ЕХІНАЦЕЯ

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЕХІНАЦЕЯ

(ECHINACEA)

Склад:

д іюча речовина:1 флакон міститьекстракт рідкий ехінацеї пурпурової трави (Echinacea purpurea) (1:2,7); (екстрагент – етанол 40 %) – 50 мл.

допоміжні речовини: відсутні.

Лікарська форма. Екстракт.

Основні фізико-хімічні властивості:рідина жовтувато-бурого кольору, зі специфічним  запахом. При зберіганні   допускається випадання осаду.

Фармакотерапевтична група

 Цитокіни таімуномодулятори. Код АТС   L03A Х.  

Фармакологічні властивості

Комплекс діючих речовин підвищує фагоцитарну активність нейтрофілів і макрофагів, стимулює синтез інтерлейкіну-1, стимулює трансформацію В-лімфоцитів у плазматичні клітини, покращує функції Т-хелперів. Полісахариди інулін, левулоза та бетаїн покращують процеси обміну, особливо у печінці та нирках. Має противірусні, антибактеріальні, протимікотичні властивості.

Клінічні характеристики

Показання.

У складі комплексного лікування імунодефіцитних станів при хронічних рецидивуючих запальних захворюваннях різної локалізації. Стан після антибіотикотерапії, цитостатичної, імунодепресивної, променевої терапії. Початкові прояви ГРВІ, тривале застосування антибіотиків.

Місцево: лікування ран, що тривалий час не загоюються.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих або до компонентів препарату, прогресуючі системні захворювання, такі як туберкульоз, захворювання лейкоцитарної системи крові (наприклад, лейкоз, агранулоцитоз), онкологічні захворювання, ревматизм, захворювання сполучної тканини (колагенози), розсіяний склероз та інші аутоімунні захворювання, СНІД, ВІЛ-інфекції, системний червоний вовчак.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат містить етанол, що може посилювати абсорбцію і фармакологічну дію деяких седативних препаратів та опосередковано, змінюючи активність системи цитохрому Р450, впливати на елімінацію лікарських засобів, що метаболізуються з участю ферментів цієї системи.

Етанол може спричинити дисульфірамоподібну реакцію при одночасному застосуванні, наприклад, з деякими антибактеріальними засобами.

Особливості застосування. 

Тривалість курсу лікування  екстрактом ехінацеї не повинна перевищувати 8 тижнів. При

зберіганні екстракту можливе його помутніння та випадання осаду, що складається з активних полісахаридів, тому перед прийомом препарату флакон необхідно збовтати.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю препарат не слід застосовувати через вміст етанолу.

 Здатність впливатина швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат містить етанол, тому слід утримуватися від керування транспортними засобами або роботі зі складними механізмами,  що потребують підвищеної уваги.

Спосіб застосування та дози.

Для досягнення швидкого ефекту при гострих станах на початку лікування дорослим приймати 40 крапель екстракту, а потім протягом 2 годин ще 20 крапель. Далі препарат приймати по 20 крапель 3 рази на добу. Курс лікування – не більше 8 тижнів.

Дітям віком від 12 років  екстракт  призначати у розведенні 1:2 або 1:3 по 5-10 крапель

2-3 рази на добу за 30 хвилин до їди.

При лікуванні ран екстракт застосовувати місцево на уражені ділянки. Зовнішньо застосовувати для компресів, тампонів.  20-60 крапель екстракту розвести у 100 мл 0,9 % розчину натрію хлориду, змочити цим розчином марлю, накласти її на рану і накрити компресним папером. Пов’язку змінювати 2 рази на добу. Рекомендована тривалість лікування препаратом – від 1 до 8 тижнів.

Діти.

Дітям віком  до 12 років препарат не слід  застосовувати через вміст етанолу.

Передозування. 

Симптоми:нудота, блювання, порушення з боку травного тракту, порушення сну, підвищена збудливість, розлади сну.

Лікування: терапія симптоматична.

Побічні  реакції.

Ехінацея може спричинити алергічні реакції у схильних до цього пацієнтів. Частота їх виникнення невідома. Рідко можуть спостерігатися реакції гіперчутливості у вигляді почервоніння шкіри, свербежу, набряку обличчя. Іноді можливі висипання, кропив’янка, синдром Стівенса-Джонсона, ангіоневротичний набряк шкіри, набряк Квінке, утруднення дихання, бронхоспазм з обструкцією, бронхіальна астма, анафілактичний шок. Нечасто можливі запаморочення, артеріальна гіпотензія, нудота, блювання, діарея.

Були окремі повідомлення про зв’язок з аутоімунними захворюваннями.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище + 25 °С.

Упаковка.

По 50 мл у флаконах  № 1.

Категорія відпуску.

Без рецепта.  

Виробник.

ТОВ «ЄВРАЗІЯ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 38600, Полтавська область, Котелевський р-н,  смт  Котельва, вул. Ринкова, 32. 

Заявник.

ТОВ «ЄВРАЗІЯ».

Місцезнаходження заявника та/або представника заявника.

Україна, 38600, Полтавська область,  Котелевський р-н, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 210А.


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ЭХИНАЦЕЯ

(ECHINACEA)

Состав:

действующее вещество: 1флакон содержит экстракт жидкий  эхинацеи пурпурной травы (Еchinacea purpurea) (1:2,7) (экстрагент – этанол 40 %) – 50 мл;

вспомогательны е вещества:отсутствуют.

Лекарственная  форма.Экстракт. 

Основные физико-химические свойства : жидкость  желто-бурого цвета, со специфическим запахом. При хранении допустимо выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа.  

Цитокины та  имуностимуляторы. Код АТС  L03A Х.

Фармако логические свойства.

Комплекс действующих веществ повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, стимулирует синтез интерлейкина-1, стимулирует трансформацию.

В-лимфоцитов в плазматические клетки, улучшает функции Т-хелперов. Полисахариды инулин, левулоза и бетаин улучшают процессы обмена, особенно в печени и почках. Имеет противовирусные, антибактериальные, противомикотические свойства.

Клинические характеристики.

Показания.

В составе комплексного лечения имунодефицитных состояний при хронических рецидивирующих воспалительных заболеваниях различной локализации. Состояние после антибиотикотерапии, цитостатической, имунодепрессивной, лучевой терапии. Начальные проявления ОРВИ, длительное  применение антибиотиков. 

Местно: лечение ран, длительно не заживающих.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к растениям  семейства сложноцветных или к компонентам  препарата, прогрессирующие системные заболевания, такие как туберкулез, заболевания лейкоцитарной системы крови (например, лейкоз, агранулоцитоз), онкологические заболевания, ревматизм, заболевания соединительных тканей (коллагенозы), рассеянный склероз и другие аутоимунные заболевания, СПИД, ВИЧ-инфекции, системная красная волчанка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами  и другие виды взаимодействий.

Препарат содержит этанол, что может усиливать абсорбцию и фармакологическое действие некоторых седативных препаратов и опосредованно,  изменяя активность системы цитохрома Р450, влиять на элиминацию лекарственных средств, что метаболизуются при участии ферментов этой системы.

Этанол может причинять дисульфирамоподобную реакцию при одновременном применении, например, с некоторыми антибактериальными средствами.

 

Особенности применения.

Длительность курса лечения экстрактом эхинацеи не должна превышать 8 недель. При хранении экстракта возможно его помутнение и выпадение осадка, что состоит из активных полисахаридов, поэтому перед прийомом препарата флакон необходимо взбалтывать.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности или кормления грудью препарат не следует применять из-за содержания этанола.

 Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или  другими механизмами. 

Препарат содержит этанол, поэтому следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы со сложными механизмами, которые требуют  повышенного внимания.

Способ применения и дозы.

Для достижения быстрого эффекта при острых состояниях вначале лечения взрослым принимать 40 капель экстракта, а потом на протяжении 2 часов еще 20 капель. Далее препарат принимать по 20 капель 3 раза  в сутки, Курс лечения – не больше 8 недель. Детям с 12 лет экстракт назначать в разведении 1:2 или 1:3 по 5-10 капель 2-3 раза в сутки за 30 минут до еды.

При лечении ран экстракт применять местно на пораженные участки. Наружно применять для компрессов, тампонов. 20-60 капель экстракта развести в 100 мл 0,9 % раствора натрия хлорида, намочить этим раствором марлю, наложить ее на рану и накрыть компрессной бумагой. Повязку менять 2 раза в сутки. Рекомендована длительность лечения препаратом – от 1 до 8 недель.

Дети.

Детям  до 12 лет препарат не следует применять из-за  содержания этанола.

Передозировка. 

Симптомы:тошнота, рвота, нарушения со стороны пищеварительного тракта, нарушение сна, повышенная возбужденность, расстройства сна.

Лечение:терапия симптоматеческая.

Побочные реакции.

Эхинацея может вызвать аллергические реакции в склонных к этому пациентов. Частота их возникновения неизвестна. Реже могут наблюдаться реакции гиперчувствительности в виде покраснения кожи, зуда, отек лица. Иногда могут быть сыпь, кропивница, синдром 

Стивенса-Джонсона, ангионевротический отек кожи, отек Квинке, затрудненное дыхание, бронхоспазм с обструкцией, бронхиальная астма, анафилактический шок. Нечасто возможны головокружения, артериальная гипотензия, тошнота, рвота, диарея.

Были отдельные уведомления о связях с аутоимунными заболеваниями.

Срок годности.

4 года.

Условия хранения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить в  оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 ºС.

Упаковка.

По 50 мл во флаконах № 1.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ООО «ЕВРАЗИЯ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 38600, Полтавская область,  Котелевский р-н, пгт  Котельва, ул. Рынкова, 32.

Заявитель.

ООО «ЕВРАЗИЯ».

Местонахождение заявителя и/или представителя заявителя.

Украина, 38600, Полтавская область, Котелевский р-н, пгт Котельва, ул. Полтавский шлях, 210А.