування препаратом Елелісо протягом періоду від 10 до 27місяців. 6 з 9 пацієнтів раніше не отримували терапію, а 3 пацієнти перейшли з лікування іміглюцеразою. У групах застосування 30одиниць/кг і 60одиниць/кг показники кліренсу в дітей були подібні до показників дорослих пацієнтів. Значення AUC у дітей були нижчими за значення AUC у дорослих пацієнтів через дози таліглюцерази альфа, які залежали від маси, та нижчу масу тіла в дітей.

Таблиця 1. Показники фармакокінетики таліглюцерази альфа після застосування повторних доз у дорослих та дітей з хворобою Гоше 1-го типу

Діти (N=9)

Медіана (діапазон)

Дорослі на 38-му тижні (N=29)

Медіана (діапазон)

30 одиниць/кг

n = 5

60 одиниць/кг

n = 4

30 одиниць/кг

n = 14

60 одиниць/кг

n = 15

Вік, років

15 (10, 17)

11 (4, 16)

35 (19, 74)

33 (19, 58)

Вага, кг

44,3 (22,8, 71,0)

28,6 (16,5, 50,4)

72,5 (51,5, 99,5)

73,5 (58,5, 87,0)a

AUC0-∞, нг*год/млb

1416 (535, 1969)

2984 (1606, 4273)

2007 (1007, 10092)

6459 (2548, 21020)a

T1/2, хв.

37,1 (22,5, 56,8)

32,5 (18,0, 42,9)

18,9 (9,20, 57,9)

28,7 (11,3, 104)a

CL, л/год.

30,5 (17,4, 37,8)

15,8 (11,7, 24,9)

30,5 (6,79, 68,0)

18,5 (6,20, 37,9)a

Vss, л

14,9 (10,1, 35,6)

8,80 (3,75, 21,4)

11,7 (2,3, 22,7)

10,7 (1,4, 18,5)a

a n = 14

b Значення, отримані на основі даних з концентрації, виражених у нг/мл

Клінічні дослідження

1. Клінічне дослідження застосування препарату Елелісо як первинної терапії.

Клінічне дослідження з участю пацієнтів віком від 19 років.

Безпека та ефективність препарату оцінювалися у 31 дорослого пацієнта з хворобою Гоше 1-го типу. Це було 9-місячне багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване дослідження з участю пацієнтів зі збільшенням селезінки (> 8 разів від норми), пов’язаним з хворобою Гоше, та тромбоцитопенією (<120000/мм3). На вихідному рівні у 16пацієнтів було збільшення селезінки, а у 10 пацієнтів - анемія. Усі пацієнти раніше не отримували ферментозамісної терапії. Пацієнти з тяжкими неврологічними симптомами виключалися з дослідження. Пацієнти були віком від 19 до 74 років (середній вік 36років), з них 48% були чоловіками. Пацієнти були рандомізовані для отримання препарату Елелісо у дозі або 30 одиниць/кг (n = 15), або 60 одиниць/кг (n = 16) кожні 2 тижні. Рекомендована доза для пацієнтів, які раніше не отримували терапію, становить 60одиниць/кг кожні 2тижні. Елелісо 30одиниць/кг кожні 2 тижні не є рекомендованою дозою лікарського засобу (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

У таблиці 2 наведено значення на вихідному рівні та середні зміни (стандартне відхилення) клінічних показників (об’єм селезінки, об’єм печінки, кількість тромбоцитів та гемоглобін) після 9 місяців лікування препаратом Елелісо. У всіх клінічних дослідженнях об’єми печінки і селезінки визначалися за допомогою магнітно-резонансної томографії, результати повідомлялися у вигляді відсотка маси тіла і величини, кратної нормі. Зареєстровані зміни об’єму селезінки (зниження) порівняно з вихідним рівнем у первинній кінцевій точці вважалися клінічно значущими, враховуючи природний перебіг хвороби Гоше, що не лікувалась раніше.

Таблиця 2. Середні зміни (стандартне відхилення) в клінічних параметрах від вихідного рівня до 9 місяців у дорослих пацієнтів з хворобою Гоше 1-го типу, які раніше не отримували ферментозамісну терапію, при лікуванні препаратом Елелісо (N=31)

Клінічний показник

30 одиниць/кг* (n=15)

60 одиниць/кг (n=16)

Середнє значення

(стандартне відхилення)

Середнє значення

(стандартне відхилення)

Об’єм селезінки (% маси тіла)

Вихідний

3,1 (1,5)

3,3 (2,7)

9-й місяць

2,2 (1,3)

2,1 (1,9)

Зміна

­ -0,9 (0,4)

-1,3 (1,1)

Об’єм селезінки (величина, кратна нормі)

Вихідний

15,4 (7,7)

16,7 (13,4)

9-й місяць

11,1 (6,3)

10,4 (9,4)

Зміна

-4,5 (2,1)

-6,6,(5,4)

Об’єм печінки (% маси тіла)

Вихідний

4,2 (0,9)

3,8 (1,0)

9-й місяць

3,6 (0,7)

3,1 (0,7)

Зміна

-0,6 (0,5)

-0,6 (0,4)

Об’єм печінки (величина, кратна нормі)

Вихідний

1,7 (0,4)

1,5 (0,4)

9-й місяць

1,4 (0,3)

1,2 (0,3)

Зміна

-0,2 (0,2)

-0,3 (0,2)

Кількість тромбоцитів (мм3)

Вихідний

75320 (40861)

65038 (28668)

9-й місяць

86747 (50989)

106531 (53212)

Зміна

11427 (20214)

41494 (47063)

Гемоглобін (г/дл)

Вихідний

12,2 (1,7)

11,4 (2,6)

9-й місяць

14,0 (1,4)

13,6 (2,0)

Зміна

1,6 (1,4)

2,2 (1,4)

*Рекомендована доза Елелісо для пацієнтів, які раніше не отримували ферментозамісну терапію, становить 60одиниць/кг кожні 2 тижні. Доза 30одиниць/кг кожні 2 тижні препарату Елелісо не є рекомендованою дозою лікарського засобу (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

26 з 31 пацієнта у цьому 9-місячному розширеному клінічному дослідженні продовжили отримувати лікування препаратом Елелісо в сліпому режимі із загальною тривалістю лікування до 24місяців. Були отримані такі дані, що відповідають змінам клінічних показників від вихідного рівня до 24-го місяця, у групах дозування 30 одиниць/кг (n=12) і 60одиниць/кг (n=14) відповідно: середній об’єм селезінки (стандартне відхилення) (%маси тіла)знижувався на 1,4 (0,6) і 2,0 (2,0), як кратний нормі на 6,8 (3,0) і 10,2 (9,8); рівень гемоглобіну підвищувався на 1,3 (1,7) г/дл і 2,4(2,3) г/дл; об’єм печінки (%маси тіла) знижувався на 1,1 (0,5) і 1,0 (0,7), як кратний нормі на 0,4 (0,2) і 0,4 (0,3); кількість тромбоцитів збільшувалася на 28433 (31996)/мм3 і 72029 (68157)/мм3. 23 з 26пацієнтів, які продовжили отримувати лікування препаратом Елелісо у відкритому режимі впродовж додаткових 12місяців, демонстрували стабільність цих клінічних показників.


Клінічне дослідження з участю пацієнтів віком до 16років включно.

Безпека та ефективність препарату Елелісо оцінювалися в 9 дітей з хворобою Гоше 1-го типу. Це було 12-місячне багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване дослідження з участю пацієнтів, які раніше не отримували терапію. Пацієнти були віком від 2 до 13років (середній вік8,1 року), з них 67% були чоловічої статі. Пацієнти були рандомізовані для отримання препарату Елелісо в дозі або 30 одиниць/кг (n=4), або 60одиниць/кг (n=5) кожні два тижні. Рекомендована доза для пацієнтів, які раніше не отримували терапію, становить 60одиниць/кг кожні два тижні. Елелісо 30одиниць/кг кожні два тижні не є рекомендованою дозою лікарського засобу (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Нижчезазначені дані є змінами (середні (Q1, Q3)) у клінічних параметрах від вихідного рівня до 12 місяців для групи, що отримувала дозу 60 одиниць/кг (n=5): об’єм селезінки знизився з 18,4 (14,2; 35,1) MN (кратність величини по відношенню до норми) до 11,0(8,3;14,5) MN; гемоглобін підвищився з 11,1(9,2;11,3)г/дл до 11,7(11,5;12,9)г/дл; об’єм печінки зменшився з 2,1 (2,0;2,3) MN до 1,6 (1,5;1,9) MN; кількість тромбоцитів підвищилась з 80000 (79000; 87000)/мм3 до 131000 (119000; 215000)/мм3.

9 пацієнтів дитячого віку в 12-місячному клінічному дослідженні продовжили отримувати лікування препаратом Елелісо у сліпому режимі в додатковому дослідженні протягом загального терміну лікування 24 місяці. Нижчезазначені дані є змінами (середні (Q1, Q3)) у клінічних параметрах від вихідного рівня до 24 місяців для групи, що отримувала дозу 60одиниць/кг (n=5): об’єм селезінки знизився на 19,0(8,3;41,2) MN; гемоглобін підвищився на 2,5 (1,9;3,0) г/дл; об’єм печінки зменшився на 0,8 (0,6; 1,1) MN та кількість тромбоцитів підвищилась на 76000 (67000;100000)/мм3.

2. Клінічні дослідження з участю пацієнтів, які перейшли з лікування іміглюцеразою на лікування препаратом Елелісо.

Безпека та ефективність препарату оцінювалися у 31 пацієнта (26 дорослих і 5дітей) з хворобою Гоше 1-го типу, які перейшли з іміглюцерази на препарат Елелісо. Це було 9-місячне багатоцентрове відкрите дослідження з однією групою пацієнтів, які раніше отримували лікування іміглюцеразою у дозах від 9,5 одиниці/кг до 60 одиниць/кг 1 раз на 2 тижні протягом щонайменше 2 років. Необхідними умовами були стабільний клінічний стан пацієнтів та отримання пацієнтами стабільної дози іміглюцерази кожні два тижні протягом щонайменше 6 місяців до включення їх у дослідження. Пацієнти були віком 6-66років (середній вік 42 роки, включаючи пацієнтів дитячого віку), з них 55 % були чоловіками. Терапію іміглюцеразою припиняли, а лікування препаратом Елелісо проводили 1 раз на 2 тижні із застосуванням такої самої кількості одиниць, як у дозі іміглюцерази, що раніше отримував кожний пацієнт. Якщо необхідно було підтримати клінічні показники (тобто рівень гемоглобіну, кількість тромбоцитів, об’єм селезінки і печінки), дозволялося проводити корекцію дози.

Середні об’єми органів (стандартне відхилення) та гематологічні показники залишалися стабільними протягом 9 місяців лікування препаратом. На вихідному рівні об’єм селезінки становив 5,2 (4,5) (величина, кратна нормі), об’єм печінки - 1,0 (0,3) (величина, кратна нормі), кількість тромбоцитів - 161137 (73387)/мм3, гемоглобін - 13,5 (1,4) г/дл. Після 9місяців лікування препаратом Елелісо об’єм селезінки становив 4,8 (4,6) (величина, кратна нормі), об’єм печінки - 1,0 (0,2) (величина, кратна нормі), кількість тромбоцитів - 161167 (80820)/мм3, гемоглобін - 13,4 (1,5) г/дл. Дозування препарату не змінювалося в 30 з 31пацієнта. Одному пацієнту на 24-му тижні необхідно було підвищити дозу (з 9,5одиниць/кг до 19одиниць/кг) через кількість тромбоцитів 92000/мм3 на 22-му тижні, а далі дозу підвищили до 170000 мм3 на 9-му місяці.

18 із 26 дорослих пацієнтів, які завершили 9-місячне клінічне дослідження, продовжили лікування препаратом Елелісо в рамках відкритого розширеного дослідження впродовж додаткових 27місяців (загальний період лікування - 36 місяців). У цих пацієнтів зберігалася стабільність клінічних показників (об’єм селезінки, об’єм печінки, кількість тромбоцитів і рівень гемоглобіну). Однак тільки 10 із 18 дорослих пацієнтів завершили 27місяців лікування препаратом Елелісо в рамках розширеного дослідження і тільки у 7пацієнтів об’єм селезінки та печінки було оцінено через 36місяців.

5 пацієнтів дитячого віку в 9-місячному клінічному дослідженні, що продовжували отримувати відкрите лікування препаратом Елелісо протягом додаткових 24 місяців, продемонстрували стабільність за цими клінічними параметрами.

Клінічні характеристики

Показання.

Елелісо рекомендований для лікування пацієнтів з підтвердженим діагнозом хвороби Гоше 1-го типу.

Протипоказання.

Тяжкі алергічні реакції на таліглюцеразу альфа або інші компоненти препарату в анамнезі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлено.

Особливості застосування

Реакції гіперчутливості, у тому числі анафілаксія.

У деяких пацієнтів, які отримували лікування препаратом Елелісо, виникали тяжкі реакції гіперчутливості, у тому числі анафілаксія. Під час клінічних досліджень у 2 з 72(3%) пацієнтів, які отримували лікування препаратом Елелісо, виникали ознаки і симптоми анафілаксії, що включали кропив’янку, гіпотензію, гіперемію, свистяче дихання, стиснення в грудях, нудоту, блювання та запаморочення. Ці реакції виникали під час інфузії препарату Елелісо.

Під час клінічних досліджень препарату в 21 з 72 (29%) пацієнтів виникли реакції гіперчутливості, у тому числі анафілаксія. Симптоми реакцій включали свербіж, ангіоневротичний набряк, гіперемію, еритему, висипання, блювання, кашель, стиснення в грудях і подразнення горла. Ці реакції виникали в проміжку до 3годин після початку інфузії (див. розділ «Побічні реакції»).

Через можливий розвиток анафілаксії слід бути готовим надати належну медичну допомогу, коли застосовується Елелісо. Потрібно ретельно наглядати за пацієнтами протягом відповідного періоду часу після застосування препарату, беручи до уваги час можливого початку анафілаксії, взятий з результатів клінічних досліджень. Пацієнти мають бути проінформовані про ознаки і симптоми анафілаксії та про необхідність одразу звертатися за медичною допомогою при виникненні таких симптомів. Якщо виникне анафілаксія, слід негайно припинити застосування препарату Елелісо та розпочати відповідне лікування.

Терапія реакцій гіперчутливості, залежно від ступеня тяжкості реакції, має включати зниження швидкості або тимчасове припинення інфузії та/або застосування антигістамінних, жарознижувальних препаратів та/або кортикостероїдів у випадку реакцій легкого ступеня. Попереднє застосування антигістамінних препаратів та/або кортикостероїдів може запобігти виникненню реакцій гіперчутливості. Під час клінічних досліджень пацієнтам планово не проводилася премедикація перед інфузією препарату Елелісо. Якщо виникає реакція гіперчутливості тяжкого ступеня, слід негайно припинити інфузію препарату Елелісо та розпочати відповідне лікування.

Слід зважити користь та ризики повторного застосування препарату Елелісо пацієнтам, у яких виникала реакція гіперчутливості тяжкого ступеня, пов’язана з цим препаратом. Слід дотримуватись обережності під час повторного застосування препарату та бути готовим надати належну медичну допомогу (див. розділ «Побічні реакції»)

Застосування особам літнього віку

Під час клінічних досліджень 8 пацієнтів віком від 65 років отримували лікування препаратом Елелісо. Клінічні дослідження Елелісо не включали достатньої кількості пацієнтів віком від 65 років, щоб визначити, чи відрізняється їхня відповідь на лікування від відповіді пацієнтів молодшого віку.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Обмежені доступні дані щодо застосування препарату Елелісо вагітними жінками не є достатніми, щоб інформувати про ризик, пов’язаний із застосуванням препарату. Проте є в наявності клінічні рекомендації (див. підрозділ «Клінічні рекомендації»). У дослідженнях репродуктивної функції на тваринах при внутрішньовенному введенні таліглюцерази в дозах, що у 5 разів перевищували рекомендовану клінічну дозу, докази ембріофетальної токсичності були відсутні. Передбачуваний супутній ризик серйозних вроджених дефектів і викиднів для зазначеної популяції невідомий. Для населення в цілому у США передбачуваний супутній ризик серйозних вроджених дефектів і викиднів у клінічно визнаних випадках вагітності складає від 2% до 4% і від 15% до 20% відповідно.

Клінічні рекомендації

Ризик для матері та ембріона/плода, пов’язаний із хворобою

Жінки з хворобою Гоше 1-го типу мають підвищений ризик викидня, якщо не лікувати та не контролювати симптоми хвороби до зачаття та під час вагітності. Вагітність може загострювати наявні симптоми хвороби Гоше 1-го типу або спричиняти її нові прояви. Прояви хвороби Гоше 1-го типу можуть призвести до несприятливих наслідків вагітності, у тому числі гепатоспленомегалії, яка може перешкоджати нормальному росту плода, і тромбоцитопенії, яка може спричиняти виникнення післяпологової кровотечі і крововиливу, що вимагає переливання крові.

Годування груддю

Дані про виявлення таліглюцерази в грудному молоці людини, вплив на немовлят, що знаходяться на грудному вигодовуванні, або вплив на вироблення грудного молока відсутні. Користь грудного вигодовування для розвитку і здоров’я дитини слід розглядати разом з клінічною потребою матері в лікуванні препаратом Елелісо і будь-якими потенційними небажаними ефектами для немовляти в результаті застосування Елелісо або внаслідок основного захворювання матері.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Оскільки під час клінічних досліджень з таліглюцеразою альфа повідомлялося про запаморочення, пацієнтам слід знати про реакцію їхнього організму на препарат Елелісо перед тим, як керувати автотранспортом або іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Рекомендована доза для пацієнтів віком від 4 років

Лікування пацієнтів, які раніше не отримували ферментозамісну терапію. Рекомендована доза препарату Елелісо становить 60одиниць/кг маси тіла кожні 2тижні у вигляді 60-120-хвилинної внутрішньовенної інфузії.

Пацієнти, які переходять з іміглюцерази. Пацієнти, які на даний час отримують лікування іміглюцеразою з приводу хвороби Гоше 1-го типу, можуть перейти на препарат Елелісо. Пацієнтам, які раніше отримували лікування іміглюцеразою в стабільному дозуванні, при переході з іміглюцерази на препарат Елелісо рекомендується починати лікування препаратом Елелісо у такій самій дозі (одиниць/кг). Препарат Елелісо для довгострокової терапії вводять 1 раз на 2 тижні шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 60-120хвилин. Корекцію дози проводять з огляду на досягнення та утримання терапевтичних цілей для кожного пацієнта (див. підрозділ «Клінічні дослідження»).

Інструкції щодо приготування

Препарат Елелісо слід відновлювати, розводити та застосовувати під наглядом медичного працівника.

Кожний флакон Елелісо містить 200 одиниць таліглюцерази альфа і призначений лише для однократного застосування. Не використовуйте флакон більше одного разу. Етапи відновлення і розведення повинні проводитися в асептичних умовах.

Препарат необхідно відновити у стерильній воді для ін’єкцій і розвести 0,9 % розчином натрію хлориду для ін’єкцій до отримання кінцевого об’єму 100-200 мл, а потім ввести за допомогою внутрішньовенної інфузії.

Препарат Елелісо готують у асептичних умовах, дотримуючись наступної послідовності.

1. Визначають кількість флаконів, які необхідно відновити, на основі маси тіла пацієнта і рекомендованої дози 60 одиниць/кг, виконуючи такі розрахунки (1-3):

(1) сумарна доза в одиницях = маса тіла пацієнта (кг) × доза (одиниць/кг);

(2) сумарна кількість флаконів = сумарна доза в одиницях, поділена на 200одиниць/флакон;

(3) округлюють до наступного повного флакона.

2. Дістають необхідну кількість флаконів з холодильника. Не можна лишати ці флакони за кімнатної температури довше 24 годин перед відновленням. Флакони не можна нагрівати або підігрівати в мікрохвильовій печі.

3. Кожний флакон препарату Елелісо відновлюють за допомогою 5,1 мл стерильної води для ін’єкцій до отримання концентрації відновленого препарату 40одиниць/мл і об’єму, що витягається, 5 мл. Після відновлення обережно перемішують вміст флаконів. НЕ СТРУШУВАТИ. Перед подальшим розведенням візуально оглядають розчин у флаконах; розчин має бути прозорим і безбарвним. Не можна застосовувати розчин, якщо його колір змінився або якщо він містить сторонні механічні частки.

4. Набирають розраховану дозу препарату з відповідної кількості флаконів і розводять 0,9% розчином натрію хлориду для ін’єкцій до отримання кінцевого об’єму 100-200мл.

· Для дітей потрібно використовувати кінцевий об’єм 100-120мл.

· Для дорослих можна використовувати кінцевий об’єм 130-150мл. Проте якщо об’єм тільки відновленого продукту становить 130-150мл або більше, кінцевий об’єм не має перевищувати 200мл.

5. Обережно перемішують. НЕ СТРУШУВАТИ. Оскільки це розчин білка, після розчинення деколи може виникати легка флокуляція (у вигляді напівпрозорих волокон).

Інструкції щодо застосування

Після відновлення і розведення приготовлений розчин слід застосовувати методом внутрішньовенної інфузії та фільтрувати через прохідний фільтр з низьким зв’язуванням білка і розміром пор 0,2 мкм.

· Для дітей: початкова швидкість інфузії має становити 1мл/хв. Після встановлення переносимості препарату Елелісо швидкість інфузії можна збільшити, але не вище рекомендованого максимального значення 2мл/хв. Весь об’єм інфузійного розчину необхідно ввести за період, що становить щонайменше 60 хвилин.

· Для дорослих: початкова швидкість інфузії має становити 1,2мл/хв. Після встановлення переносимості препарату Елелісо швидкість інфузії можна збільшити, але не вище рекомендованого максимального значення 2,2мл/хв. Весь об’єм інфузійного розчину необхідно ввести за період, що становить щонайменше 60хвилин.

Оскільки Елелісо не містить жодних консервантів, застосовувати препарат необхідно одразу після відновлення. Якщо застосувати його одразу неможливо, відновлений препарат можна зберігати до 24 годин при температурі 2-8 °C у захищеному від світла місці або до 4 годин при 20-25 °C, не захищаючи від світла. Розведений препарат можна зберігати до 24 годин при температурі 2-8 °C у захищеному від світла місці. Загалом, відновлений і розведений препарат можна зберігати не більше 24 годин. Не заморожувати. Невикористаний препарат потрібно викинути.

Діти.

Застосування препарату Елелісо пацієнтам дитячого віку з хворобою Гоше 1-го типу ґрунтується на підтвердженій ефективності застосування дорослим у достатніх та добре контрольованих дослідженнях, а також на додаткових даних з фармакодинаміки у 5 пацієнтів дитячого віку та фармакокінетичних даних у 9 пацієнтів дитячого віку, які брали участь у клінічних дослідженнях (див. розділ «Фармакокінетика»). Дані, отримані у 14 пацієнтів дитячого віку, були включені до оцінки безпеки (див. розділ «Побічні реакції»). Недостатньо даних, щоб рекомендувати дозування препарату дітям віком до 4 років.

У пацієнтів дитячого віку частіше, ніж у дорослих пацієнтів спостерігалося блювання під час застосування препарату Елелісо (4 з 9 пацієнтів, які не отримували лікування раніше), що може бути проявом реакції гіперчутливості. Частота виникнення інших побічних реакцій була подібною у дітей та дорослих.

Передозування.

Досвід щодо передозування препаратом Елелісо відсутній.

Побічні реакції.

Досвід, отриманий у клінічних дослідженнях

Оскільки умови, за яких проводяться клінічні дослідження, дуже відрізняються, частота побічних реакцій, що спостерігається у клінічних дослідженнях лікарського засобу, не підлягає безпосередньому порівнянню з частотою, отриманою у клінічних дослідженнях іншого лікарського засобу, і може не відображати частоту побічних реакцій, що спостерігається на практиці.

Клінічні дослідження препарату Елелісо, що призначався як початкова терапія

Клінічне дослідження з участю пацієнтів віком від 19років

Безпеку застосування препарату Елелісо в дозах 30одиниць/кг (n=16) або 60одиниць/кг (n=16) кожні два тижні оцінювали під час 9-місячного подвійного сліпого рандомізованого клінічного дослідження з участю 32дорослих пацієнтів (віком від 19 до 74років) з хворобою Гоше 1-го типу, які раніше не отримували ферментозамісну терапію.

Таблиця 3. Побічні реакції, що виникали у ≥5% дорослих пацієнтів, які отримували лікування препаратом Елелісо та раніше не отримували ферментозамісну терапію.

Назва

Кількість дорослих пацієнтів, які раніше не отримували терапію (N=32), n (%)

Головний біль

6 (19)

Артралгія

4 (13)

Підвищена втомлюваність

3 (9)

Нудота

3 (9)

Запаморочення

3 (9)

Біль у животі

2 (6)

Свербіж

2 (6)

Гіперемія

2 (6)

Блювання

2 (6)

Кропив’янка

2 (6)

·Клінічне дослідження з участю пацієнтів віком до 16 років включно

Безпеку застосування препарату Елелісо в дозах 30одиниць/кг (n=4) або 60одиниць/кг (n=5) кожні два тижні оцінювали під час 12-місячного рандомізованого клінічного дослідження з участю 9дітей (віком від 2до 13років) з хворобою Гоше 1-го типу, які раніше не отримували ферментозамісну терапію.

Найчастішою побічною реакцією (≥10%) було блювання, яке виникало у 4із 9 пацієнтів. У двох пацієнтів розвинулися реакції гіперчутливості; в одного виникло блювання тяжкого ступеня та запалення шлунково-кишкового тракту, а в іншого - подразнення горла легкого ступеня та дискомфорт у грудній клітці. Обидва пацієнти відчували покращення після лікування антигістамінними препаратами і продовжили лікування препаратом Елелісо.

Клінічне дослідження з участю пацієнтів, які перейшли з лікування іміглюцеразою на препарат Елелісо

Безпеку застосування препарату оцінювали у 31пацієнта (26дорослих і 5дітей) віком від 6 до 66 років з хворобою Гоше 1-го типу, які раніше отримували лікування іміглюцеразою протягом принаймні 2років. Елелісо застосовували протягом 9місяців, доза (одиниць/кг) дорівнювала попередній дозі іміглюцерази для кожного пацієнта.

Таблиця 4. Побічні реакції в ≥10% пацієнтів, які були переведені з лікування іміглюцеразою на препарат Елелісо (через 9місяців терапії)

Назва

Кількість пацієнтів, які були переведені з лікування іміглюцеразою

(N=31; 26дорослих і 5дітей), n (%)

Артралгія

4 (13)

Головний біль

4 (13)

Біль у кінцівках

3 (10)

Імуногенність

Як і у випадках з іншими лікарськими засобами, що містять протеїни, у пацієнтів можуть утворювалися антитіла до препарату Елелісо.

У клінічних дослідженнях з участю дорослих пацієнтів, які раніше не отримували ферментозамісну терапію, у 17 (53%) з 32 пацієнтів під час лікування препаратом Елелісо утворилися антитіла до препарату, а 2 (6%) з 32пацієнтів мали позитивні результати аналізу на антитіла на вихідному рівні перед лікуванням препаратом Елелісо. З 17пацієнтів, у яких утворилися антитіла під час лікування препаратом, у 6 пацієнтів (35%) розвинулися реакції гіперчутливості, 2 з них досягли критеріїв анафілаксії. 2 з 17пацієнтів, у яких виникли антитіла під час лікування препаратом, припинили лікування через реакції гіперчутливості, один з них досяг критеріїв анафілаксії. З 2пацієнтів, які мали позитивні результати аналізу на антитіла до початку лікування препаратом Елелісо, у одного розвинулася реакція гіперчутливості під час застосування першої дози препарату, і його було виключено з дослідження. У другого пацієнта реакція гіперчутливості не виникла.

Під час клінічного дослідження з участю дітей, які раніше не отримували ферментозамісну терапію, у 2 (22%) з 9пацієнтів утворилися антитіла під час лікування препаратом Елелісо, а 1 з 9пацієнтів мав позитивний результат аналізу на антитіла до початку лікування препаратом. У 2 з цих 3 пацієнтів виникли реакції гіперчутливості (у одного з них утворилися антитіла під час лікування, але він мав негативний результат аналізу після 12-го тижня лікування, а другий мав позитивний результат аналізу на антитіла на вихідному рівні і негативний після 8-го тижня) і вони продовжили лікування препаратом Елелісо.

Під час клінічних досліджень з участю 31пацієнта (26 дорослих і 5 дітей), які перейшли з лікування іміглюцеразою на Елелісо, у 5дорослих (16% пацієнтів) виникли антитіла під час лікування препаратом Елелісо. Ще 4 пацієнти (13%, 2 дорослих і 2 дітей) мали позитивні результати аналізу на антитіла на вихідному рівні, але після переходу на Елелісо мали негативні результати. У одного з цих дорослих пацієнтів пізніше виробились антитіла до препарату Елелісо. У 2 дорослих пацієнтів (у одного з них утворилися антитіла до препарату після переходу з іміглюцерази, а другий мав позитивний результат аналізу на антитіла до препарату на вихідному рівні) виникли реакції гіперчутливості. Обидва пацієнти продовжили лікування препаратом Елелісо.

Зв’язок між виникненням антитіл і розвитком реакцій гіперчутливості зрозумілий не до кінця. Моніторинг утворення антитіл до препарату Елелісо може бути доцільним для пацієнтів, які мають позитивні результати аналізу на антитіла або у яких виникали реакції гіперчутливості на препарат чи інші ферментозамісні терапії.

У 29 з 30 пацієнтів (дорослих та дітей), які мали позитивний результат аналізу на антитіла, провели аналіз на нейтралізуючі антитіла, що можуть інгібувати ферментну активність Елелісо. Нейтралізуючі антитіла було знайдено в 5 (17,2 %) з 29пацієнтів (3 дорослих пацієнти, які раніше не отримували терапію, 1 пацієнт дитячого віку, який раніше не отримував терапію, і 1 дорослий пацієнт, який перейшов з лікування іміглюцеразою). Через обмеженість доступних даних неможливо встановити зв’язок між наявністю нейтралізуючих антитіл і терапевтичною ефективністю препарату Елелісо.

Результати кількісної оцінки імуногенності дуже залежать від чутливості та специфічності кількісного визначення, і на них може впливати кілька факторів, зокрема методика проведення кількісного визначення, поводження зі зразками, час забору зразків, одночасне застосування інших лікарських засобів та основне захворювання. Тому порівняння частоти утворення антитіл до Елелісо з частотою утворення антитіл до інших препаратів може бути недостовірним.

Післяреєстраційний досвід.

Під час післяреєстраційного застосування препарату Елелісо в країнах, де він представлений на ринку, відмічалися зазначені нижче побічні реакції. Оскільки ці реакції включають такі, про які повідомлялося на добровільній основі невідомою кількістю людей додатково до інформації про реакції, що виникали протягом післяреєстраційних досліджень, не завжди можливо належним чином оцінити їх частоту або встановити причинний зв’язок із впливом препарату.

Шлунково-кишкові розлади: блювання, діарея.

Загальні розлади та реакції в місці введення препарату: втома.

Розлади з боку імунної системи:анафілаксія (див. розділ «Особливості застосування»),імуноопосередкований локальний медикаментозний висип ІІІ типу.

Порушення з боку скелетно-м’язової та сполучної тканини: біль у спині.

Термін придатності.2 роки.

Умови зберігання.Зберігати при температурі 2-8 °С в оригінальній упаковці для захисту від світла.

Упаковка. По 200 ОД препарату у флаконі у картонній коробці.

Категорія відпуску.за рецептом.

Виробник.

Фармація і Апджон Компані ЛЛС/ Pharmacia and Upjohn Company LLC.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

7000 Портедж Роуд, Каламазу, Мічиган (МІ) 49001, США / 7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan (MI) 49001, USA.